Oznámení odboru živnostenského a občanskosprávních agend

Název Zveřejněno od Zveřejněno do
Označení ulic a veřejných prostranství na území MČ Praha 5 01.02.2017
Identifikace osob podle §10 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 14.01.2016
Jak postupovat v případě nalezené věci 04.01.2016