Odpadové hospodářství

Název Zveřejněno od Zveřejněno do
VZOR - Menší a střední Stavby - způsob naložení se stavebními odpady 16.05.2018
VZOR - Větší Stavby - způsob naložení se stavebními odpady + KO 16.05.2018
VZOR - Velké Stavby - způsob naložení se stavebními odpady + KO + TO 16.05.2018
Dopravce odpadů 14.05.2018
Ohlašovací list pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR 14.05.2018
Hlášení údajů o zařízení ke sběru a výkupu, využívání a odstraňování odpadů, zařízení podle § 14 odst. 2 zákona a malých zařízení podle § 33b odst. 1 zákona 14.05.2018
Hlášení o produkci a nakládání s odpady 14.05.2018
Hlášení o zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadů a o produkci a nakládání s odpady 14.05.2018
Hlášení o sběru a zpracování autovraků, jejich částí, o produkci a nakládání s odpady za rok 14.05.2018