Odd. správy bytů

Název Zveřejněno od Zveřejněno do
Novela zákona o pomoci v hmotné nouzi 15.06.2017
Slevy na nájemném ze sociálních důvodů 05.08.2014
Slevy na nájemném pro seniory a invalidní důchodce 3. stupně 05.08.2014
Zásady bytové politiky MČ Praha 5 06.12.2013