Odbor bytů a privatizace

Novela zákona o pomoci v hmotné nouzi

Dne 1.6.2017 nabývá účinnosti zákon č. 98/2017 Sb., který se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Dle ustanovení § 33 odst. 3 zákona č. 111/2006, nárok na doplatek bydlení nevznikne, pokud osoba bez vážného důvodu odmítne ...
Publikováno: 15.06.2017, přečteno: 15051x, autor: Odbor bytů a privatizace

Seznam 4 domů k privatizaci bytů schválených k prodeji ZMČ 16/4/2017

viz přílohy ...
Publikováno: 07.04.2017, přečteno: 30032x, autor: Odbor bytů a privatizace

Zásady pro prodej bytů a domů

Zásady pro prodej bytů a domů Městské části Praha 5
...
Publikováno: 30.11.2017, přečteno: 16219x, autor: Odbor bytů a privatizace

Slevy na nájemném ze sociálních důvodů

Informace pro žadatele o poskytnutí slevy z nájemného ze sociálních důvodů naleznete v příloze. ...
Publikováno: 10.08.2017, přečteno: 13793x, autor: Odbor majetku a investic

Slevy na nájemném pro seniory a invalidní důchodce 3. stupně

Informace pro žadatele o poskytnutí slevy z nájemného pro seniory a invalidní důchodce 3. stupně naleznete v příloze. ...
Publikováno: 10.08.2017, přečteno: 14485x, autor: Odbor bytů a privatizace

Zásady bytové politiky MČ Praha 5

přílohou ...
Publikováno: 20.04.2015, přečteno: 48805x, autor: Odbor bytů a privatizace

Seznam 2 domů k prodeji bytů a 1 dům jako celek schválených k prodeji ZMČ 28/36/2013

viz přílohy ...
Publikováno: 16.03.2015, přečteno: 68904x, autor: Odbor bytů a privatizace

Společné vyjádření oprávněných nájemců o prodeji celého domu dle "Zásad"

dle přílohy ...
Publikováno: 16.03.2015, přečteno: 66973x, autor: Odbor bytů a privatizace

Seznam 14 domů schválených k prodeji bytů a doplnění o záměr prodeje bytů ve 4 domech schválený ZMČ 26/50/2013

viz. přílohy ...
Publikováno: 30.03.2016, přečteno: 53810x, autor: Odbor bytů a privatizace

Pravidla kauce schválená 12.10.2010

přílohou ...
Publikováno: 16.03.2015, přečteno: 53694x, autor: Odbor bytů a privatizace
Další články