Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Úřad šipka doprava Dotační programy šipka doprava Granty 2004 šipka doprava Místo pro život

 
 
 

Místo pro život

Granty 2003 - Místo pro život...

Granty pro r. 2003       -    Místo pro život

      Žadatel

 Název projektu

      Záměr

Předpokl.částka/

 /požadovaná Kč

Návrh OOP v Kč

1) Palata – zrak.postiženi

Výsadba zeleně v zahradě Palaty

Výsad. materiál-stromy, keře

        217 000.-

        134 000.-

0,-

2) BD-Vltava II

Podpora výsadby

a péče o zeleň

Údržba zeleně

         20 000.-

           20 000.-

9 000,-

3) ZŠ –Plzeňská

Třídíme odpady

Třídění odpadu

ve třídách

         75 000.-

           30 000.-

0,-

        -  “   -

Dotkněte se přírody

Zvýšení zájmu žáků  o ŽP

           34 000.-

           30 000.-

20 000,-

4) Romana

   Rozehnalová

Zahrad. úpravy v

 MŠ uTyrš.školy

Výsad. živ.plotu

v areálu MŠ

         81 000.-

           81 000.-

50 000,-

5) Josef Cuhra

Revitaliz. dvora

Hořejší nábř.23.

Vyčištění od odpadu,odstr.nálet.

dřevin,rekultivace

         17 000.-

           17 000.-

         6 000,-

6) Spol.Prokop.a

   Dalej.údolí

Pořádání akcí pro veřejnost

Den země,Hurá prázd.,Ochrana obojživelníků ,pod

            56 000.-

            26 000.-

26 000,-

7) Obč.združ.Jinonice-   

  - Vidoule

Obnova výsad. u školy Mezi Lány

Náhrada uhynul. stromů u komunikaci

          36 000.-

            36 000.-

0,-

8) Praž.spolek pro

  ochr. zvířat

Záchrany opušt

Koček na P5

Odchyt koček

        100 000.-

dle úvahy MČ P5

0,-

9) Julie Mihalová –

     Sobín

Činnost zaměř. na ochr.zvířat

Péče o kočky v útulku

           75 000.-

           35 000.-

       20 000,-

10) Jana Adamcová

Internet.inform.

systém pro psí

útulky

Tvorba a údržba

Web.stránek

          189 000.-

          114 000.-

                0,-

11) DDM –stanice

ml.přírod.-Drtinova

Terárium pro obojživelníky

Zajištění provozu venkov.terária

            30 000.-

            20 000.-

                  0,-

        -   “  -

Rekonstrukce zahrady areálu

Obnova části zahrady

          250 000.-

          120 000.-

       45 000,-

        -   “  -

Genofod.sbírka rodu Havorthia duval

            40 000.-

            15 000.-

               0,-

12) Petra  

      Žerebáková

Regenerace vnitrobloku

 Na celné  2

Obnova vnitrbl.

 po povodni

          115 000.-

          115 000.-

       10 000,-

13) Obč. združení

 Butovice –Prok.úd.

Podpora ekol. programů

Záchrana staré studny ve starých Jinonicích

            40 500.-

            40 500.-

              0,-

14)     -   “  -

Podpora výsad. a péče o zeleň

Výsadba stromů

U Opatrovny X

X Vavřinecká

            33 000.-

            33 000.-

       33 000,-

15) Spol.pro Proko

a Dalej. údolí

Podpora výsad.

a péče o zeleň

Ozelenění inform.

Centra K Daleím

            10 000.-

              7 780.-

     7 000,-

16) ARNIKA – toxic.látky a odpad

Papír jako surovina

Podpora ekol. výchovy na P5

           159 000.-

             75 000.-

       24 000,-

Publikováno: 06.06.2003, přečteno: 38062x
Vytisknout