Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Úřad šipka doprava Dotační programy šipka doprava Granty 2006 šipka doprava Místo pro život a ekologické programy

 
 
 

Místo pro život a ekologické programy

Místo pro život - vyhlašované programy - ZMČ 16. 2. 06

                                                                                              (Příloha č. 1)

 

Místo pro život a ekologické programy

 

Vyhlašované programy:

 

1.     Výsadba a péče o zeleň

      Cíl programu: podpora péče o zeleň a programů, směřujících ke zkvalitnění životního prostředí Prahy 5 - výsadba stromů, ozelenění neudržovaných ploch, péče o vzrostlou zeleň, péče o napadené stromy (jírovce).

      Určení: na krytí nákladů spojených s realizací programu.

      Podmínky: popis využití přidělených finančních prostředků vč. jejich položkového vyčíslení.

2.     Ekologické programy

      Cíl programu: podpora nevýdělečných organizací, jejichž činnost je zaměřena  na ekologickou výchovu občanů Prahy 5.

      Určení: na krytí nákladů spojených s přípravou osvětových programů v oblasti ekologie.

      Podmínky: popis využití přidělených finančních prostředků vč. jejich položkového

      vyčíslení.

3.     Ochrana zvířat

      Cíl programu: podpora nevýdělečných organizací, jejichž činnost je zaměřena na péči o odložená, hendikepovaná či zraněná zvířata.

      Určení: na krytí nákladů na krmivo, na budování terárií, kójí apod.

      Podmínky: popis a využití přidělených finančních prostředků vč. jejich položkového vyčíslení.

Žadatel přiloží k žádosti o grant doklad o svém zřizovateli.

 

Místo a lhůta podání žádostí:

Vyplněné žádosti o udělení grantů zasílejte v zalepené obálce, označené názvem tématu a výrazným „N e o t e v í r a t“, poštou na adresu: Úřad městské části Praha 5, Štefánikova 13, 15, 150 22 Praha 5, nebo předejte osobně na podatelnu úřadu tamtéž.

Termín podání žádostí:   do 30. 3. 2006.

 

Specifikace údajů v žádosti:

Údaje budou doloženy dle žádosti o grant MČ Praha 5 a obecných pravidel pro udělení grantů MČ Praha 5, které je možno obdržet v Informačním středisku Úřadu MČ Praha 5, Štefánikova 13, 15, Praha 5 (přízemí).

Kritéria hodnocení žádostí:

1)      Obsahový soulad s tématem vyhlášeného grantu

2)      Reálnost uskutečněného projektu z hlediska časového, organizačního a ekonomického

3)      Zkušenost s již uskutečněnými akcemi

4)      Úplnost požadovaných dokladů

Rozdělení grantů žadatelům bude známo do 30. 5. 2006.

Publikováno: 23.03.2006, přečteno: 66736x
Vytisknout
Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů