Koncepce a strategické dokumenty

Řešení cyklistické dopravy a rekreace v ulici Nádražní a Strakonická

Městská část Praha 5 nechala zpracovat koncepci řešení cyklistické dopravy v ulicích Nádražní a Strakonická. Ulicí Nádražní je v s současné době vedena páteřní cyklistická trasa A1. Ulicí Strakonická bude uvedená páteřní trasa probíhat v oblasti tzv. Uzlu Lihovar v případě jejího plánovaného přeložení na Císařskou louku a současně by tato ...
Publikováno: 20.06.2016, přečteno: 12883x, autor: d.horatius

Akční plán rozvoje cyklistické infrastruktury na území MČ Praha 5

Akční plán, zpracovaný v roce 2013 v rámci projektu Bicy a za podpory Evropské rozvojové agentury. Akční plán 2013-2015 Akční plán 2016-2017  ...
Publikováno: 06.01.2017, přečteno: 9792x, autor: root

Generel cyklistických tras na území MČ Praha 5

Generel cyklistických tras na území MČ Praha 5, zpracovaný v roce 2008.  ...
Publikováno: 15.01.2016, přečteno: 13675x, autor: d.horatius