Interpelace

 
 
 
 
Datum
šipka doprava šipka doprava
Datum odpovědi
šipka doprava šipka doprava
Číslo ZMČ
šipka doprava šipka doprava
Interpelující
šipka doprava šipka doprava
Interpelovaný
šipka doprava šipka doprava
Věc
šipka doprava šipka doprava
Odpověď
23.04.2009 09.06.2009 16 Eva Hochheimerová MA, FCCA JUDr. Milan Jančík MBA Hospodaření MČ 1. Ano
23.04.2009 09.06.2009 16 Eva Hochheimerová MA, FCCA JUDr. Milan Jančík MBA Hospodaření MČ 2. Ano
22.09.2016 26.10.2016 14 Bc. Tatiana Konrádová Bc. Lukáš Herold hospodářská komora Ano
24.01.2012 21.02.2012 14 Ing. Martin Frélich Ing. Miroslav Zelený hospodářský audit Ano
21.12.2006   2 RNDr. Milan Macek CSc. JUDr. Milan Jančík MBA Hrací plocha v prostoru U Anděla Ano
23.01.2003   1 Tajemník UMČ Incident starosty se strážníkem MP 28.11.2002 Ano
08.09.2005   23 Tajemník UMČ Informace k článku "Žvahovská škola opět ožívá" Ano
12.09.2013 30.09.2013 27 RNDr. Jan Martinec CSc. Ing. Miroslav Zelený Informační centrum Ano
16.06.2005   22 Tajemník UMČ Iniciace návrhu vyhlášky HMP zakazující pití alkoholu na veřejných prostranstvích Ano
20.06.2012 13.07.2012 18 RNDr. Milan Macek CSc. MUDr. Radek Klíma inspekce v MŠ Peroutkova Ano
16.02.2017 29.05.2017 16 Mgr. Martina Pokorná MUDr. Radek Klíma Interaktivní mapa Ano
11.12.2003   11 Tajemník UMČ Internet UMC Praha 5 Ano
12.10.2006   35 Tajemník UMČ Interpelace "Konstrukce výše nájmů lékařů, jak ji navrhuje MEDIFIN v předkládaných nových nájemních smlouvách" Ne
15.10.2007   Ing. Ondřej Velek Mgr. Jan Smetana Interpelace k rozhodnutí RMČ prodloužit firmě GEOSAN Alfa termín Ano
18.11.2004   18 Tajemník UMČ Interpelace na odpověď ve věci pracovně právních vztahů v odboru sociálních věcí a zdravotnictví Ano
26.01.2016 02.03.2016 10 Bc. Lukáš Herold Tajemník UMČ interpelace pro Mgr. Lapáčka, pověřeného výkonem funkce tajemníka Ano
23.09.2004   17 Tajemník UMČ Interpelace týkající se informatiky na ÚMČ Ano
17.04.2008 23.06.2008 11 Mgr. Lukáš Budín JUDr. Milan Jančík MBA Interpelace ve věci počtu a aktuálního stavu mateřských škol na Praze 5 Ano
11.12.2003   11 Tajemník UMČ Interpelace ve věci ukončení smluvního vztahu mezi MČ Praha 5 a firmou ACCT s.r.o. Ano
21.11.2013 18.12.2013 29 Mgr. Lucie Roučková Ph.D. Michal Šesták interpelace ve věci Centralizovaného nákupu služeb pro ZŠ a MŠ zřizované MČ Praha 5 Ano
<< < Předchozí | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Další > >> 101 - 120 z 534