Interpelace

 
 
 
 
Datum
šipka doprava šipka doprava
Datum odpovědi
šipka doprava šipka doprava
Číslo ZMČ
šipka doprava šipka doprava
Interpelující
šipka doprava šipka doprava
Interpelovaný
šipka doprava šipka doprava
Věc
šipka doprava šipka doprava
Odpověď
28.06.2007   7 Jiří Metelec Vojtěch Zapletal Provoz noční linky MHD k nemocnici Motol Ano
28.06.2007   7 Eva Kalhousová Mgr. Lucie Roučková Ph.D. Zápisy z jednání týkající se Gymnázia Buďánka Ano
28.06.2007   7 Eva Kalhousová Ing. Jan Matoušek Bytová problematika za O. Gála Ne
13.09.2007   8 Ing. Ondřej Velek Ing. Karel Čuda Ústní příkaz tajemníka ÚMČ k poskytování informací Ano
15.10.2007   Ing. Ondřej Velek Mgr. Jan Smetana Interpelace k rozhodnutí RMČ prodloužit firmě GEOSAN Alfa termín Ano
11.06.2009   17 Mgr. Lukáš Budín Ing. Jan Matoušek Pozvánky na jednání BV Ne
11.06.2009   17 Mgr. Lukáš Budín Ing. Jan Matoušek Strategie bytové politiky Ne
14.04.2016   11 JUDr. Petr Lachnit MUDr. Radek Klíma poděkování RMČ Ne
22.09.2016   14 Ing. Ondřej Velek Tajemník ÚMČ P5 úřední deska a přehled placených poradců radnice Ne
16.02.2017   16 Mgr. Martina Pokorná MUDr. Radek Klíma Porušení JŘ Rady Ne
16.02.2017   16 Josef Matoušek MUDr. Radek Klíma přístřešky na zast. MHD Ne
14.11.2017   21 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Odkoupení železniční staniční budovy v Hlubočepech Ne
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter podoba radničního magazínu Ne
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter poradci radních Ne
11.09.2018   26 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Používání herbicidu Roundup Ne
21.12.2006 19.01.2007 2 Ondřej Gál JUDr. Milan Jančík MBA INTERPELACE VE VĚCI KONFERENCE PARTNERSKÝCH MĚST - ČERVEN 2006 Ano
21.12.2006 19.01.2007 2 RNDr. Milan Macek CSc. JUDr. Milan Jančík MBA Odpovědi na interpelace Ano
18.01.2007 25.01.2007 3 Eva Hochheimerová MA, FCCA JUDr. Milan Jančík MBA Žádost o dokumentaci, týkající se prodeje městského majetku Ano
18.01.2007 25.01.2007 3 Mgr. Heda Šupová JUDr. Milan Jančík MBA Zastoupení v komisích a výborech Ano
18.01.2007 30.01.2007 3 RNDr. Milan Macek CSc. JUDr. Milan Jančík MBA Smlouvy se společností Agentura Praha 5, a.s. Ano
<< < Předchozí | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Další > >> 101 - 120 z 534