Informace - Oddělení správy pohledávek

Název Zveřejněno od Zveřejněno do
Zásady pro odpuštění poplatků z prodelní z nájmu bytů 02.09.2014
Poplatky z prodlení, úroky z prodlení a smluvní pokuty u splátkových dohod uzavíraných formou notářského zápisu 02.09.2014
Zásady pro uzavírání splátkových dohod v rámci vypovězení smluvních vztahů s nájemci bytů 02.09.2014