Granty 2004

Vyúčtování "Kdo si hraje, nezlobí" 2. kolo 2004

1. Pravidelné volnočas. akt. 1. Kulturní a  mat. centrum Barr. Werichova 981, P 5 Pořádání ozdravných pobytů, vstupné, nájem 427 660 154 660 20 000 20 000 11.2.2005 ano 2. Dana Ešnerová Lamačova 911, P 5 Mimoškolní aktivity – malování, aranžování ...
Publikováno: 09.08.2005, přečteno: 75751x

Vyúčtování "Kdo si hraje, nezlobí" 1. kolo 2004

Žadatel Adresa žadatele Účel požadovaného Grantu Roz –počet v Kč Poža- davek v Kč Schvá-leno v Kč       Čerpá-no Vyúč-tování Soulad s proj. Počet dětí dle seznamu 1. Pravidelné volnočas.akt. ...
Publikováno: 09.08.2005, přečteno: 79114x

Přidělené granty Kdo si hraje ,nezlobí - 2. kolo 2003

         KDO SI HRAJE NEZLOBÍ    2003 – 2. kolo č. Žadatel Adresa žadatele Účel požadovaného Grantu Roz -počet Poža -  davek Grant 01,02 Přidě- leno           ...
Publikováno: 02.09.2003, přečteno: 78114x, autor: OŠT

Přidělené granty Kdo si hraje ,nezlobí -2. kolo 2003

2. Léto 2003  č. Žadatel  Adresa žadatele   Účel požadovaného grantu  Roz- počet Poža- davek  Grant 01,02  Přidě- leno  1 OS HESTIA Na Poříčí 12 P 1 Štefánikova 21, P 5 Letní tábor ( doprava,ubytování,materiál ) 302.370 35.000 / 25.000 2 ...
Publikováno: 02.09.2003, přečteno: 77190x, autor: OŠT

Granty v oblasti informatiky pro rok 2002

  Tabulka přidělených grantů pro rok 2002 č přihlášení částka 1 LORM, společnost pro hluchoslepé 10 000,- Kč Radlická 3,15000 Praha 5 2 R-Mosty, občanské sdružení, Romské centrum 13 000,- Kč Holečkova 53, 150 00 Praha 5 3 Kulturní a mateřské centrum Barrandov 7 300,- ...
Publikováno: 11.06.2003, přečteno: 74329x

Granty v oblasti informatiky pro rok 2003

Granty pro oblast informatiky na rok 2003 č zájemce téma grantu žádají návrh 1 Ing. Jana Adamcová integrovaný informační systém pro útulky pro opuštěná zvířata – internetové stránky pro psí útulky 75 000,- 75 000,- 2 LORM společnost pro hluchoslepé nabídka služeb včetně problematiky tohoto ...
Publikováno: 11.06.2003, přečteno: 73712x

Podaná ruka

...
Publikováno: 06.06.2003, přečteno: 68487x

Dlouhodobé granty v oblasti kultury - r. 2003 2. Kolo

Dlouhodobé granty v oblasti kultury - r. 2003 2. Kolo ŽADATEL ÚČEL ROZPOČET POŽADAVEK GRANT PŘIDĚLENO     Kč Kč 00,01,02 Kč             1. Jaro - taneč. folk. soubory dětí lidové a histor. tance 280.000 130.000 141.000 20.000 2. Sdružení Gabriel "Hudba jako ...
Publikováno: 06.06.2003, přečteno: 66898x

"Kultura kolem nás 2" - r. 2003 2. Kolo

GRANT "Kultura kolem nás 2" - r. 2003 2. Kolo ŽADATEL ÚČEL ROZPOČET POŽADAVEK GRANT PŘIDĚLENO     Kč Kč 00.01,02 Kč             1.  Spol. pro ochr.Prokop.  údolí "Světlo z Betléma" - vánoč. setk       13.400,- ...
Publikováno: 06.06.2003, přečteno: 63881x

"Kultura kolem nás 1" 2003 - 2. kolo

GRANT  "Kultura kolem nás 1„ 2003 - 2. kolo ŽADATEL ÚČEL ROZPOČET POŽADAVEK GRANT PŘIDĚLENO 00,01,02 DDM Štefánikova 11 vybavení balet. sálu 10.000,- Kč 10.000,- Kč ...
Publikováno: 06.06.2003, přečteno: 64153x
Další články