Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Formuláře ke stažení šipka doprava Formuláře ke stažení - odbor stavební a infrastruktury

 
 
 

Formuláře ke stažení - odbor stavební a infrastruktury

Název Zveřejněno od Zveřejněno do
Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby 25.03.2013
Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území 25.03.2013
Žadost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území 25.03.2013
Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků 25.03.2013
Žadost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu 25.03.2013
Žádost o vydání společného ÚR a SP 25.03.2013
Žádost o územní souhlas 25.03.2013
Ohlášení stavby 25.03.2013
Žádost o stavební povolení 25.03.2013
Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora 25.03.2013
Oznámení o užívání stavby 25.03.2013
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu 25.03.2013
Žádost o povolení předčasného užívání stavby 25.03.2013
Oznámení změny v užívání stavby 25.03.2013
Ohlášení odstranění 25.03.2013
Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby 24.03.2013
Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území 24.03.2013
Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území 24.03.2013
Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení 24.03.2013
Rozsah a obsah projektové dokumentace 24.03.2013
Rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby 24.03.2013
Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby 24.03.2013
Náležitosti dokumentace bouracích prací 24.03.2013
Žádost o vyjádření k existenci inženýrských sítí - služba e-UtilityReport 07.06.2012
Informace o spuštění Geoportálu ČEZ 20.12.2011
Informace o změně v postupu při přidělování čísel popisných 29.11.2011
Plná moc 10.10.2011
Vytisknout