Dokumenty živnostenského úřadu

Název Zveřejněno od Zveřejněno do
Požadavky pro zahájení a průběh živnostenského podnikání 25.08.2016
OBSAHOVÉ NÁPLNĚ JEDNOTLIVÝCH ŽIVNOSTÍ - novela nařízení vlády č. 278/2008 Sb. 02.08.2016
TRŽNÍ ŘÁD - novela účinná ode dne 14.7.2016 (včetně přílohy č.1) 04.07.2016
UZNÁVÁNÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE pro oblast živnostenského podnikání v ČR 23.05.2016
KONCEPCE INTEGRACE CIZINCŮ - informační materiál 12.09.2014
Průvodce živnostenským podnikáním pro české fyzické osoby 11.10.2012
Průvodce živnostenským podnikáním pro fyzické osoby, které nemají bydliště na území ČR (zahraniční FO - občan členského států EU, EHP a Švýcarska) 11.10.2012
Průvodce živnostenským podnikáním pro fyzické osoby, které nemají bydliště na území ČR (zahraniční FO - kromě občanů EU, EHP a Švýcarska) 11.10.2012
Průvodce živnostenským podnikáním pro české právnické osoby 10.10.2012
Průvodce živnostenským podnikáním pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska 10.10.2012
Průvodce živnostenským podnikáním pro právnické osoby se sídlem mimo území ČR, EU, EHP a Švýcarska 10.10.2012
Živnostenský rejstřík - veřejná část 03.10.2012