Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Často kladené otázky šipka doprava Často kladené otázky - odbor sociální problematiky

 
 
 

Často kladené otázky - odbor sociální problematiky

Musím si vyměnit parkovací průkaz 07 označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou z důvodu přestěhování?

Výměna  parkovacího průkazu není povinná z důvodu změny trvalého pobytu, ale z důvodu ukončení jeho platnosti nebo změny příjmení držitele tohoto průkazu. ...
Publikováno: 24.11.2016, přečteno: 4899x, autor: root

Jak mám postupovat v případě ztráty parkovacího průkazu 07 označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou?

Při ztrátě, odcizení platného parkovacího průkazu označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou je nutné:předložit potvrzení od Policie ČR, kde bude uvedeno: číslo ztraceného parkovacího průkazu a jeho dobu platnosti. Toto evidenční číslo sdělí klientovi pracovnice, která mu parkovací průkaz vystavila. Jen na základě tohoto ...
Publikováno: 24.11.2016, přečteno: 4672x, autor: root

Jsem starý, špatně se pohybuji, mohl by mi někdo nosit obědy?

Dovážku obědů zabezpečuje pro zájemce, kteří bydlí na území městské části Praha 5, Centrum sociální a ošetřovatelské péče Praha 5, nám. 14. října 11, Praha 5. Podrobné informace  Vám poskytnou pracovníci CSOP  na tel. č. 257 318 995 a na http://www.csop5.cz ...
Publikováno: 24.11.2016, přečteno: 4900x, autor: root

Co je třeba k vydání parkovacího průkazu 07 označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou, vzor EU

Kdo je oprávněn v této věci jednat Osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, k jejíž přepravě se vozidlo označuje, opatří průkaz podpisovým vzorem, doklad se zalaminuje a na místě předá držiteli. Proto je nutná jeho osobní přítomnost. Pouze u nezletilých osob rodič a osob omezených ve  svéprávnosti vyřídí vydání jeho opatrovník ustanovený ...
Publikováno: 24.11.2016, přečteno: 4889x, autor: root

Co mám dělat, když mám vážně nemocnou maminku, která je hospitalizovaná v nemocnici a nemůže si přebírat svůj důchod?

Žádost o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění lze podat v případech, kdy oprávněný příjemce důchodu není schopen pro dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav přebírat svůj důchod, účelně s ním nakládat nebo není schopen se podepsat. V případě hospitalizace příjemce důchodu doporučujeme konzultovat situaci nejprve se sociální ...
Publikováno: 24.11.2016, přečteno: 4679x, autor: root

Pečuji o nemocnou matku. Rádi bychom odjeli s rodinou na dovolenou. Mohl by se o ni někdo postarat?

Pro tyto situace Centrum sociální a ošetřovatelské péče Praha 5, nám. 14. října 11, Praha 5 nabízí odlehčovací služby. Dům sociálních služeb s odlehčovací pobytovou službou je registrovaným zařízením pro odlehčovací služby podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, který poskytuje krátkodobé a dlouhodobé pobyty pro seniory od 60 let ...
Publikováno: 24.11.2016, přečteno: 4741x, autor: root

Co může člověk využít, když má potíže rozhodovat se a právně jednat?

Od 1.1.2014 je v platnosti nový občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb., který přináší změny a nové možnosti pro lidi, kteří potřebují podporu při rozhodování a pro lidi, kteří je podporují nebo zastupují, opatrovníky. NÁPOMOC PŘI ROZHODOVÁNÍ    Poskytuje se na základě smlouvy mezi podporovaným a podpůrcem. Podpůrce je někdo blízký, kterému ...
Publikováno: 24.11.2016, přečteno: 5110x, autor: root

Jak pomoci člověku, který není schopen posoudit dopad svého jednání?

Je nutné k soudu podat návrh či podnět na zahájení řízení na omezení jeho svéprávnosti. Proces směřující k omezení svéprávnosti člověka zpravidla započne písemným podáním podnětu či návrhu na zahájení řízení u příslušného soudu dle trvalého bydliště posuzovaného, případně dle jeho dlouhodobého pobytu, např. v psychiatrické léčebně či ...
Publikováno: 24.11.2016, přečteno: 4692x, autor: root
Vytisknout
Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů