Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Často kladené otázky šipka doprava Často kladené otázky - odbor matrik a státního občanství

 
 
 

Často kladené otázky - odbor matrik a státního občanství

Vítání občánků a životní jubilea

Základní informace k životní situaci Úřad městské části Prahy 5 pravidelně pořádá slavnostní obřady k uvítání nově narozených dětí do života a životních jubileí (např. „Zlatá“ a „Diamantová“ svatba). Obřady se konají v obřadní síni Úřadu městské části Praha 5, na adrese Stroupežnického 493/10, Praha 5 – Smíchov.   Vítání ...
Publikováno: 15.02.2018, přečteno: 3795x

Uzavření sňatku státního občana ČR v cizině

Základní informace k životní situaci Snoubenec, který je státním občanem ČR nebo snoubenec, který je osobou bez státního občanství (dále jen „bezdomovec“) s povoleným pobytem na území ČR podle zvláštních právních předpisů, předkládá při uzavření manželství na území cizího státu zastupitelském úřadu ČR námořním plavidle nebo v letadle ...
Publikováno: 05.12.2017, přečteno: 3790x

Uzavření sňatku církevní formou

Základní informace k životní situaci Církevní sňatek může být uzavřen až poté, kdy snoubenci předloží oddávajícímu osvědčení o tom, že splnili všechny požadavky zákona pro uzavření platného manželství. Toto osvědčení vydá matriční úřad, v jehož obvodu bude manželství uzavřeno, na základě písemné žádosti snoubenců a po předložení dokladů ...
Publikováno: 05.12.2017, přečteno: 3590x

Ztráta dokladu (vydávání druhopisu úmrtního listu)

Ztráta dokladu Základní informace k životní situaci Matriční úřad Prahy 5 vede matriční knihy úmrtí pro Prahu 5 a Slivenec. Matriční úřad vydá prvopis úmrtního listu, kterým se prokazuje úmrtí a zašle jej oprávněné osobě na doručenku do vlastních rukou nebo ho vydá oprávněné osobě po předložení platného průkazu ...
Publikováno: 21.11.2017, přečteno: 5159x, autor: Odbor matrik a státního občanství

Úmrtí

Základní informace k životní situaci Vystavení úmrtního listu pro osobu, která zemřela ve správním obvodu Úřadu městské části pro Prahu 5 a Slivenec. Kdo je oprávněn v této věci jednat Úmrtní list může matriční úřad vydat pouze: a)    členům rodiny zemřelého (tj. manželovi / manželce, partnerovi / partnerce, ...
Publikováno: 11.12.2017, přečteno: 5019x, autor: Odbor matrik a státního občanství

Žádost o udělení státního občanství České republiky

Jak může cizinec získat státní občanství České republiky? Státní občanství ČR lze na žádost udělit fyzické osobě (občan cizího státu nebo osoba bez státního občanství „bezdomovec“ s trvalým pobytem na území České republiky), která splňuje podmínky vymezené v zákoně č. 186/2013 Sb. Státní občanství uděluje Ministerstvo vnitra ČR. Podmínky ...
Publikováno: 21.11.2017, přečteno: 8640x, autor: Odbor matrik a státního občanství

Ztráta dokladu (rodného listu)

Co udělat v případě ztráty rodného listu?  Dostavit se na pracoviště matriky podle místa narození. Na tomto pracovišti Vám bude vydán druhopis - duplikát dokumentu při předložení občanského průkazu. Za vyhotovení druhopisu Vám bude účtován správní poplatek ve výši 100,- Kč.  Současné matriční doklady lze používat jak v tuzemsku, tak v zahraničí. ...
Publikováno: 21.11.2017, přečteno: 5904x, autor: Odbor matrik a státního občanství

Osvědčení o státním občanství České republiky

Státní občanství se prokazuje: - občanským průkazem - cestovním dokladem - osvědčení o státním občanství ne starším 1 roku - listinou o nabytí nebo udělení státního občanství ČR ne starší 1 roku   V osvědčení o státním občanství České republiky (dále jen "osvědčení") se uvádí údaj o tom, že fyzická osoba je k datu jeho vydání státním ...
Publikováno: 21.11.2017, přečteno: 4636x, autor: Odbor matrik a státního občanství

Nabývání státního občanství České republiky prohlášením - § 31

KDO JE OPRÁVNĚN JEDNAT (PROHLAŠOVATEL):   Prohlášením podle § 31 zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky (dále jen "prohlášení") může nabýt státní občanství České republiky - fyzická osoba, která pozbyla české, nebo československé státní občanství před 1. lednem 2014. Vztahuje se téměř na všechny způsoby pozbytí státního ...
Publikováno: 21.11.2017, přečteno: 4459x, autor: Odbor matrik a státního občanství

Nabývání státního občanství České republiky prohlášením - § 32

KDO JE OPRÁVNĚN JEDNAT (PROHLAŠOVATEL):   Prohlášením podle § 32 zákona o státním občanství České republiky (dále jen "prohlášení") může nabýt státní občanství České republiky fyzická osoba, která byla k 31. prosinci 1992 státním občanem České a Slovenské Federativní Republiky a nebyla českým státním občanem ani státním občanem Slovenské ...
Publikováno: 21.11.2017, přečteno: 4754x, autor: Odbor matrik a státního občanství
Vytisknout
Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů