Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Často kladené otázky šipka doprava Často kladené otázky - odbor ekonomický

 
 
 

Často kladené otázky - odbor ekonomický

Uhynul mi pejsek, co mám dělat?

Z hlediska správy místního poplatku je Vaší povinností do 15 dnů tuto skutečnost oznámit správci poplatků, jímž je odbor ekonomický, oddělení místních poplatků a pokut na ÚMČ Praha 5, s využitím formuláře    "Zánik poplatkové povinnosti – odhlášení psa“. Dále jste do 30 dnů povinen úhyn oznámit evidenci chovatelů psů vedenou Magistrátem hl. ...
Publikováno: 22.08.2016, přečteno: 10354x, autor: Odbor občanskosprávní

Můžete mi sdělit, proč existují samostatné evidence psů a k jakému účelu?

Chovatel psa se v praxi opravdu setká s několika evidencemi psů, některé jsou povinné, jiné dobrovolné. 1. Evidence poplatníka místního poplatku ze psů – povinná evidence psa chovaného na území městské části a jeho chovatelem – rozhodující pro zařazení do povinné evidence je trvalý pobyt poplatníka, který je chovatele psa, na městské části. Evidenci ...
Publikováno: 05.08.2016, přečteno: 9342x, autor: Odbor občanskosprávní

Evidence chovatelů psů na Magistrátu hl. m. Prahy - čipy a tetování

Magistrát hlavního města Prahy Odbor živnostenský a občanskosprávní Jungmannova 35/29 112 21  Praha 1   II. patro, č. dv. 231a, 231b a 234   Návštěvní dny: pondělí 12,00 – 17,00 hod. středa     8,00 – 18,00 hod.   Vedením evidence se zabývají: -        Klára Nováková           tel. 236002257, e-mail: ...
Publikováno: 18.01.2018, přečteno: 6710x, autor: Odbor občanskosprávní

Je pravda, že za očipovaného psa se snižuje místní poplatek?

 Ano, je to pravda. Nárok na úlevu ve výši 350,- Kč z roční sazby má poplatník počínaje rokem následujícím po trvalém označení psa čipem a přhlášením se  do evidence chovatelů psů. Obě podmínky musí být splněny v témže roce, když tomu tak není, úlevu lze poskytnout až v dalším následujícím roce.   Tuto evidenci vede Magistrát hl.m. Prahy, ...
Publikováno: 04.01.2016, přečteno: 10572x, autor: Odbor občanskosprávní

Jak postupovat při přestěhování?

Předpokládáme, že se přestěhujete i s Vaším pejskem mimo městskou část.  Musíte splnit ohlašovací povinnost vůči správci poplatků  - do 15 dnů ohlásit změnu trvalého bydliště (dle občanského průkazu). K tomu využijte formulář „Zánik poplatkové povinnosti – odhlášení psa“.  Stěhujete-li se v rámci městské části, je nutné i tuto změnu ...
Publikováno: 04.01.2016, přečteno: 10239x, autor: Odbor občanskosprávní

Proč jste mi zvýšili místní poplatek o 100%?

 Každý držitel psa je povinen splnit vůči správci poplatku ohlašovací povinnost, tzn.oznámit, že se stal držitelem psa a zároveň má povinnost platit místní poplatek ze psů. Základní sazba místního poplatku je 1500,- Kč ročně za jednoho psa, 2.250,- Kč za druhého a dalšího psa téhož držitele, u psů chovaných v rodinném domě 600,- Kč za jednoho psa, 900,- ...
Publikováno: 04.02.2016, přečteno: 9412x, autor: Odbor občanskosprávní

Nemůžete při správě poplatku využívat moderní informační technologie?

Na některé úkony jistě – zvláště informační povahy. Držitelům psů, přihlášených do evidence místního poplatku ze psů, nabízíme po 1.1.2005 možnost zaslání „upozornění“ na případný nedoplatek buď SMS zprávou na poplatníky uvedený mobilní telefon nebo zprávou na e-mailovou adresu. Pokud máte zájem o využití této služby, můžete o to požádat ...
Publikováno: 05.08.2016, přečteno: 8882x, autor: Odbor občanskosprávní

Proč platím poplatek Vašemu úřadu, když je můj pes chovaný mimo Prahu?

 Držitel psa je povinen platit místní poplatek ze psů místně příslušnému úřadu, dle svého trvalého bydliště, i když se se psem na této adrese fyzicky nezdržuje.    Odkazy: -sekce Jak si zařídím – místní poplatek ze psů -přiznání k místnímu poplatku ze psů (formulář) -zánik poplatkové povInnosti (formulář) ...
Publikováno: 04.01.2016, přečteno: 9591x, autor: Odbor občanskosprávní

Může vůbec obec nařídit očipování všech psů?

 Ano, může. Opravňuje ji k tomu ustanovení §13b zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění.  Zde je uvedeno, že obec může k regulaci populace toulavých a opuštěných zvířat provést trvalé označování všech psů v obci (tetováním, čipem) a evidenci jejich chovatelů. Toto opatření stanoví obecně závazná ...
Publikováno: 04.02.2016, přečteno: 9082x, autor: Odbor občanskosprávní
Vytisknout
Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů