Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Často kladené otázky šipka doprava Často kladené otázky - kancelář starosty

 
 
 

Často kladené otázky - kancelář starosty

Jak se mění branná povinnost občanů přijetím nového zákona č. 585/2004 Sb.?

Jak se mění branná povinnost občanů přijetím nového zákona č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování ( branný zákon ) ?Brannou povinnost státních občanů České republiky, tedy povinnost plnit úkoly Ozbrojených sil, povinnost občana podrobit se odvodnímu řízení, vykonávat vojenskou činnou službu a plnit další povinnosti upravuje zákon č. ...
Publikováno: 05.05.2006, přečteno: 27502x

Jaké jsou možnosti individuální ochrany ?

* Jaké jsou možnosti individuální ochrany ? Zabezpečení obyvatelstva prostředky individuální ochrany se považuje za doplňující činnost k úkolům civilní ochrany, doplňuje základní způsoby ochrany obyvatelstva ukrytím a evakuací. Prostředky individuální ochrany jsou zabezpečeny pro tzv. nevýdělečné a potřebné kategorie obyvatel: děti s povinnou ...
Publikováno: 06.10.2016, přečteno: 12741x, autor: root

Co dělat když bude nařízena evakuace obyvatelstva MČ Praha 5 ?

* Co dělat když bude nařízena evakuace obyvatelstva MČ Praha 5 ? Dodržujte pokyny úřadu MČ Praha 5, popř. zaměstnavatele, kteří organizují nebo zajišťují evakuaci. Dbejte pokynů k evakuaci osob nařízených velitelem zásahu. Dodržujte stanovené zásady pro opuštění domu, bytu, vezměte si evakuační zavazadlo a dostavte se na určené místo. Při ...
Publikováno: 06.10.2016, přečteno: 12369x, autor: root

Jak je zajištěno varování a vyrozumění obyvatelstva MČ Praha 5 ?

* Jak je zajištěno varování a vyrozumění obyvatelstva MČ Praha 5 ? Vyrozumění a varování obyvatelstva při krizových situacích je zabezpečeno sítí akustických a elektronických sirén. V České republice je jeden varovný signál (všeobecná výstraha) - kolísavý tón sirény po dobu 140 vteřin. Signál může být vysílán třikrát po sobě ...
Publikováno: 06.10.2016, přečteno: 12563x, autor: root

Jaké jsou možnosti ukrytí obyvatelstva MČ Praha 5 ?

* Jaké jsou možnosti ukrytí obyvatelstva MČ Praha 5 ? Cílem je zajistit kolektivní ochranu obyvatelstva ukrytím v případě ozbrojeného konfliktu nebo krizové situace ve stálých úkrytech v ochranném systému Metra ve Strahovském tunelu Z celkového počtu obyvatelstva MČ Praha 5 lze ukrýt 76 310 osob, tj. cca 96 %. Reálný počet osob, kteří se budou ...
Publikováno: 06.10.2016, přečteno: 12628x, autor: root

Jaká jsou přijatá protipovodňová opatření ?

* Jaká jsou přijatá protipovodňová opatření ? Pro ochranu životů a majetku před povodněmi je zpracován Povodňový plán MČ Praha 5. Důraz protipovodňových opatření je kladen na výstavbu hrází z mobilních hliníkových prvků a speciálních dvoukomorových pytlů na sypké hmoty. Protipovodňová opatření vychází z matematického modelu inundačního území ...
Publikováno: 06.10.2016, přečteno: 12738x, autor: root

Zastupitelstvo

Co je Zastupitelstvo MČ Praha 5? Zastupitelstvo MČ Praha 5 (dále jen ZMČ) je vrcholným orgánem městské části. Tvoří jej 35 poslanců, volených v komunálních volbách. V pravomoci ZMČ je rozhodování ve věcech samostatné působnosti. Na výkonu samostatné působnosti hlavního města Prahy se podílí v rozsahu stanoveném v zákoně o hl. m. Praze a Statutu hl. m. Prahy. ...
Publikováno: 27.11.2002, přečteno: 12222x

Rada

Co je Rada MČ Praha 5? Rada MČ Praha 5 (dále jen RMČ) je výkonným orgánem obce v oblasti samostatné působnosti. RMČ nepřísluší rozhodovat v oblasti přenesené působnosti. RMČ tvoří starosta, 4 zástupci starosty a 2 členové rady, volení z členů ZMČ. Pravomoc RMČ je vymezená v zákoně o obcích. ...
Publikováno: 27.11.2002, přečteno: 12095x
Vytisknout