Aktuální informace pro podnikatele

Praha 5 je nejpřívětivější pražskou městskou částí pro podnikatele, vyhrála pražské kolo Města pro byznys

Mezi ostatními městskými částmi zabodovala kvalitním hospodařením radnice a vysokým počtem podnikatelů. V obou kritériích patří Praha 5 k nejlepším. ...
Publikováno: 26.02.2016, přečteno: 82121x, autor: Kancelář starosty

OPPIK - dotační program na podporu českých podnikatelů

Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (dále jen "OPPIK") je stěžejním programem na podporu českých podnikatelů v letech 2014-2020. Podávání žádostí v něm bylo spuštěno v roce 2015. Na programové období 2014-2020 v souladu s rozpočtovým rámcem Evropské unie pro toto sedmileté období byly pro Českou republiku vyčleněny prostředky ve ...
Publikováno: 30.06.2017, přečteno: 38799x, autor: Odbor živnostenský a občanskosprávních agend

ZÁKAZ PRODEJE - omezení otevírací doby obchodů o svátcích

Poslanecká sněmovna dne 29.6.2016 schválila nový zákon o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě. Účinnost zákona je ode dne 1.10.2016. Podle tohoto zákona by tak zejména podnikatelé zabývající se činnostmi spojenými s nákupem a prodejem zboží za účelem jeho dalšího prodeje k další podnikatelské činnosti (velkoobchod) a činnostmi spojenými s nákupem a ...
Publikováno: 23.09.2016, přečteno: 60827x, autor: Odbor živnostenský a občanskosprávních agend

OBSAHOVÉ NÁPLNĚ JEDNOTLIVÝCH ŽIVNOSTÍ - novela nařízení vlády č. 278/2008 Sb.

Nařízení vlády ze dne 23. července 2008, o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů Dne 1.7.2016 nabyla účinnosti novela Nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, vydaná ve Sbírce předpisů pod č. 155/2016 Sb. Stávající právní úprava nařízení vlády se tímto přizpůsobuje ...
Publikováno: 15.08.2016, přečteno: 72261x, autor: Odbor živnostenský a občanskosprávních agend

TRŽNÍ ŘÁD - novela účinná ode dne 14.7.2016 (včetně přílohy č.1)

Nařízení č. 13/2016 Sb. hl.m. Prahy, kterým se mění nařízení č. 9/2011 Sb. hl.m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů    Rada hlavního města Prahy se usnesla dne 27.6.2016 podle § 44 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a § 18 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském ...
Publikováno: 04.07.2016, přečteno: 96308x, autor: Odbor živnostenský

ZÁJEZDY - přísnější podmínky pro podnikání v oblasti cestovního ruchu pro cestovní kanceláře a cestovní agentury

Novela zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, přijatá zákonem č. 341/2015 Sb., přináší například pozitivní a negativní vymezení zájezdu. Nově byla v § 1 odst. 1 zákona upravena i definice zájezdu, která oproti původní úpravě obsahuje vymezení jiné služby cestovního ruchu ...
Publikováno: 26.05.2016, přečteno: 70658x, autor: Odbor živnostenský

UZNÁVÁNÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE pro oblast živnostenského podnikání v ČR

Právní úprava uznávání odborné kvalifikace pro oblast živnostenského podnikání v České republice Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států EU a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o ...
Publikováno: 23.05.2016, přečteno: 76079x, autor: Odbor živnostenský

PODPORA PODNIKÁNÍ - akční plán podnikání 2020

Po skončení veřejných konzultací, jejichž cílem bylo získat názor nejširšího okruhu subjektů na otázku, jak v EU posílit podnikání, zveřejnila  Evropské komise  "Akční plán podnikání 2020" (dále jen "APP2020"). Je zřejmé, že podpora podnikání je důležitá pro růst hospodářství a tvorbu pracovních míst a že malé a střední podniky jsou největším ...
Publikováno: 09.09.2015, přečteno: 87503x, autor: Odbor živnostenský

STRAVOVACÍ SLUŽBY - hygienická pravidla pro předvařené a vařené potraviny a oznamovací povinnost

Oznamovací povinnost provozovatelů stravovacích služeb Ve smyslu § 23 odst. 4, zák č. 258/2000 Sb., v platném znění, vyplývá následující povinnost. Osoba, která hodlá provozovat stravovací službu, je povinna nejpozději v den jejího zahájení písemně oznámit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví:  den zahájení činnosti , předmět a rozsah ...
Publikováno: 09.09.2015, přečteno: 88580x, autor: Odbor živnostenský

PRÁVA KUPUJÍCÍCH - informace pro spotřebitele

Práva kupujících, resp. jim odpovídající povinnosti podnikatelů při výrobě, dovozu, distribuci a prodeji výrobků, se nacházejí v celé řadě speciálních právních předpisů vztahujících se k té které komoditě, popř. k určité vlastnosti výrobku a podobně (například povinnosti při prodeji pohonné hmoty pro motorová vozidla vyplývají ze zákona č. 311/2006 ...
Publikováno: 06.08.2015, přečteno: 72464x, autor: Odbor živnostenský
Další články