Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Občan šipka doprava Doprava šipka doprava Cyklistika a bezmotorová doprava šipka doprava Aktuálně

 
 
 

Aktuálně

Praha 5 chce cyklostojany

Osazení stojanů bude realizovat Technická správa komunikací, městská část je následně převezme do užívání.

...
Publikováno: 24.04.2017, přečteno: 72468x, autor: Kancelář starosty

Řešení cyklistické dopravy a rekreace v ulici Nádražní a Strakonická

Městská část Praha 5 nechala zpracovat koncepci řešení cyklistické dopravy v ulicích Nádražní a Strakonická. Dokument definuje základní požadavky na uspořádání uvedených komunikací s ohledem na bezpečnost cyklistů, jelikož se jedná o komunikace, kterými je vedena páteřní cyklotrasa a její objížďka. Koncepci neleznete na této adrese. ...
Publikováno: 20.06.2016, přečteno: 20702x, autor: d.horatius

MČ Praha 5 plánuje zadat studii proveditelnosti pro parkoviště P+R

MČ Praha 5 prověřuje zda má reálné předpoklady, aby se úspěšně zapojila do Operačního programu Praha pól růstu, konkrétně do výzvy z prioritní osy 2 Udržitelná mobilita a energetické úspory se specifickým cílem 2.2 Zvyšování atraktivity užívání městské veřejné dopravy, zaměřené na Záchytná parkoviště systému P+R. Dnes byl MČ Praha 5 zahájen ...
Publikováno: 31.05.2016, přečteno: 21599x, autor: d.horatius

Studie a projekt cykloopatření v ulici Hlubočepská

MČ Praha 5 vyhlásila průzkum trhu s názvem "Studie a projekt cykloopatření v ulici Hlubočepská". Cílem je zvýšení bezpečnosti cyklistické dopravy na nejvytíženější cyklotrase na území MČ Praha 5, aniž by došlo ke snížení bezpečnosti či nadměrnému omezování ostatních účastníků silničního provozu.  Projekt by měl umožnit kofinancování investice z ...
Publikováno: 29.02.2016, přečteno: 22542x, autor: d.horatius

Studie a projekt cykloopatření v ulici Nábřežní

MČ Praha 5 vyhlásila průzkum trhu s názvem "Studie a projekt cykloopatření v ulici Nábřežní". Cílem této studie má být nalezení vhodného vedení cyklistické dopravy ulicí Nábřežní, a to zejména vzhledem k strategickým a koncepčním dokumentům MHMP, existující poptávce po cyklistické dopravě a s ohledem k ostatním potřebám obyvatel dotčeného území ...
Publikováno: 10.02.2016, přečteno: 23164x, autor: d.horatius

SŽDC se nebrání vzniku pracovní skupiny ke vzniku bezbariérového spojení Smíchov - Výtoň

Dle odpovědi SŽDC na náš dopis se SŽDC nebrání vzniku pracovní skupiny, které by měla koordinovat činnosti vedoucí ke vzniku bezbariérového spojení pro bezmotorovou dopravu mezi Smíchovem a Výtoní. Možnosti bezbariérového spojení může prověřit studií. Současně však upozornila, že v rámci připravované rekonstrukce nepočítá z důvodu památkové ochrany s ...
Publikováno: 13.01.2016, přečteno: 22571x, autor: d.horatius

Aktualizace Akčního plánu rozvoje cyklistické infrastruktury

Městská část Praha 5 realizuje průzkumem trhu veřejnou zakázku na aktualizaci dokumentu "Akční plán rozvoje cyklistické infrastruktury na území MČ Praha 5". Aktualizace má být provedena pro roky 2016 a 2017. Nabídky je možné podávat do 15. 1. 2016. Specifikace zadání, potřebné informace a podklady jsou obsaženy v přiloženém souboru. Stavající Akční plán ...
Publikováno: 17.10.2016, přečteno: 18007x, autor: d.horatius

Rekonstrukce železničního mostu - urgence vytvoření pracovní skupiny starostou MČ Praha 5

Městská část Praha 5 na základě rozhodnutí Rady městské části z 8. 12. 2015 usiluje v rámci připravované rekonstrukce železniční trati Smíchov - Hl. nádraží o vytvoření kvalitního úrovňového spojení Smíchova s Výtoní pro bezmotorovou dopravu. Dotčené strany byly osloveny radním pro dopravu, p. Hnykem, s žádostí o sdělení jejich stanoviska a vytvoření ...
Publikováno: 27.01.2017, přečteno: 15765x, autor: d.horatius

Podněty veřejnosti - vyznačení cesty z cyklotrasy A12 na ulici Strakonická a cyklotrasu A221

Na základě podnětů veřejnosti z portálu Cyklisté sobě k vyznačení vyznačení cesty z cyklotrasy A12 na ulici Strakonická a cyklotrasu A221 navrhl odbor územního rozvoje řešení, které bylo zasláno na odbor rozvoje a financování dopravy Magistrátu hl. m. Prahy, který má systém celoměstského značení v kompetenci. Z odpovědi odboru rozvoje a financování dopravy ...
Publikováno: 08.01.2016, přečteno: 22803x, autor: d.horatius

Příprava cykloopatření

Městská část se účastní jednání o podobě řešení cykloopatření v křižovatce ulic Nádražní a Strakonická a aktivně se zajímá o projektovou přípravu lávky pro pěší a cyklisty na Císařskou louku, která by zlepšila průjezd cyklistů mezi Barrandovským mostem a centrem. V roce 2015 byly zadány studie na cykloopatření v křižovatce ulic Zborovská a Lidická ...
Publikováno: 27.01.2017, přečteno: 15809x, autor: root
Vytisknout
Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů