Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Interpelace

Interpelace

INTERPELACE VE VĚCI KONFERENCE PARTNERSKÝCH MĚST - ČERVEN 2006

INTERPELACE VE VĚCI KONFERENCE PARTNERSKÝCH MĚST – ČERVEN 2006

 

Pane starosto,

žádám Vás o předložení komplexní zprávy o konání Konference partnerských měst , na kterou MČ využije prostředky z evropských fondů

Zpráva by měla obsahovat:

a)      přesné vyúčtování akce

b)      přehled firem, které zajišťovaly servis a propagaci akce

c)      finanční částky odvedené jednotlivým realizátorům

d)      způsob zadávání zakázek jednotlivým dodavatelům

e)      přesně rozepsané navyšování nákladů na tuto akci

Děkuji za pozornost a věřím ve včasnou a vyčerpávající odpověď.

Ondřej Gál

Odpověď

V Praze dne 19. ledna 2007

Věc: Interpelace  ve věci konference partnerských měst – červen 2006

Vážený pane zastupiteli,

Vaše interpelace měla pět otázek.

a)      přesné vyúčtování akce

b)      přehled firem, které zajišťovaly servis a propagaci akce

c)      finanční částky odvedené jednotlivým realizátorům

Odpověď na první tři otázky je v Příloze 1 – rozpisu financování.

d)      způsob zadávání zakázek jednotlivým dodavatelům

e)      přesně rozepsané navyšování nákladů na tuto akci

Problematika zadávání zakázek a navyšování nákladů byla projednána v RMČ a to

usnesením:

RMČ 38/1392/2005

RMČ 23/821/2006

RMČ 27/949/2006

Tato usnesení jsou Přílohou 2.

S pozdravem

JUDr.Milan Jančík 

PŘÍLOHA 2:

 

Konference zástupců partnerských městských částí zemí EU v Praze, která se bude konat v terminu 22. - 27. 6. 2006 na Praze 5

Datum: 13. 10. 2005
Autor: Jančík Milan, JUDr., starosta
Číslo dokumentu: 38 / 1392 / 2005

1. bod jednání

Předkladatel: Jančík Milan, JUDr., starosta

Konference zástupců partnerských městských částí zemí EU v Praze, která se bude konat v terminu 22. - 27. 6. 2006 na Praze 5

V červnu 2006 proběhne na Praze 5 konference zástupců partnetských městských částí zemí EU v ÚMČ Prahy 5 a Andels Hotel Prague

Rada městské části

I. Souhlasí

1. s konáním konference zástupců partnerských městských částí zemí EU v Praze, která se bude konat v termínu 22. - 27. 6. 2006 v ÚMČ Prahy 5 a Andels Hotel Prague na Smíchově

2. s finanční částkou na konání konference ve výši Kč 3, 054. 160,- Kč vč. DPH, která bude použita na přípravu, zajištění a propagaci konference, včetně vydání publikace k této události

II. Schvaluje

1. podání žádosti o finanční příspěvek z fondu EU pro družbu partnerských měst " Town Twinning " ve výši 60. 000,- Euro

Poměr hlasování: 6/0/0

Nepřítomni:

JUDr. Milan Jančík

starosta MČ Praha 5

Konání Mezinárodní konference partnerských měst ve dnech 22. - 27. 6. 2006, kterou pořádá MČ Praha 5 s podporou EU

Datum: 1. 6. 2006
Autor: Jančík Milan, JUDr., starosta
Číslo dokumentu: 23 / 821 / 2006

32. bod jednání

Předkladatel: Jančík Milan, JUDr., starosta

Konání Mezinárodní konference partnerských měst ve dnech 22. - 27. 6. 2006, kterou pořádá MČ Praha 5 s podporou EU

Rada městské části

I. Schvaluje

1. na základě usnesení RMČ č. 38/1392/2005 konání Mezinárodní konference partnerských měst za účasti řeckých, maďarských, něměckých partnerů a hostů z evropských měst, Šanghaje a dalších hostů z Prahy a EU, která se uskuteční ve dnech 22. - 27. 6. 2006 na Praze 5 v Andels hotelu Prague na Smíchově za ubytování, nájem, služby, pohoštění v ceně 1, 839. 360,- Kč

2. firmu Matrix ČR, s. r. o., Ostrčilova 2259/13, Ostrava, pro přípravu a zajištění Mezinárodní konference partnerských měst, která se koná ve dnech 22. - 27. 6. 2006

3. převod finančních prostředků z rozpočtové rezervy MČ Prahy 5 na kapitolu 0925, paragraf 6223 - mezinárodní spolupráce na úhradu nákladů na přípravu konání Mezinárodní konference partnerských měst, která se koná ve dnech 22. - 27. 6. 2006 a to na: pol. 5164 104. 100,- Kč, pronájem konferenčních prostor pol. 5175 265. 824,- Kč, konferenční stravování a občerstvení pol. 5173 62. 500,- Kč, přeprava účastníků konference pol. 5169 1, 406. 936,- Kč, ubytování, pronájem techniky, tlumočení celková částka 1, 839. 360,- Kč, viz usnesení RMČ 38/1392/2005

4. převod finančních prostředků z rozpočtové rezervy MČ Prahy 5 na kapitolu 0925, paragraf 6223 -mezinárodní spolupráce na úhradu nákladů spojených s konáním konference partnerských měst, která se koná ve dnech 22. - 27. 6. 2006, v celkové výši 1, 160. 640,- Kč na položku 5169, viz usnesení RMČ č. 38/1392/2005

5. navýšení rozpočtu akce konference partnerských měst na úhradu více nákladů spojených s konáním této konference, konané ve dnech 22. - 27. 6. 2006 ve výši 1, 200. 000,- Kč. Navýšení bude provedeno z kapitoly 0912 paragraf 6171 - činnost místní správy, položka 5169, na kapitolu 0925, paragraf 6223 - mezinárodní spolupráce na položku 5169 - nákup služeb

Poměr hlasování: 5/0/1 - O. Gál se při hlasování zdržel

Nepřítomni:

JUDr. Milan Jančík, starosta MČ Praha 5

Konání Mezinárodní konference partnerských měst ve dnech 22. - 27. 6. 2006, kterou pořádá MČ Praha 5 s podporou EU - na stůl

Datum: 23. 6. 2006
Autor: Češková Andrea, JUDr., předsedkyně finančního výboru
Číslo dokumentu: 27 / 949 / 2006

1. bod jednání

Předkladatel: Češková Andrea, JUDr., předsedkyně finančního výboru

Konání Mezinárodní konference partnerských měst ve dnech 22. - 27. 6. 2006, kterou pořádá MČ Praha 5 s podporou EU - na stůl

Rada městské části

I. Schvaluje

1. navýšení rozpočtu akce Mezinárodní konference partnerských měst ve dnech 22. - 27. 6. 2006, kterou pořádá MČ Praha 5 s podporou EU 1, 300. 000,- Kč vč. DPH na úhradu vícenákladů z kap. 0127 (OOA) územního rozhodování a rozvoje

2. na základě us. RMČ č. 38/1392/2005 konání Mezinárodní konference partnerských měst ve dnech 22. - 27. 6. 2006, kterou pořádá MČ Praha 5 s podporou EU firmu Komunikační služby, s. r. o., Praha 10 Vršovice, Černomořská 645/6 na zajištění propagačních materiálů a doprovodného programu akce TOWNTWINNING za cenu 1, 190. 328,- Kč bez DPH a firmu Agentura GM, s. r. o., Praha 10 Vršovice, Vršovická 68, za cenu 1, 047. 500,- Kč

II. Pověřuje

1. starostu MČ Praha 5 podpisem smluv s firmou Komunikační služby, s. r. o., Praha 10 Vršovice, Černomořská 645/6 a fa Agentura GM, s. r. o., Praha 10 Vršovice, Vršovická 68

Poměr hlasování: 6/0/0

Nepřítomni:

JUDr. Milan Jančík

starosta MČ Praha 5

 
 
 
 
Datum
šipka doprava šipka doprava
Datum odpovědi
šipka doprava šipka doprava
Číslo ZMČ
šipka doprava šipka doprava
Interpelující
šipka doprava šipka doprava
Interpelovaný
šipka doprava šipka doprava
Věc
šipka doprava šipka doprava
Odpověď
11.09.2018 03.10.2018 26 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Retence dešťových vod Studie Na Pláni Ano
11.09.2018   26 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Používání herbicidu Roundup Ne
20.07.2018 20.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná JUDr. Tomáš Homola Dopravní napojení budov ČSOB Ano
20.07.2018 25.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná RNDr. Radomír Palovský CSc. Aplikace GDPR Ano
19.06.2018 18.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Herbicid Roundup Ano
17.04.2018 15.05.2018 24 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter PRAHA TV s.r.o. Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter vedoucí odboru OÚR Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter metropolitní plán Ano
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter podoba radničního magazínu Ne
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter poradci radních Ne
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Krajinářská studie k Vidouli Ano
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Metropolitní plán Ano
20.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. dvoukolové hodnocení záměrů promájmů Ano
19.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. NP Stroupežnického 10 Ano
19.12.2017 21.02.2018 22 Petr Hnyk Bc. Lukáš Herold letohrádek Portheimka Ano
19.12.2017 04.01.2018 22 Pavel Chramosta Ing. Pavel Richter Vstřícnost MČ P5 vůči občanům Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu nebytového objektu navazujícího na nemovitost Stroupežnického 493/10, P5 bývalá Kavárna, co hledá jméno Ano
14.11.2017   21 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Odkoupení železniční staniční budovy v Hlubočepech Ne
14.11.2017 13.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Ing. Pavel Richter Změna funkčního využití ÚPn SU hl.m. Praha (k.ú. Smíchov, 4014, 4014/2, 4015) – lokalita Klamovka východ Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu NP Stroupežnického 493/10, Praha 5 Ano
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Další > >> 1 - 20 z 534