Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Interpelace

Interpelace

Prodej domu Zubatého č. 2998

Interpelace zastupitele Městské části Praha 5

V Praze dne 22.11.2006

Věc: prodej domu Zubatého č. 2998

Obrátili se na mne někteří obyvatelé Prahy 5 s žádostí o vysvětlení důvodu uzavření a  obsahu smlouvy, která byla uzavřena Městskou částí Praha 5 se společností DENIKA REAL 200,.a.s. Na jejich dotaz jsem nedokázal odpovědět, když originál smlouvy nemám k dispozici, a proto žádám o písemné sdělení odpovědi na tuto interpelaci:


a) Jaký majetek, tzn. movité a nemovité věci, pohledávky (či dluhy) a jiná
práva byly převedeny na společnost DENIKA REAL 2000, a.s., IČ: 25868705,
se sídlem Ostrava, Mařátkova 1075/11, kupní smlouvou ze dne 21. 10.
2003, podle které mělo dojít k prodeji nemovitostí - budovy č.p. 269
(bytový dům) na pozemku parc. č. 2998 a pozemku parc. č. 2998 (zastavěná
plocha a nádvoří) v k. ú. Smíchov - se všemi součástmi a
příslušenstvím, právy a povinnostmi, včetně dluhů vyplývajících z
nájemních smluv. V jaké výši tyto pohledávky / dluhy byly? O jaká práva a povinnosti převáděné touto smlouvou se jednalo ?

b) Jaké orgány obce nebo městské části a kdy tento prodej či převod před podpisem smlouvy projednaly a jaké bylo přesné znění  jejich rozhodnutí a jak je zapsán v zápisech z jednání proces předcházející jejich rozhodování.

c) Co předcházelo uzavření této smlouvy.

d) Jaká, kde a za kolik byla reklama na prodej tohoto majetku, pokud neměl být tento majetek prodán nájemníkům domu či jejich organizaci, aby byla dosažena co nejvyšší cena.

Děkuji za urychlené vyřízení této interpelace, kdy doufám, že se prokáže, že obec jednala s péčí řádného hospodáře a chránila zájmy obyvatel Městské části Praha 5.

Ondřej Gál

Člen ZMČ Praha 5

Odpověď

                                                                                             Ondřej Gál

                                                                                               Člen ZMČ Praha 5

 

 

Vážený kolego,

odpovídám na Vaši interpelaci ve věci prodeje domu Zubatého 1, čp.  269 a sděluji následující:

a) Kupní smlouvou o převodu vlastnictví nemovitostí ze dne 21.10.2003 uzavřenou mezi MČ Praha 5 a DENIKA REAL 2000, a.s. byl prodán dům  č. p. 269 na pozemku parcel. č. 2998 a   stavební pozemek parcel. č. 2998 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 579 m2,  k.ú. Smíchov, obec Praha, se všemi součástmi a příslušenstvím, právy a povinnostmi, včetně dluhů vyplývajících z nájemních smluv. V době schvalování  prodeje byly dluhy nájemníků dle  správní firmy 48.167,- Kč. Touto smlouvou byly převedeny práva a povinnosti vlastníka dle Občanského zákoníku.      

b) orgány obce, které projednaly prodej před podpisem kupní smlouvy

6.1.2003 KOA a M doporučen souhlas se záměrem prodeje

14.1.2003 RMČ souhlas se záměrem prodeje, uloženo zveřejnit záměr

10.3.2003 KOA a M materiál stažen, uloženo dále jednat o ceně

28.4.2003 KOA a M materiál stažen z programu – stížnost nájemníků

3.6.2003 RMČ nesouhlas s prodejem dle nabídek, uloženo znovu zveřejnit záměr minimálně za cenu 33,400.000,-Kč

14.7.2003 KOA a M doporučeno souhlasit s prodejem Denika Real 2000, a.s.

22.7.2003 RMČ souhlas s prodejem  Denika Real 2000, a.s. za cenu 33,500.000,-Kč

18.9.2003 ZMČ schválení prodeje Denika Real 2000, a.s. za cenu 33,500.000,-Kč

9.10.2003 zaslán záměr prodeje ke schválení na MHMP

21.10.2003 podepsána kupní smlouva

18.12.2003 Záměr projednáván ZHMP

28.1. 2004 souhlas RMČ Praha 5 s dodatkem kupní smlouvy

28.1.2004 podepsán  dodatek kupní smlouvy – předkupní právo pro MČ na dobu 3 let

29.1.2004 Záměr prodeje schválen ZHMP

22.4.2004 potvrzení usnesení ZMČ Praha 5 č. Z 8/18/2003 ze dne 18.9.2003 a schválení předkupního práva

c) 10.10. 2002 byla doručena žádost nájemníků o prodej. Záměr prodeje byl zveřejněn 17.1.2003 – 14.2.2003 a znovu 6.6.2003 – 23.6.2003, kupní smlouva byla uzavřena po schválení v orgánech obce, viz bod b)

d) Na prodej tohoto majetku nebyla žádná reklama (MČ Praha 5 nevyužívá na prodej nemovitostí reklamu, zveřejňuje záměry na úřední desce).  Záměr prodeje byl dle § 36 zákona 131/2000 Sb. zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách MČ Prahy 5

 

S úctou

                                                                           

                                                                                  JUDr. Milan Jančík

 
 
 
 
Datum
šipka doprava šipka doprava
Datum odpovědi
šipka doprava šipka doprava
Číslo ZMČ
šipka doprava šipka doprava
Interpelující
šipka doprava šipka doprava
Interpelovaný
šipka doprava šipka doprava
Věc
šipka doprava šipka doprava
Odpověď
11.09.2018 03.10.2018 26 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Retence dešťových vod Studie Na Pláni Ano
11.09.2018   26 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Používání herbicidu Roundup Ne
20.07.2018 20.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná JUDr. Tomáš Homola Dopravní napojení budov ČSOB Ano
20.07.2018 25.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná RNDr. Radomír Palovský CSc. Aplikace GDPR Ano
19.06.2018 18.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Herbicid Roundup Ano
17.04.2018 15.05.2018 24 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter PRAHA TV s.r.o. Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter vedoucí odboru OÚR Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter metropolitní plán Ano
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter podoba radničního magazínu Ne
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter poradci radních Ne
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Krajinářská studie k Vidouli Ano
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Metropolitní plán Ano
20.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. dvoukolové hodnocení záměrů promájmů Ano
19.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. NP Stroupežnického 10 Ano
19.12.2017 21.02.2018 22 Petr Hnyk Bc. Lukáš Herold letohrádek Portheimka Ano
19.12.2017 04.01.2018 22 Pavel Chramosta Ing. Pavel Richter Vstřícnost MČ P5 vůči občanům Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu nebytového objektu navazujícího na nemovitost Stroupežnického 493/10, P5 bývalá Kavárna, co hledá jméno Ano
14.11.2017   21 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Odkoupení železniční staniční budovy v Hlubočepech Ne
14.11.2017 13.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Ing. Pavel Richter Změna funkčního využití ÚPn SU hl.m. Praha (k.ú. Smíchov, 4014, 4014/2, 4015) – lokalita Klamovka východ Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu NP Stroupežnického 493/10, Praha 5 Ano
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Další > >> 1 - 20 z 534