Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Interpelace

Interpelace

Žádost o harmonogram jednání

Interpelace Evy Kalhousové na 35. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 5 dne 12. 10. 2006 určená místostarostovi Ondřeji Gálovi

Žádám Ondřeje Gála, místostarostu pověřeného pro oblast školství a kulturu o přesný harmonogram jednání, které inicioval a kterých se zúčastnil ve věci škol na Žvahově.

Žádám o písemnou odpověď, kde budou uvedena data jednání a přiloženy kopie zápisů.

Dále požaduji písemné zdůvodnění nepřítomnosti na radě městské části 10. a 11. října 2006, kdy byl tento problém za účasti představitelů Gymnázia Buďánka, TCP, odboru správy majetku a všech ostatních členů rady projednáván.

                                                                                            Eva Kalhousová

Odpověď

Věc: Odpověď na interpelaci

Vážená paní kolegyně,

     Jistě víte, že dle platných právních předpisů, máte jako členka Zastupitelstva MČ Praha 5

právo nahlédnout do příslušného spisu vedeného ve věci „Nájemních vztahů budovy bývalé

ZŠ Pod Žvahovem 463, Praha 5 – Hlubočepy“ na zdejším odboru obchodních aktivit.

A tím pádem se seznámit se všemi zápisy a podklady vedenými k této budově a jejím

uživatelům.

   Jak již z výše uvedeného vyplývá, tak příslušná záležitost spadá do kompetencí pana

starosty  JUDr. Milana Jančíka.

   Z tohoto důvodu Vám doporučuji, abyste se s dalšími podrobnými dotazy, když Vás

napadnou po podrobném prostudování uváděného spisu, obrátila právě na pan JUDr. Jančíka.

   K další části Vaší interpelace sděluji, že nejste oprávněna vyzvídat, jak nakládám se svým

volným časem o řádně čerpané dovolené.

   Závěrem bych Vás rád požádal v případě písemného podávání příštích interpelací o jejich

provedení odpovídající začátku 21. století.

  

     S pozdravem

                                                                                     Ondřej Gál                      

 
 
 
 
Datum
šipka doprava šipka doprava
Datum odpovědi
šipka doprava šipka doprava
Číslo ZMČ
šipka doprava šipka doprava
Interpelující
šipka doprava šipka doprava
Interpelovaný
šipka doprava šipka doprava
Věc
šipka doprava šipka doprava
Odpověď
11.09.2018 03.10.2018 26 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Retence dešťových vod Studie Na Pláni Ano
11.09.2018   26 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Používání herbicidu Roundup Ne
20.07.2018 20.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná JUDr. Tomáš Homola Dopravní napojení budov ČSOB Ano
20.07.2018 25.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná RNDr. Radomír Palovský CSc. Aplikace GDPR Ano
19.06.2018 18.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Herbicid Roundup Ano
17.04.2018 15.05.2018 24 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter PRAHA TV s.r.o. Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter vedoucí odboru OÚR Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter metropolitní plán Ano
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter podoba radničního magazínu Ne
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter poradci radních Ne
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Krajinářská studie k Vidouli Ano
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Metropolitní plán Ano
20.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. dvoukolové hodnocení záměrů promájmů Ano
19.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. NP Stroupežnického 10 Ano
19.12.2017 21.02.2018 22 Petr Hnyk Bc. Lukáš Herold letohrádek Portheimka Ano
19.12.2017 04.01.2018 22 Pavel Chramosta Ing. Pavel Richter Vstřícnost MČ P5 vůči občanům Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu nebytového objektu navazujícího na nemovitost Stroupežnického 493/10, P5 bývalá Kavárna, co hledá jméno Ano
14.11.2017   21 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Odkoupení železniční staniční budovy v Hlubočepech Ne
14.11.2017 13.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Ing. Pavel Richter Změna funkčního využití ÚPn SU hl.m. Praha (k.ú. Smíchov, 4014, 4014/2, 4015) – lokalita Klamovka východ Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu NP Stroupežnického 493/10, Praha 5 Ano
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Další > >> 1 - 20 z 534