Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Interpelace

Interpelace

Neuveřejnění znění poslední interpelace včetně odpovědi a chybějící odpověď na předposlední interpelaci, týkající se osobní zainteresovanosti radních ve vztazích mezi OGB a TCP, nezveřejnění plánovaného článku v radničním zpravodaji Pražská pětka.

Interpelace na starostu Jančíka

  

Věc: Neuveřejnění znění poslední interpelace včetně odpovědi  a chybějící odpověď na předposlední interpelaci, týkající se osobní zainteresovanosti radních ve vztazích mezi OGB a TCP, nezveřejnění plánovaného článku v radničním zpravodaji Pražská pětka.

 

Z jakého důvodu, uplatněním jakého práva či na jaký a čí příkaz není dodnes uveřejněna na webových stránkách radnice interpelace předaná písemně i v elektronické podobě na posledním zastupitelstvu konaném 28. června 2006? Prosím o zodpovězení interpelace obratem a zároveň o zajištění jejího zveřejnění. Z jakého důvodu nevyšel plánovaný článek o budově ZŠ v Pražské pětce. Jakým způsobem si máme vysvětlit srpnovou odpověď na uveřejněnou předposlední interpelaci z 15.6.2006 se 2 otázkami týkajících se pověření starosty a následně schválení jeho odstoupení radou ze statutárních orgánů TCP a odpuštění nájemného OGB za podmínky uzavření podnájemní smlouvy s TCP? Nevím zda se jedná o ukázku moci či bezmoci, ale odpověď ve stylu „ je to příliš složitá  otázka, vyřešíme jí těsně před volbami, aby se do voleb již nemusela zveřejnit“ ukazuje právě těmito směry. Žádám Vás tedy o odpověď ústní, nyní a zde, všem nám je jasné, že o složitosti těchto dvou v textu zvýrazněných otázek nelze hovořit ani žertem. Postoj osob jednajících a rozhodujících jménem MČ Praha 5 v tomto volebním období je ve vztahu k budově ZŠ a jejím uživatelům značně nestandardní, ať se to týkalo rekonstrukce školy těsně před ukončením výuky, zrušení výuky ZŠ, zkreslování údajů dokládajících potřebnost uvolnění budovy, absolutní opomíjení argumentace opozice, respektování výsledku nabídkového řízení  či vstupování do vztahů mezi nájemcem a jeho podnájemníkem. Cenzura týkající se nezveřejňování jiných než starostenských názorů na webu a v časopise Pražská pětka mne o nestandardnosti ještě více utvrzuje. Podaná výpověď nutící současného nájemce ukončit výuku v průběhu školního roku za účelem proklamovaného poskytnutí pronajímaných prostor TCP u něhož bylo několikrát poukázáno na určitou spřízněnost s osobami, které o tom rozhodují či rozhodly o zrušení výuky pro následné uvolnění objektu, včetně existujícího záměru tomuto subjektu nechat zastavět obecní pozemek, mne nutí podrobně zkoumat i zcela účelový výpovědní důvod z nájemní smlouvy – tj. namítané hrubé porušení smlouvy opožděným zaplacením nájemného. Vypověděla radnice i veškeré další smlouvy, u kterých došlo v tomto volebním období k opoždění platby o 50 či méně dní?

Jelikož Váš aparát již nezajišťuje informovanost veřejnosti ani zastupitelů o podaných interpelacích předávám znění této i minulé interpelace všem zastupitelům Prahy 5 a dalším osobám, které zveřejňování interpelací zajistí náhradním způsobem.

Petr Navara - zastupitel

Odpověď

Vážený pane kolego,

odpovídám na Vaši interpelaci ze dne 28. 6. a 6. 9. 2006 a sděluji následující:

záležitost bývalé ZŠ Žvahov byla vyřešena RMČ MČ Prahy 5 ku prospěchu OGB, TCP i MČ Prahy 5.

S úctou

                                                                                       JUDr. Milan  J a n č í k

 
 
 
 
Datum
šipka doprava šipka doprava
Datum odpovědi
šipka doprava šipka doprava
Číslo ZMČ
šipka doprava šipka doprava
Interpelující
šipka doprava šipka doprava
Interpelovaný
šipka doprava šipka doprava
Věc
šipka doprava šipka doprava
Odpověď
11.09.2018 03.10.2018 26 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Retence dešťových vod Studie Na Pláni Ano
11.09.2018   26 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Používání herbicidu Roundup Ne
20.07.2018 20.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná JUDr. Tomáš Homola Dopravní napojení budov ČSOB Ano
20.07.2018 25.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná RNDr. Radomír Palovský CSc. Aplikace GDPR Ano
19.06.2018 18.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Herbicid Roundup Ano
17.04.2018 15.05.2018 24 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter PRAHA TV s.r.o. Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter vedoucí odboru OÚR Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter metropolitní plán Ano
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter podoba radničního magazínu Ne
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter poradci radních Ne
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Krajinářská studie k Vidouli Ano
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Metropolitní plán Ano
20.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. dvoukolové hodnocení záměrů promájmů Ano
19.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. NP Stroupežnického 10 Ano
19.12.2017 21.02.2018 22 Petr Hnyk Bc. Lukáš Herold letohrádek Portheimka Ano
19.12.2017 04.01.2018 22 Pavel Chramosta Ing. Pavel Richter Vstřícnost MČ P5 vůči občanům Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu nebytového objektu navazujícího na nemovitost Stroupežnického 493/10, P5 bývalá Kavárna, co hledá jméno Ano
14.11.2017   21 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Odkoupení železniční staniční budovy v Hlubočepech Ne
14.11.2017 13.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Ing. Pavel Richter Změna funkčního využití ÚPn SU hl.m. Praha (k.ú. Smíchov, 4014, 4014/2, 4015) – lokalita Klamovka východ Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu NP Stroupežnického 493/10, Praha 5 Ano
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Další > >> 1 - 20 z 534