Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Interpelace

Interpelace

Výpověď Gymnasiu Buďánka

Na zasedání zastupitelstva v květnu jsme byli ujištěni, že vyhrocená situace s užíváním bývalé ZŠ Žvahov  subjekty  TCP a OGB  bude v zájmu dětí a jistoty jejich rodičů vedením radnice v krátkosti vyřešena, neboť dosavadní vzájemný přístup ředitelů obou subjektů je vzájemně vstřícný.

Situace nebyla vyřešena. Naopak se vyhrotila až k podání tříměsíční výpovědi gymnasiu. Pokud vím nedošlo k žádnému serioznímu jednání s vedením gymnasia. Jako důvod výpovědi použilo vedení naší radnice sporně formulovaný odstavec smlouvy, ve kterém není definovaný přesně pojem rok. Ani jako kalendářní, ani jako školní. Z  toho důvodu není možné určit zda měl být nájem za období od 1.9. 2006 do 31.8.2007 zaplacen do 10.9. 2006 nebo do 10. 7. 2006. Z analogie jiných nájemních smluv však nebývá pravidlem platit nájem s dvouměsíčním předstihem. Toto, ač nevyplývá jednoznačně z nájemní smlouvy, vedení radnice od gymnasia vyžaduje a bere nezaplacení ½ nájmu za období od 1.9. 2006 do 31.8.2007 jako výpovědní důvod.

Vyzývám všechny členy rady,a zejména pana starostu, aby bez ohledu na dohodu, či nedohodu OGB s TCP zrušili výpověd´ gymnasiu. Netrestali nejistotou děti, nerušili a nenarušovali výchovný a vzdělávací proces dětí, protože výchova dětí je společnou věcí všech, nejen rodičů a pedagogů. OGB postupovalo právně i morálně správně. Získalo pronájem řádně ve výběrovém řízení a TCP tak nebo onak s podporou vedení radnice přišlo jako podnájemník odpovědného, podle nájemní smlouvy, nájemce. V nájemní smlouvě má OGB souhlas radnice uzavřít podnájemní smlouvu s TCP, ale nemá povinnost tuto smlouvu uzavřít. Celé dosavadní vyhrocení poměrů s gymnasiem bylo do jisté míry způsobeno i chybami vedení radnice, zejména odsouváním jednání a neochoty k posouzení pravdivých skutečností. Myslím si, že především bychom měli mít na mysli zájem dětí a až na druhém místě hledět na subjektivní pocity z přístupu  jednotlivých aktérů problému.

  

Praha 7.9.2006   E. Jelínková

Odpověď

Vážená paní kolegyně,

odpovídám na Vaši interpelaci ze dne 6. 9. 2006, která se týkala bývalé ZŠ Žvahov a subjektů TCP a OGB, které budovu bývalé ZŠ v současné době užívají a sděluji následující:

RMČ Praha 5 na svém zasedání dne 3. 10. 2006 schválila uzavření nájemních smluv na části objektu s osmiletým gymnáziem Buďánka, o. p. s. a s Tanečním centrem Praha – konzervatoří, o. p. s. a to včetně potřebných administrativních kroků potřebných k realizaci těchto smluv. Po konzultacích s oběma subjekty jsou připraveny na jednání RMČ dne                      10.  10. 2006  nájemní smlouvy ke schválení.      

S úctou

                                                                                       JUDr. Milan  J a n č í k

 
 
 
 
Datum
šipka doprava šipka doprava
Datum odpovědi
šipka doprava šipka doprava
Číslo ZMČ
šipka doprava šipka doprava
Interpelující
šipka doprava šipka doprava
Interpelovaný
šipka doprava šipka doprava
Věc
šipka doprava šipka doprava
Odpověď
11.09.2018 03.10.2018 26 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Retence dešťových vod Studie Na Pláni Ano
11.09.2018   26 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Používání herbicidu Roundup Ne
20.07.2018 20.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná JUDr. Tomáš Homola Dopravní napojení budov ČSOB Ano
20.07.2018 25.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná RNDr. Radomír Palovský CSc. Aplikace GDPR Ano
19.06.2018 18.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Herbicid Roundup Ano
17.04.2018 15.05.2018 24 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter PRAHA TV s.r.o. Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter vedoucí odboru OÚR Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter metropolitní plán Ano
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter podoba radničního magazínu Ne
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter poradci radních Ne
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Krajinářská studie k Vidouli Ano
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Metropolitní plán Ano
20.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. dvoukolové hodnocení záměrů promájmů Ano
19.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. NP Stroupežnického 10 Ano
19.12.2017 21.02.2018 22 Petr Hnyk Bc. Lukáš Herold letohrádek Portheimka Ano
19.12.2017 04.01.2018 22 Pavel Chramosta Ing. Pavel Richter Vstřícnost MČ P5 vůči občanům Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu nebytového objektu navazujícího na nemovitost Stroupežnického 493/10, P5 bývalá Kavárna, co hledá jméno Ano
14.11.2017   21 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Odkoupení železniční staniční budovy v Hlubočepech Ne
14.11.2017 13.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Ing. Pavel Richter Změna funkčního využití ÚPn SU hl.m. Praha (k.ú. Smíchov, 4014, 4014/2, 4015) – lokalita Klamovka východ Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu NP Stroupežnického 493/10, Praha 5 Ano
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Další > >> 1 - 20 z 534