Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Interpelace

Interpelace

Podjatost při rozhodování v Radě a Zastupitelstvu MČ Praha 5, žádost o vysvětlení nestandardního přístupu k Tanečnímu centru Praha

Interpelace

Podjatost při rozhodování v Radě a Zastupitelstvu MČ Praha 5, žádost o vysvětlení nestandardního přístupu k Tanečnímu centru Praha

Pane starosto Jančíku,

oslovuji Vás nejen jako osobu odpovědnou ze své funkce péčí o majetek MČ, ale zároveň jako osobu, která, dle (dnes již pozměněných) údajů na webových stránkách TCP a dle Vašeho ústního potvrzení v diskuzi na květnovém zasedání Zastupitelstva, byla členem dozorčí rady Tanečního centra Praha – konzervatoře, o.s. p. se sídlem na Praze 6 a je proto osobou nejlépe informovanou, pokud jde o tuto otázku. Přestože jste ještě neodpověděl na moji předchozí interpelaci, předkládám Vám řadu otázek, na které bych chtěl jednotlivě odpovědět (každý otazník rovná se jeden požadavek na odpověď).

Jakým způsobem a kdo dal za  MČ Praha 5 Tanečnímu centru Praha souhlas k vedení stavebního řízení (resp. zajišťování stavební dokumentace předložené v tomto řízení) o stavbě na pozemku MČ v areálu ZŠ Pod Žvahovem ještě předtím, než mělo TCP uzavřenou podnájemní smlouvu s nájemcem, resp. ještě předtím než byl objekt a pozemky školního areálu pronajaty nájemci, který vyhrál výběrové řízení? Jakým způsobem a kdy byl současný nájemce objektu o plánované stavbě, či zahájení stavebního řízení informován? Na jakém zasedání rady byl záměr pronajmout či prodat pozemek k zastavění třetí osobou schválen?

Kdo bude majitelem haly na pozemku MČ? Na jak dlouho má být pozemek pod touto pravděpodobně cizí stavbou pronajat a jaké výběrové řízení o tomto pronájmu bylo vedeno?

V případě, že hala má být převedena do majetku MČ, pak za jakých finančních podmínek, v případě, že zůstane majetkem TCP, jak bude finančně řešeno znehodnocení pozemku cizí stavbou?

Pokud byly TCP uděleny granty, dotace eventuelně jiné nepřímé přesuny peněz z rozpočtu obce (odpuštění nájemného od MČ nájemci s podmínkou přenosu povinnosti odpuštění nájemného podnájemci apod), dal jste veřejně před hlasováním v Radě či Zastupitelstvu najevo svoji podjatost z důvodu členství v dozorčí radě TCP a hlasování jste se v těchto případech zdržel? Zdržel jste se hlasování i v případě rozhodnutí rady o vypovězení stávající smlouvy s OGB a nahrazení této smlouvy smlouvami dvěmi, přičemž jedna má být uzavřena s TCP?

Je Vám známo, z titulu Vašeho dřívějšího zastoupení v orgánech TCP, že na adrese sídla tohoto subjektu nebylo bývalému pronajimateli uhrazeno nájemné a je vedeno o této úhradě soudní řízení? Je Vám známo, že i současnému nájemci nebylo uhrazeno nájemné za využívané prostory TCP v objektu ZŠ Pod Žvahovem? Opravdu chcete uzavřít nájemní smlouvu s osobou, se kterou jsou vedena soudní řízení o vymáhání nájemného? Z jakých důvodů prosazujete obsazení areálu školy Tanečním centrem Praha a nutíte vítěze nabídkového řízení k uzavření podnájemní smlouvy s tímto subjektem?

Znovu se na Vás obracím se svojí žádostí navrátit budovu ZŠ alespoň z části k využití hlubočepským školákům. Dle mých informací je současný nájemce připraven uvolnit část prostor školy pro dvě až pět tříd prvního stupně a školní družinu. Při rušení výuky na ZŠ Pod Žvahovem bylo předkladatelem, Vámi i odborem školství prohlašováno, že výuku na ZŠ v Hlubočepích navrátíte v případě zvýšení počtu dětí ve spádové oblasti. Přestože jste nezajistil požadované zjištění o současném počtu dětí nebo jste mi o tomto zjišťování či jeho průběhu zapomněl v odpovědi na předchozí interpelace zpravit, domnívám se dle mých zjištění, že v oblasti je vhodné opět otevřít ZŠ v rozsahu prvního stupně a využít tak uvolnění prostor podnájemníkem - TCP, jenž neplní své závazky či nedokáže přistoupit na navrhované znění podnájemní smlouvy.

Jedním z důvodů zrušení ZŠ Pod Žvahovem byl vysoký rozpočet na nutnou rekonstrukci školní jídelny. Přestože mi byl bývalým ředitelem školy panem Balogem předložen rozpočet cca. na 7 milionovou investici, tvrdili jste mi společně s místostarostou Gálem, že rekonstrukce bude stát minimálně 12 milionů a že na tuto částku máte k dispozici odborný rozpočet. Protože současný nájemce dokázal školní jídelnu zprovoznit za desetinovou částku (1,8 milionu) prosím o vysvětlení tohoto rozdílu.

V Praze dne 28.6.2006

                                                                       Petr Navara – zastupitel MČ

Odpověď

Vážený pane kolego,

odpovídám na Vaši interpelaci ze dne 28. 6. a 6. 9. 2006 a sděluji následující:

záležitost bývalé ZŠ Žvahov byla vyřešena RMČ MČ Prahy 5 ku prospěchu OGB, TCP i MČ Prahy 5.

S úctou

                                                                                       JUDr. Milan  J a n č í k

 
 
 
 
Datum
šipka doprava šipka doprava
Datum odpovědi
šipka doprava šipka doprava
Číslo ZMČ
šipka doprava šipka doprava
Interpelující
šipka doprava šipka doprava
Interpelovaný
šipka doprava šipka doprava
Věc
šipka doprava šipka doprava
Odpověď
11.09.2018 03.10.2018 26 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Retence dešťových vod Studie Na Pláni Ano
11.09.2018   26 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Používání herbicidu Roundup Ne
20.07.2018 20.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná JUDr. Tomáš Homola Dopravní napojení budov ČSOB Ano
20.07.2018 25.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná RNDr. Radomír Palovský CSc. Aplikace GDPR Ano
19.06.2018 18.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Herbicid Roundup Ano
17.04.2018 15.05.2018 24 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter PRAHA TV s.r.o. Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter vedoucí odboru OÚR Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter metropolitní plán Ano
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter podoba radničního magazínu Ne
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter poradci radních Ne
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Krajinářská studie k Vidouli Ano
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Metropolitní plán Ano
20.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. dvoukolové hodnocení záměrů promájmů Ano
19.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. NP Stroupežnického 10 Ano
19.12.2017 21.02.2018 22 Petr Hnyk Bc. Lukáš Herold letohrádek Portheimka Ano
19.12.2017 04.01.2018 22 Pavel Chramosta Ing. Pavel Richter Vstřícnost MČ P5 vůči občanům Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu nebytového objektu navazujícího na nemovitost Stroupežnického 493/10, P5 bývalá Kavárna, co hledá jméno Ano
14.11.2017   21 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Odkoupení železniční staniční budovy v Hlubočepech Ne
14.11.2017 13.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Ing. Pavel Richter Změna funkčního využití ÚPn SU hl.m. Praha (k.ú. Smíchov, 4014, 4014/2, 4015) – lokalita Klamovka východ Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu NP Stroupežnického 493/10, Praha 5 Ano
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Další > >> 1 - 20 z 534