Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Interpelace

Interpelace

Bytové domy Malvazinka

Interpelace ve věci „Bytové domy Malvazinka“

 

Stručný popis problému: V září 2004 byla na úřad předložena žádost o udělení rozhodnutí o umístění stavby bytového domu  s 16 ti byty v sousedství ulice Černochova v Košířích v lokalitě zvané Šalamounka. V průběhu projednávání, které probíhalo na našem úřadu, se údajnou chybou změnil projekt ze záměru výstavby jednoho domu o 7 podlažích na  projekt dvou domů  o 10 ti podlažích s celkovým počtem 133 bytů. Přes sporná posouzení a námitky k projektu ( dopravní obslužnost, srovnání s průměrnou intenzitou  okolní zástavby, sousedící prodané parcely plánované pro vilovou zástavbu, blízkost přírodního parku a vyjádření organizací působících v ochraně přírody) bylo vydáno naším úřadem kladné rozhodnutí o umístění tohoto souboru staveb. Rozhodnutí bylo napadeno odvoláním účastníků řízení – občanů bydlících v sousedství  a přes odvolací stupně se dostalo k projednání až na Ministerstvo pro místní rozvoj, které o věci dosud nerozhodlo.

V současnosti tedy stále není platné rozhodnutí o umístění stavby a přesto jsou plánované byty nabízeny komerčně k prodeji a prodávány. Podle internetového záznamu je prodáno 52 bytů a nabídka je inzerována dokonce opakovaně v našem tisku v Pražské pětce. Dochází tak ke klamání kupujících a k značné nejistotě o právním stavu u občanů, kteří čekají na výsledek řízení o odvolání.

Žádám radu Městské části Praha 5 o vyjádření k tomuto problému a návrh postupu  dalšího řešení, které by dalo do souladu právní a rozumný stav věci a bylo vstřícné k požadavkům občanů v dané lokalitě, kteří se nebrání výstavbě v přijatelných parametrech.

Praha 15. června 2006                                    Doc.RNDr. Eliška Jelínková, CSc. 

Odpověď

Vážená kolegyně,

odpovídám na Vaši interpelaci ve věci Bytových domů Malvazinka a sděluji následující:

odbor územního rozhodování vedl územní řízení na umístění stavby Bytové domy Černochova (správný název), které bylo řádně projednáno se všemi účastníky řízení a dotčenými orgány státní správy.

Někteří účastníci řízení využili svého práva, vznesli námitky a odvolali se proti vydanému rozhodnutí k stavebnímu odboru  MHMP.

Stavební odbor MHMP potvrdil rozhodnutí OÚR MČ Prahy 5 v plném rozsahu.

Rozhodnutí o umístění stavby Bytové domy Černochova nabylo právní moci dne 26. 9. 2005. V návaznosti na tuto skutečnost z pohledu legalizace umístění stavby je příslušná inzerce v pořádku.

S úctou

                                                                                       JUDr. Milan  J a n č í k           

 
 
 
 
Datum
šipka doprava šipka doprava
Datum odpovědi
šipka doprava šipka doprava
Číslo ZMČ
šipka doprava šipka doprava
Interpelující
šipka doprava šipka doprava
Interpelovaný
šipka doprava šipka doprava
Věc
šipka doprava šipka doprava
Odpověď
11.09.2018 03.10.2018 26 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Retence dešťových vod Studie Na Pláni Ano
11.09.2018   26 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Používání herbicidu Roundup Ne
20.07.2018 20.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná JUDr. Tomáš Homola Dopravní napojení budov ČSOB Ano
20.07.2018 25.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná RNDr. Radomír Palovský CSc. Aplikace GDPR Ano
19.06.2018 18.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Herbicid Roundup Ano
17.04.2018 15.05.2018 24 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter PRAHA TV s.r.o. Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter vedoucí odboru OÚR Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter metropolitní plán Ano
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter podoba radničního magazínu Ne
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter poradci radních Ne
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Krajinářská studie k Vidouli Ano
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Metropolitní plán Ano
20.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. dvoukolové hodnocení záměrů promájmů Ano
19.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. NP Stroupežnického 10 Ano
19.12.2017 21.02.2018 22 Petr Hnyk Bc. Lukáš Herold letohrádek Portheimka Ano
19.12.2017 04.01.2018 22 Pavel Chramosta Ing. Pavel Richter Vstřícnost MČ P5 vůči občanům Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu nebytového objektu navazujícího na nemovitost Stroupežnického 493/10, P5 bývalá Kavárna, co hledá jméno Ano
14.11.2017   21 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Odkoupení železniční staniční budovy v Hlubočepech Ne
14.11.2017 13.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Ing. Pavel Richter Změna funkčního využití ÚPn SU hl.m. Praha (k.ú. Smíchov, 4014, 4014/2, 4015) – lokalita Klamovka východ Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu NP Stroupežnického 493/10, Praha 5 Ano
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Další > >> 1 - 20 z 534