Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Interpelace

Interpelace

Kaple Panny Marie Bolestné

V Praze dne 18.5.2006

JUDr. Milan Jančík

Starosta MČ Praha 5

Śtefánikova 13-15

Praha 5

 Vážený pane starosto,

 obracím se na Vás s prosbou o pomoc při zabezpečení kaple Panny Marie Bolestné (kulturní památka zapsaná v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek pod R.č.Ú.s.1- 1349). Tato kulturní památka leží na parcele č.617, ale není prý, vedena v katastru nemovitostí zřejmě z důvodu, že ji KÚ na základě knihovní vložky č. 262 k.ú. Hlubočepy do katastru nemovitostí nepřepsal.

Kapli ničí vandalové a bezdomovci. Společnost pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí již bezpočtukrát okolí kapličky i samotnou kapličku uklízela. Bohužel, protože tuto kulturní památku nelze zabezpečit, je po chvíli stav opět neutěšený.

Několikrát jsme žádali o pomoc i Městskou policii, aby zde situaci monitorovali. Zdá se nám však, že tato jejich činnost není soustavná a je pouze nahodilá, takže situaci v podstatě neřeší.

Přikládám i některé dokumenty, které jsme při našem pátrání o vlastníkovi nemovitosti získali.

Děkuji Vám za spolupráci a jsem s pozdravem

Jitka Matoušková

Odpověď

Věc: Odpověď na interpelaci                             

Vážená paní Matoušková,

k Vaší interpelaci ze dne 18.5. 2006, ve které žádáte o pomoc při řešení neutěšeného stavu kaple Panny Marie Bolestné, k.ú. Hlubočepy, Zbraslavská ul., sděluji:

Obdobná záležitost byla řešena již v roce 2004, kdy na Odbor školství a kultury byl zaslán dopis od Svazu ochrany přírody a krajiny ČR, v kterém pisatel nabízel spoluúčast při opravě a obnově této památky. Byl vyhledán majitel, kterému byl doručen dopis se žádostí o sjednání nápravy v dané věci.  Vlastník na dopis nereagoval a po dalším upomínání telefonicky sdělil, že na opravu kaple nemá finanční prostředky.

Odbor školství a kultury zaslal opětovně majiteli dopis, ve kterém požádal vlastníka, aby informoval odbor o plánovaných krocích, jež by vedly k zabezpečení kaple proti vandalům a nežádoucím osobám. Dále byla zaslána na odbor výstavby žádost o provedení místního šetření v objektu.

Majiteli kaple bylo zároveň doporučeno, aby zažádal u MČ Praha 5 o grant určený vlastníkům kulturních památek na jejich obnovu a opravu. Vlastník objektu dosud o finanční příspěvek nepožádal.

Vzhledem k tomu, že majitelem památky je soukromá osoba, jsou naše pravomoce značně omezené.

S pozdravem

JUDr. Milan Jančík

starosta MČ Praha 5

 
 
 
 
Datum
šipka doprava šipka doprava
Datum odpovědi
šipka doprava šipka doprava
Číslo ZMČ
šipka doprava šipka doprava
Interpelující
šipka doprava šipka doprava
Interpelovaný
šipka doprava šipka doprava
Věc
šipka doprava šipka doprava
Odpověď
11.09.2018 03.10.2018 26 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Retence dešťových vod Studie Na Pláni Ano
11.09.2018   26 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Používání herbicidu Roundup Ne
20.07.2018 20.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná JUDr. Tomáš Homola Dopravní napojení budov ČSOB Ano
20.07.2018 25.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná RNDr. Radomír Palovský CSc. Aplikace GDPR Ano
19.06.2018 18.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Herbicid Roundup Ano
17.04.2018 15.05.2018 24 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter PRAHA TV s.r.o. Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter vedoucí odboru OÚR Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter metropolitní plán Ano
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter podoba radničního magazínu Ne
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter poradci radních Ne
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Krajinářská studie k Vidouli Ano
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Metropolitní plán Ano
20.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. dvoukolové hodnocení záměrů promájmů Ano
19.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. NP Stroupežnického 10 Ano
19.12.2017 21.02.2018 22 Petr Hnyk Bc. Lukáš Herold letohrádek Portheimka Ano
19.12.2017 04.01.2018 22 Pavel Chramosta Ing. Pavel Richter Vstřícnost MČ P5 vůči občanům Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu nebytového objektu navazujícího na nemovitost Stroupežnického 493/10, P5 bývalá Kavárna, co hledá jméno Ano
14.11.2017   21 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Odkoupení železniční staniční budovy v Hlubočepech Ne
14.11.2017 13.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Ing. Pavel Richter Změna funkčního využití ÚPn SU hl.m. Praha (k.ú. Smíchov, 4014, 4014/2, 4015) – lokalita Klamovka východ Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu NP Stroupežnického 493/10, Praha 5 Ano
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Další > >> 1 - 20 z 534