Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Interpelace

Interpelace

Šéfredaktor Pražské pětky - pan J. Vnouček a členové redakční rady

Interpelace na: šéfredaktor Pražské pětky - pan J. Vnouček a členové redakční rady

                         vedoucí občansko-správního odboru – paní JUDr. Vladimíra Kozáková

                       

V desátém čísle letošního ročníku Pražské pětky je na straně šesté uveřejněn půlstránkový článek zabývající se označením ulic a veřejných prostranství podepsaný pracovnicí ÚMČ Praha 5. Tento článek, přestože není označen jako inzerce ani zkratkou placené inzerce (p.r.) končí větou „Vyhotovení  čísel domů na základě objednávky majitele domu provádí: Smaltovna GAEN (Hlubočepy), adresa a dopravní spojení.

 

Protože se jedná zcela zřejmě o tip informace, která je inzercí a měla být takto zpoplatněna, ptám se, zda-li se tomu tak stalo, jaká je a jaká byla uplatněna sazba za uveřejnění půlstránkového inzertního článku v měsíčníku Městské části Prahy 5 a  z jakého důvodu nebyl takovýto článek označen jako placená inzerce.

Nesouhlasím též s tím, aby se pod jakékoliv inzertní články podepisoval ˇfunkcionář či pracovník ÚMČ a žádám o sdělení jakou schvalovací procedurou redakční rady před tiskem prošlo 10. číslo Pražské pětky.

Pokud neexistují jasná pravidla pro uveřejňování inzertních článků, žádám o jejich vypracování a předložení Zastupitelstvu ke schválení.

                                                                                  Kohout Aleš

                                                                                 

Odpověď

Adresát:

Pan Ondřej Gál, zástupce starosty

Datum:

24.října 2003

 

Vyřizuje/linka:

V.Kozáková/548

Č.j.:

Interpelace/ 9.ZMČ/p.A.Kohout

Věc: Interpelace pana Aleše Kohouta ze dne 23.října 2003

Vážený pane místostarosto

K obsahu interpelace pana Aleše Kohouta uvádím:

Otázku označování ulic, veřejných prostranství tabulemi a budov č. popisnými a orientačními vlastníky domů, pokládám za nesmírně důležitý úkol, který vyplývá ze zákona o hlavním městě Praze (zák.č. 131/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a prováděcí vyhlášky MV ČR (č. 193/2001 Sb.), současně se jedná o otázku správné orientace obyvatel, policistů, hasičů, lékařů, atd. na MČ Praha 5.

Starosty MČ oslovil v této věci pan Mgr.Blažek, radní HMP.

K otázce smaltovny uvádím, že se jedná o jedinou smaltovnu na území hlavního města Prahy, další se nacházejí v Českém Brodě a v Českých Budějovicích /Sfinx/.

MHMP se Smaltovnou GAEN, která sídlí na adrese v Praze 5, Hlubočepská 1077/32 spolupracuje na základě smluvního vztahu, tato smaltovna vyrábí pro MHMP tabule s názvy ulic a veškerá čísla popisná a orientační.

Vyrobení tabule s názvem ulice stojí MHMP cca 1.000,-Kč, vyrobení čísla popisného/orientačního stojí cca 400,-Kč.

Závěrem:

Nejedná se o propagaci smaltovny, nejedná se o placenou inzerci, ale o předání kontaktu na smaltovnu, která na základě smluvního vztahu zajišťuje výrobu tabulí, čísel na budovy pro HMP, resp. MHMP a také jedinou na území hlavního města Prahy.

MHMP kontakt na Smaltovnu GAEN uvádí na svých webových stránkách – cesta: //www.praha-město.cz/, „Potřebuji si vyřídit“, „Přidělování čísel popisných a orientačních“.

Děkuji Vám.                                                         

                                                                              JUDr.Vladimíra Kozáková, OOS

 

 

 

 

 

 

 

Vážený pane,

           

dovoluji si tímto reagovat na Vaši interpelaci vznesenou  dne 23.10.2003 na zasedání Zastupitelstva ÚMČ Praha 5 , jejímž obsahem jsou připomínky k otištění půlstránkového článku zabývajícím se označením ulic a veřejného prostranství.

Příspěvky do Pražské pětky jsou vždy zčásti tvořeny zaměstnanci ÚMČ Praha 5 (tj. radními, členy zastupitelstva, vedoucími odborů) Tyto příspěvky po obsahové a významové stránce upravuje redakce Pražské pětky pouze v případě, že je tak navrženo a odsouhlaseno na společném jednání členů redakční rady – představitelů ÚMČ Praha 5, kteří celý obsah čísla před jeho odevzdáním do tisku projednávají a schvalují.

K příspěvku Označení ulic a veřejného prostranství, jehož autorkou je paní JUDr. Vladimíra Kozáková, vedoucí občansko-správního odboru, uvádím následující:

-             na zasedání redakční rady dne 22.9.2003 nevznesli členové redakční rady       žádné připomínky ani námitky

-                          redakce Pražské pětky nepojímala jeho obsah jako placenou inzerci, nýbrž jako informaci ÚMČ Praha 5 občanům

-                          vzhledem k faktu, že příspěvek byl dodán paní JUDr. Vladimírou Kozákovou - tzn. představitelem ÚMČ Praha 5 - a redakce Pražské pětky tudíž neobdržela finanční kompenzaci, neoznačila proto příspěvek ani značkou „p.r.“, ani jako placenou inzerci a otiskla jej kompletní, bez úprav, se jménem autorky

-                          z hlediska tiskové prezentace právních subjektů by v případě plného znění zákona nebylo možné otisknout ani kontakty na veškerá občanská sdružení, kulturní a vzdělávací instituce, sportovní kluby etc., které tvoří nedílnou součást obsahu Pražské pětky

-                          redakce Pražské pětky je v budoucnu připravena řídit se v takovýchto případech na základě doporučení členů redakční rady

Milan Jančík

      starosta MČ Praha 5

Přílohy: kopie odpovědi   JUDr. Vladimíry Kozákové, vedoucí občansko-správního odboru na vznesenou interpelaci

Na vědomí: členové ZMČ P5

        KST

 

 
 
 
 
Datum
šipka doprava šipka doprava
Datum odpovědi
šipka doprava šipka doprava
Číslo ZMČ
šipka doprava šipka doprava
Interpelující
šipka doprava šipka doprava
Interpelovaný
šipka doprava šipka doprava
Věc
šipka doprava šipka doprava
Odpověď
11.09.2018 03.10.2018 26 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Retence dešťových vod Studie Na Pláni Ano
11.09.2018   26 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Používání herbicidu Roundup Ne
20.07.2018 20.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná JUDr. Tomáš Homola Dopravní napojení budov ČSOB Ano
20.07.2018 25.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná RNDr. Radomír Palovský CSc. Aplikace GDPR Ano
19.06.2018 18.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Herbicid Roundup Ano
17.04.2018 15.05.2018 24 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter PRAHA TV s.r.o. Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter vedoucí odboru OÚR Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter metropolitní plán Ano
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter podoba radničního magazínu Ne
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter poradci radních Ne
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Krajinářská studie k Vidouli Ano
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Metropolitní plán Ano
20.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. dvoukolové hodnocení záměrů promájmů Ano
19.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. NP Stroupežnického 10 Ano
19.12.2017 21.02.2018 22 Petr Hnyk Bc. Lukáš Herold letohrádek Portheimka Ano
19.12.2017 04.01.2018 22 Pavel Chramosta Ing. Pavel Richter Vstřícnost MČ P5 vůči občanům Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu nebytového objektu navazujícího na nemovitost Stroupežnického 493/10, P5 bývalá Kavárna, co hledá jméno Ano
14.11.2017   21 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Odkoupení železniční staniční budovy v Hlubočepech Ne
14.11.2017 13.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Ing. Pavel Richter Změna funkčního využití ÚPn SU hl.m. Praha (k.ú. Smíchov, 4014, 4014/2, 4015) – lokalita Klamovka východ Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu NP Stroupežnického 493/10, Praha 5 Ano
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Další > >> 1 - 20 z 534