Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Interpelace

Interpelace

Ženské domovy

I N T E R P E L A C E

 

Vážený pan starosto,

obracím se na Vás se žádostí o prošetření způsobu zacházení společnosti Akcent group k obyvatelkám  objektu "Ženské domovy", který tato společnost vlastní. Podle kupní smlouvy uzavřené v roce 2002 se nový vlastník  zavázal respektovat a převzít všechny nájemní smlouvy na dobu neurčitou.

V poslední době jsem obdržel několik podnětů obyvatelek, které společnost Akcent obviňují u porušování těchto smluv. Upozorňuji, že se nejedná o případy, kdy někdo svůj pokoj pronajímal v rozporu s nájemní smlouvou nebo je osobně vlastníkem jiné nemovitosti. Na obyvatelky se vztahují stejná práva i povinnosti jako na kterékoliv jiné nájemce bytů s regulovaným nájemným a nájemními smlouvami na dobu neurčitou.

Jakým způsobem jsou smlouvy porušovány?

1) Výpověď dostávají ty ženy u nichž nesouhlasí trvalé bydliště s adresou Ženských domovů.

2) Obyvatelky  jsou obviňovány, že hrubě porušují svoje povinnosti nájemce tím, že místnost dlouhodobě neužívají. Toto obvinění obdrží poté, co občas stráví  víkend mimo ubytovnu.

3) Stávajícím nájemnicím byla změněna nájemní smlouva, která je v rozporu s původním závazkem, vázána již nikoliv na pokoj, ale pouze na lůžko.

Dvě nájemkyně se rozhodly bránit soudní cestou a mají svého právníka. Většina se bojí z důvodu sankcí ze strany majitele. Když je např. člověk starý nebo handicapovaný, je těžké bránit svoje práva tímto způsobem. 

Žádám Vás, abyste se nespokojil s vysvětlením pouze ze strany majitele Akcentu, ale zjistil rovněž stanovisko žen, které zde doposud žijí.  Proslýchá se, že majitel Akcentu chystá prodej objektu, a proto se vystěhování posledních několika desítek obyvatelek snaží maximálně urychlit.

Domnívám se, že radnice nemůže zastávat stanovisko, že se jí tento problém netýká, s odůvodněním, že se jedná o soukromý spor mezi nájemcem a nájemníky.

Pavel Erben

Zastupitel MČ Praha 5

Odpověď

Vážený kolego,

Odpovídám na Vaši interpelaci, týkající se způsobu zacházení společnosti Akcent Group k obyvatelkám objektu Ženské domovy a  přikládám jako odpověď vyjádření Mgr. Koričové, poradkyně starosty.

       S úctou

                                                                                       JUDr. Milan  J a n č í k           

Věc: Odpověď na interpelaci  p. Pavla Erbena – zastupitele MČ Prahy 5

 

 

 

 

 

                     Sděluji Vám, že s převodem vlastnictví předmětné nemovitosti přešla veškerá práva a povinnosti z tehdy platně uzavřených nájemních smluv na kupující společnost. Městská část Praha 5 žádné podmínky pro ochranu bydlení nájemnic v kupní smlouvě nestanovila, neboť vycházela  z ustanovení § 680 odst. 2 občanského zákoníku.

                     Městská část Praha 5 není vlastníkem předmětné nemovitosti a z tohoto důvodu není oprávněna jakkoli zasahovat do práv a povinností založených nájemními smlouvami mezi současným vlastníkem a nájemnicemi.

                         

V Praze dne  3.5.2006

Mgr. Jana Koričová

 

 
 
 
 
Datum
šipka doprava šipka doprava
Datum odpovědi
šipka doprava šipka doprava
Číslo ZMČ
šipka doprava šipka doprava
Interpelující
šipka doprava šipka doprava
Interpelovaný
šipka doprava šipka doprava
Věc
šipka doprava šipka doprava
Odpověď
11.09.2018 03.10.2018 26 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Retence dešťových vod Studie Na Pláni Ano
11.09.2018   26 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Používání herbicidu Roundup Ne
20.07.2018 20.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná JUDr. Tomáš Homola Dopravní napojení budov ČSOB Ano
20.07.2018 25.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná RNDr. Radomír Palovský CSc. Aplikace GDPR Ano
19.06.2018 18.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Herbicid Roundup Ano
17.04.2018 15.05.2018 24 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter PRAHA TV s.r.o. Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter vedoucí odboru OÚR Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter metropolitní plán Ano
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter podoba radničního magazínu Ne
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter poradci radních Ne
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Krajinářská studie k Vidouli Ano
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Metropolitní plán Ano
20.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. dvoukolové hodnocení záměrů promájmů Ano
19.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. NP Stroupežnického 10 Ano
19.12.2017 21.02.2018 22 Petr Hnyk Bc. Lukáš Herold letohrádek Portheimka Ano
19.12.2017 04.01.2018 22 Pavel Chramosta Ing. Pavel Richter Vstřícnost MČ P5 vůči občanům Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu nebytového objektu navazujícího na nemovitost Stroupežnického 493/10, P5 bývalá Kavárna, co hledá jméno Ano
14.11.2017   21 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Odkoupení železniční staniční budovy v Hlubočepech Ne
14.11.2017 13.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Ing. Pavel Richter Změna funkčního využití ÚPn SU hl.m. Praha (k.ú. Smíchov, 4014, 4014/2, 4015) – lokalita Klamovka východ Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu NP Stroupežnického 493/10, Praha 5 Ano
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Další > >> 1 - 20 z 534