Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Interpelace

Interpelace

Provádění úklidu

Interpelace

            Vážený pane starosto,

           

            koncem roku 2004 probíhala veřejná zakázka „Provádění úklidu administrativních budov Městské části Praha 5“. Vzhledem k tomu, že kritéria výběru zahrnovala nejen nabídnutou cenu, ale i výši smluvní pokuty, vítězem bylo vyhlášeno Sdružení společností PURUS a PRM, spol. s r. o., které sice požadovalo nejvyšší cenu za 4 roky plnění (o cca 2 100 000,- Kč vyšší než nejnižší nabídka), na druhou stranu nabídlo o 20 000,- vyšší smluvní pokutu za neodstraněný nedostatek. Pokud byla úvaha Rady MČ při stanovení kritérií pro vyhodnocení zakázky správná, efektivní by tento výběr firmy byl v případě, kdyby smluvní pokuta byla uplatněna nejméně 2 x měsíčně. Žádám proto o sdělení, kolikrát od účinnosti smlouvy, tj. od 1. 5. 2005, byla smluvní pokuta uplatněna.

            Jedna z firem účastnících se této veřejné zakázky podala proti rozhodnutí o přidělení zakázky námitky. Žádám o sdělení kdy a jak se Rada MČ s těmito námitkami vypořádala.

            S pozdravem

RNDr. Milan Macek, CSc., zastupitel

Odpověď

Vážený pane doktore,

dovolte mi, abych tímto reagoval na Vaší interpelaci, kterou jste předložil na 29. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 5 dne 23.3.2006 ve věci „Provádění úklidu administrativních budov MČ Praha 5“.

Od 1.5.2005, tedy od účinnosti smluvního vztahu mezi Městskou části Praha 5 a Sdružením společností PURUS a RPM, spol. s r. o., nebyla k dnešnímu dni uplatněna smluvní pokuta, neboť zjištěné nedostatky byly zhotovitelem odstraněny v termínu, který umožňuje Smlouva o dílo č. 19/0/OSS/05 bez uplatnění smluvní pokuty.

Dne 14.2.2005 jeden z uchazečů podal námitky proti rozhodnutí zadavatele o přidělení veřejné zakázky. Na tyto námitky bylo zadavatelem reagováno rozhodnutím zadavatele o námitkách dne 18.2.2005, viz příloha tohoto dokumentu.

S úctou

JUDr. Milan Jančík

starosta MČ Praha 5

Přílohy:                Rozhodnutí zadavatele o námitkách

                               Text interpelace

 
 
 
 
Datum
šipka doprava šipka doprava
Datum odpovědi
šipka doprava šipka doprava
Číslo ZMČ
šipka doprava šipka doprava
Interpelující
šipka doprava šipka doprava
Interpelovaný
šipka doprava šipka doprava
Věc
šipka doprava šipka doprava
Odpověď
11.09.2018 03.10.2018 26 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Retence dešťových vod Studie Na Pláni Ano
11.09.2018   26 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Používání herbicidu Roundup Ne
20.07.2018 20.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná JUDr. Tomáš Homola Dopravní napojení budov ČSOB Ano
20.07.2018 25.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná RNDr. Radomír Palovský CSc. Aplikace GDPR Ano
19.06.2018 18.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Herbicid Roundup Ano
17.04.2018 15.05.2018 24 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter PRAHA TV s.r.o. Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter vedoucí odboru OÚR Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter metropolitní plán Ano
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter podoba radničního magazínu Ne
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter poradci radních Ne
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Krajinářská studie k Vidouli Ano
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Metropolitní plán Ano
20.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. dvoukolové hodnocení záměrů promájmů Ano
19.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. NP Stroupežnického 10 Ano
19.12.2017 21.02.2018 22 Petr Hnyk Bc. Lukáš Herold letohrádek Portheimka Ano
19.12.2017 04.01.2018 22 Pavel Chramosta Ing. Pavel Richter Vstřícnost MČ P5 vůči občanům Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu nebytového objektu navazujícího na nemovitost Stroupežnického 493/10, P5 bývalá Kavárna, co hledá jméno Ano
14.11.2017   21 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Odkoupení železniční staniční budovy v Hlubočepech Ne
14.11.2017 13.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Ing. Pavel Richter Změna funkčního využití ÚPn SU hl.m. Praha (k.ú. Smíchov, 4014, 4014/2, 4015) – lokalita Klamovka východ Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu NP Stroupežnického 493/10, Praha 5 Ano
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Další > >> 1 - 20 z 534