Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Interpelace

Interpelace

Sociálně zdravotní komise

INTERPELACE

 

 

v Praze dne, 8.12.2005

Rada MČ OÚ Praha 5

 

 

Vážení,

- Sociálně zdravotní komise MČ Praha 5, které jsem dlouholetou členkou, nemá od

   posledních řádných voleb do zastupitelstva MČ zástupce ze Zdrav. Zařízení Smíchov.

- Při práci komise je absence odborníka v aktivním pracovním procesu zjevná.

- Protokol o výsledcích kontroly v příspěvkové organizaci ZZ Smíchov ze dne 31.8.2005  je

   toho důkazem.

- Opakovaně jsem při jednáních komise žádala o doplnění odborníka z řad pracovníka ZZ

   Smíchov, ale moje žádost nebyla akceptována.

- Pro ilustraci uvádím, že sociální sféra, také příspěvková organizace, je zastoupena v komisi

   třemi odborníky v aktivním pracovním procesu.

- Žádám, aby radní Mgr. Vávrová a Mgr. Hovorka vedoucí odboru , v co nejkratší možné

  době oslovili kolektiv zdravotnických pracovníků a navrhli radě MČ Praha 5 zástupce 

   z těchto pracovníků pro práci v sociálně zdravotní komisi.

  Na interpelaci žádám písemnou odpověď.

  Děkuji

  Růžena Peterková

  poslankyně MČ Praha 5

Odpověď

Vážená paní poslankyně,

sociálně zdravotní komise, která je poradním orgánem Rady, se zabývala vždy aktuální problematikou v těch oblastech, které jí přísluší. Např. v oblasti zdravotní se zabývala řešením Lékařské služby první pomoci.

Nedomnívám se, že  absencí odborníka v aktivním procesu ve výše uvedené komisi je ovlivněn výsledek kontroly v příspěvkové organizaci ZZ Smíchov ze dne 31.8.2005. Ostatně jak z výsledku kontroly týkajícího se plnění účelu a předmětu činnosti, který provedl Mgr. Hovorka, ved. sociálního odboru, vyplývá, jsou v rámci zdravotnických služeb, které jsou pacientům k dispozici, zastoupeny všechny důležité lékařské odbornosti, jejichž skladba je z hlediska potřeb pacientů vyhovující.

Dlouholetou členkou sociálně zdravotní komise byla a dosud je MUDr. B. Karpetová, která vykonávala funkci zdravotního rady. Tato funkce však byla na jednotlivých městských částech zrušena a spadá pod Magistrát hl.m. Prahy. Dalším odborníkem, členem sociálně zdravotní komise, je prof. MUDr. Knobloch.

Jak jste si zcela určitě vědoma, v případě potřeby je na komisi přizván odborník a je mu dán prostor k vyjádření hlediska k řešené problematice. Nejinak tomu bude i v případě ZZ Smíchov.

S pozdravem

                                      

Mgr. Lucie Vávrová

 
 
 
 
Datum
šipka doprava šipka doprava
Datum odpovědi
šipka doprava šipka doprava
Číslo ZMČ
šipka doprava šipka doprava
Interpelující
šipka doprava šipka doprava
Interpelovaný
šipka doprava šipka doprava
Věc
šipka doprava šipka doprava
Odpověď
11.09.2018 03.10.2018 26 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Retence dešťových vod Studie Na Pláni Ano
11.09.2018   26 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Používání herbicidu Roundup Ne
20.07.2018 20.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná JUDr. Tomáš Homola Dopravní napojení budov ČSOB Ano
20.07.2018 25.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná RNDr. Radomír Palovský CSc. Aplikace GDPR Ano
19.06.2018 18.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Herbicid Roundup Ano
17.04.2018 15.05.2018 24 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter PRAHA TV s.r.o. Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter vedoucí odboru OÚR Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter metropolitní plán Ano
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter podoba radničního magazínu Ne
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter poradci radních Ne
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Krajinářská studie k Vidouli Ano
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Metropolitní plán Ano
20.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. dvoukolové hodnocení záměrů promájmů Ano
19.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. NP Stroupežnického 10 Ano
19.12.2017 21.02.2018 22 Petr Hnyk Bc. Lukáš Herold letohrádek Portheimka Ano
19.12.2017 04.01.2018 22 Pavel Chramosta Ing. Pavel Richter Vstřícnost MČ P5 vůči občanům Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu nebytového objektu navazujícího na nemovitost Stroupežnického 493/10, P5 bývalá Kavárna, co hledá jméno Ano
14.11.2017   21 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Odkoupení železniční staniční budovy v Hlubočepech Ne
14.11.2017 13.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Ing. Pavel Richter Změna funkčního využití ÚPn SU hl.m. Praha (k.ú. Smíchov, 4014, 4014/2, 4015) – lokalita Klamovka východ Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu NP Stroupežnického 493/10, Praha 5 Ano
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Další > >> 1 - 20 z 534