Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Interpelace

Interpelace

Interpelace ve věci personálního řízení

Interpelace ve věci personálního řízení Úřadu Městské části Praha 5 (dále úřadu)

Žádám pana starostu, aby věnoval pozornost a  prošetřil jako nejvyšší statutární zástupce Městské části Praha 5  personální postupy všech pracovníků vedení úřadu.

Mám informace o asociálních a chybných manažérských přístupech vedení úřadu zejména k jednotlivým úředníkům. Vzhledem k tomu, že jako člen zastupitelstva zastupuji i úředníky jako občany nezbývá mi, než poukázat na přístupy se kterými nemohu souhlasit. Připomínám při této příležitosti  předešlé interpelace – personální záležitosti sociálního odboru. Další průběh tehdejších kauz ukázal, že vznesené námitky a kritika byly z velké části oprávněné.

Uvádím příklady postupů vedení úřadu, které považuji za neslušné.

Nevím zda pan starosta ví, že byl rozvázán pracovní poměr s dlouhodobě působící úřednicí 14 dní před dovršením lhůty pro zákonné získání nároku na 1,5 % navýšení základu důchodu. Na její žádost, zda by nemohla dostat výpověď se 14 ti denním odkladem jí bylo řečeno, že přeci úřad není zaopatřovací ústav. Další úřednici byla zamítnuta žádost o řádnou dovolenou, o kterou žádala z důvodů, že jí umíral otec. Úřednice ukončila okamžitě pracovní poměr.

 V současnosti dochází k destabilizaci pracovních podmínek v odboru výstavby. O této situaci jste, pane starosto, informován písemně od července tohoto roku a nebudu ji podrobně popisovat. Pouze obecně poznamenávám, že se nejedná  jen o zřejmé útoky na pracovní postavení vedoucí odboru (vypsání výběrového řízení na obsazené místo a další), ale i o záměrné neobsazování pracovních míst v odboru a tím přetrvávající přetížení ostatních úředníků odboru.  Podle mých informací situaci vůbec neřešíte a stejně jako v případě personálních postupů v sociálním odboru se snadno dostane úřad do soudních sporů, které kromě ostudy mohou způsobit i zbytečné finanční výlohy.

Vzhledem k tomu, že se v této interpelaci jedná o personální záležitosti, navrhuji Vám, pane starosto, abyste neodpovídal písemně, ale abyste vyvolal společné jednání Vaše, pana tajemníka a  vedoucí odboru výstavby, kterého bych se mohla účastnit.

  

V Praze dne 13.10.2005                                             Doc.RNDr. Eliška Jelínková, CSc.

Odpověď

V Praze dne 1.11. 2005

Vážená paní docentko,

na ZMČ dne 13. 10. 2005 jste mi předala interpelaci ve věci personálního řízení Úřadu Městské části Praha 5 s tím, že nepožadujete písemnou odpověď , ale požadujete  vyvolání společného jednání s příslušnými zainteresovanými zaměstnanci úřadu.

Nechal    jsem    si    předložit   dostupné   informace   k  Vámi  uvedeným   skutečnostem       ( přikládám v příloze ) a na základě  zhodnocení a posouzení jejich relevantních hodnot  nepovažuji v této chvíli za potřebné a užitečné vyvolávat společné jednání s Vámi a zodpovědnými zaměstnanci.

Personální řízení  je velice citlivou záležitostí mezi zaměstnavateli a zaměstnanci a je  dostatečně a přesně vymezeno příslušnými  právními předpisy. Z  toho důvodu si myslím , že není  vhodné ani účelné aby do nich  vstupovali jiné osoby, zvláště pokud jsou ne vždy dostatečně, přesně a nestranně informováni o probíhajících personálních a pracovněprávních  postupech a jednáních.

S úctou

JUDr. Milan Jančík

 
 
 
 
Datum
šipka doprava šipka doprava
Datum odpovědi
šipka doprava šipka doprava
Číslo ZMČ
šipka doprava šipka doprava
Interpelující
šipka doprava šipka doprava
Interpelovaný
šipka doprava šipka doprava
Věc
šipka doprava šipka doprava
Odpověď
11.09.2018 03.10.2018 26 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Retence dešťových vod Studie Na Pláni Ano
11.09.2018   26 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Používání herbicidu Roundup Ne
20.07.2018 20.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná JUDr. Tomáš Homola Dopravní napojení budov ČSOB Ano
20.07.2018 25.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná RNDr. Radomír Palovský CSc. Aplikace GDPR Ano
19.06.2018 18.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Herbicid Roundup Ano
17.04.2018 15.05.2018 24 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter PRAHA TV s.r.o. Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter vedoucí odboru OÚR Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter metropolitní plán Ano
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter podoba radničního magazínu Ne
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter poradci radních Ne
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Krajinářská studie k Vidouli Ano
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Metropolitní plán Ano
20.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. dvoukolové hodnocení záměrů promájmů Ano
19.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. NP Stroupežnického 10 Ano
19.12.2017 21.02.2018 22 Petr Hnyk Bc. Lukáš Herold letohrádek Portheimka Ano
19.12.2017 04.01.2018 22 Pavel Chramosta Ing. Pavel Richter Vstřícnost MČ P5 vůči občanům Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu nebytového objektu navazujícího na nemovitost Stroupežnického 493/10, P5 bývalá Kavárna, co hledá jméno Ano
14.11.2017   21 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Odkoupení železniční staniční budovy v Hlubočepech Ne
14.11.2017 13.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Ing. Pavel Richter Změna funkčního využití ÚPn SU hl.m. Praha (k.ú. Smíchov, 4014, 4014/2, 4015) – lokalita Klamovka východ Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu NP Stroupežnického 493/10, Praha 5 Ano
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Další > >> 1 - 20 z 534