Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Interpelace

Interpelace

Parkoviště Tréglova

I N T E R P E L A C E

Dnes bych chtěl interpelovat pravděpodobně radu jako celek nebo přímo pana starostu. Jedná se o parkoviště v Tréglově ulici na barrandovském sídlišti, které je pronajaté soukromé firmě.

Jedná se o místo velmi dobře přístupné, které umožňuje parkování široké veřejnosti.

Není zájmem městské části ani jejich obyvatel, aby zde bylo provozováno parkování placené v jakékoliv podobě. Pokud má někdo podnikatelský záměr provozovat tento typ parkoviště, není možné to realizovat na úkor ostatních občanů. Není velký problém najít v jiné části tohoto sídliště prostor použitelný pro tento druh podnikání.

Placená parkoviště vznikají i v jiných městských částech a jsou obvykle využívána. Jediný rozdíl je v tom, že jinde se zřizují mimo centrální části obytných celků tam, kde je během celého dne parkoviště málo obsazeno. Vznikem placeného a hlídaného parkoviště se pak vyřeší dva problémy najednou. Dojde k využití jinak málo využívaného – odlehlého parkoviště a tím se uvolní i přetlak aut v těch nejexponovanějších místech, které jsou obvykle v těsném sousedství obytných domů. To ovšem není případ tohoto parkoviště.

Mám za to, že by rada MČ měla přehodnotit svoje stanovisko a smlouvu vypovědět. Tímto žádám o informaci, kolik bude platit nájemce za pronájem tohoto dosud veřejného parkoviště.

Pavel  Erben

Zastupitel MČ Praha 5

Odpověď

Vážený pane,

odpovídat v tuto chvíli na základní podnět Vaší interpelace, tedy zrušení záměru provozovat zpoplatnění hlídaného parkoviště na pozemku parc. č. 1020/1 k.ú. Hlubočepy je bezpředmětné.

Revokací rozhodnutí č. 3/99/2004 bylo usnesení umožňující uvedený záměr zrušeno. Pro odůvodnění byly Radou MČ Praha 5 využity i argumenty, které obsahuje Vaše podání. Zároveň bylo z podnětu představitelů MČ dosaženo dohody mezi TSK a firmou Ventura Barrandov s.r.o. o odstoupení od smlouvy o zřízení parkoviště.

Vaše nabídka spolupracovat při řešení problému dopravy v klidu na barrandovském sídlišti mě přesvědčuje o tom, že v této odpovědi není potřebné diskutovat o možnostech dalšího postupu. Předpokládaná pracovní skupina, třeba při komisi dopravy, umožní zpracovat podmínky řešení a zajistí i potřebnou otevřenou debatu s veřejností Barrandova.

S pozdravem

                                                                                               Vojtěch  Z a p l e t a l

 
 
 
 
Datum
šipka doprava šipka doprava
Datum odpovědi
šipka doprava šipka doprava
Číslo ZMČ
šipka doprava šipka doprava
Interpelující
šipka doprava šipka doprava
Interpelovaný
šipka doprava šipka doprava
Věc
šipka doprava šipka doprava
Odpověď
11.09.2018 03.10.2018 26 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Retence dešťových vod Studie Na Pláni Ano
11.09.2018   26 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Používání herbicidu Roundup Ne
20.07.2018 20.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná JUDr. Tomáš Homola Dopravní napojení budov ČSOB Ano
20.07.2018 25.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná RNDr. Radomír Palovský CSc. Aplikace GDPR Ano
19.06.2018 18.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Herbicid Roundup Ano
17.04.2018 15.05.2018 24 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter PRAHA TV s.r.o. Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter vedoucí odboru OÚR Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter metropolitní plán Ano
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter podoba radničního magazínu Ne
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter poradci radních Ne
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Krajinářská studie k Vidouli Ano
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Metropolitní plán Ano
20.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. dvoukolové hodnocení záměrů promájmů Ano
19.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. NP Stroupežnického 10 Ano
19.12.2017 21.02.2018 22 Petr Hnyk Bc. Lukáš Herold letohrádek Portheimka Ano
19.12.2017 04.01.2018 22 Pavel Chramosta Ing. Pavel Richter Vstřícnost MČ P5 vůči občanům Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu nebytového objektu navazujícího na nemovitost Stroupežnického 493/10, P5 bývalá Kavárna, co hledá jméno Ano
14.11.2017   21 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Odkoupení železniční staniční budovy v Hlubočepech Ne
14.11.2017 13.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Ing. Pavel Richter Změna funkčního využití ÚPn SU hl.m. Praha (k.ú. Smíchov, 4014, 4014/2, 4015) – lokalita Klamovka východ Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu NP Stroupežnického 493/10, Praha 5 Ano
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Další > >> 1 - 20 z 534