Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Interpelace

Interpelace

Parkoviště Barrandov

Interpelace

            Vážený pane starosto,

            RMČ svým usnesením č. 49/1548/2004 ze dne 7. 12. 2004 schválila záměr prodeje, případně dlouhodobého pronájmu, části pozemku č. 1020/1, k. ú. Hlubočepy. Následně byl TSK tento pozemek pronajat soukromé firmě, která sdělila občanům svůj záměr zřídit zde hlídané a placené parkoviště.

            Tento pozemek sloužil především jako parkoviště pro občany z okolních domů. V této oblasti to byl jediný vhodný pozemek pro parkování, zejména, když při stavbě tramvajové trati byly zrušeny další plochy vhodné k parkování. Navíc pro obyvatele domu Tréglova 795/2 přes tento pozemek vedl jediný přístup k samotnému domu automobilem. Toto parkoviště dále sloužilo i obyvatelům Slivence, Lochkova či Holyně jako záchytné stání, bylo využíváno i návštěvníky pošty, spořitelny apod. Z pohledu zde bydlících občanů je výše uvedené usnesení nelogické, protože naprostá většina ze 60 majitelů zde obvykle parkujících automobilů nebude platit měsíční poplatek ve výši 800,- Kč resp. 1500,- Kč a rozestaví auta i v nejbližším okolí! V důsledku toho se výrazně zhorší podmínky pro parkování v centru celého sídliště. Navíc toto rozhodnutí prokazatelně zvýhodňuje jednoho občana (nájemce) proti zájmům několika stovek občanů. To potvrzuje i petice za zachování možnosti bezplatného parkování na tomto pozemku, na které je cca 420 podpisů. O takovéto podpoře podnikání, kdy je pro účely hlídaného parkoviště pronajat pozemek, na kterém již parkoviště existuje a občané reálně nemají možnost parkovat jinde, se ostatním podnikatelům může jen zdát.

            Žádám tedy RMČ, aby přehodnotila své výše uvedené rozhodnutí a tím otevřela cestu k obnovení možnosti veřejného a bezplatného parkování. V případě, že RMČ nehodlá své výše uvedené usnesení revokovat, žádám, aby projednání využití tohoto pozemku bylo zařazeno do programu nejbližšího následujícího zasedání zastupitelstva MČ Prahy 5 s návrhem na usnesení požadujícím zachování možnosti veřejného a bezplatného parkování.

            S pozdravem

RNDr. Milan Macek, CSc., zastupitel

Odpověď

Vážený pane kolego,

odpovídám na Vaši interpelaci, která se týká veřejného parkoviště v ul. Tréglova na Barrandově a sděluji následující:

RMČ Prahy 5 projednala důvody, které vedly k předložení petice požadující zachování výše uvedeného parkoviště na Barrandově na pozemku parc. č. 1020/1 k. ú. Hlubočepy.

Možnosti parkování na komunikacích barrandovského sídliště jsou, podle názoru RMČ, limitovány především původně přijatým urbanistickým řešením neodpovídajícím  současným potřebám ani nyní platným stavebním a technickým podmínkám, které vyžadují zainventovat při stavbě bytů také potřebný počet parkovacích stání. Tuto nepříznivou situaci  bylo a nadále bude nutno řešit. Možností je výstavba kapacitních garáží na plochách určených Územním plánem hlavního města, podle již zpracovaných lokalizačních studií, a dále příprav a realizace parkovacích zón, zdůrazňuji, že třeba i nezpoplatněných pro občany barrandovského sídliště. RMČ zvážila možnost ustanovit pracovní skupinu, která zpracuje návrh možností dalšího postupu a zajistí potřebnou otevřenou debatu s veřejností Barrandova. Taková pracovní skupina bude utvořena při komisi dopravy a k účasti budou pozváni zastupitelé MČ Prahy 5 s bydlištěm na barrandovském sídlišti  a také představitelé  petičního výboru.

RMČ Praha 5 proto rozhodla revokovat usnesení č. 3/99/2004 ve věci zřízení placeného hlídaného parkoviště na části pozemku parc. č. 1020/1 k.ú. Hlubočepy, ve vlastnictví hl. m. Prahy, a usnesením č. 40/1475/2005 ze dne 26. 10. 2005 bylo zrušeno. Členové RMČ při společném jednání s vedením TSK a firmou Ventura Barrandov s. r. o. doporučili, aby nadále zůstalo toto parkoviště nezpoplatňováno.

S úctou

                                                                                    JUDr. Milan  J a n č í k                     

 
 
 
 
Datum
šipka doprava šipka doprava
Datum odpovědi
šipka doprava šipka doprava
Číslo ZMČ
šipka doprava šipka doprava
Interpelující
šipka doprava šipka doprava
Interpelovaný
šipka doprava šipka doprava
Věc
šipka doprava šipka doprava
Odpověď
11.09.2018 03.10.2018 26 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Retence dešťových vod Studie Na Pláni Ano
11.09.2018   26 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Používání herbicidu Roundup Ne
20.07.2018 20.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná JUDr. Tomáš Homola Dopravní napojení budov ČSOB Ano
20.07.2018 25.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná RNDr. Radomír Palovský CSc. Aplikace GDPR Ano
19.06.2018 18.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Herbicid Roundup Ano
17.04.2018 15.05.2018 24 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter PRAHA TV s.r.o. Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter vedoucí odboru OÚR Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter metropolitní plán Ano
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter podoba radničního magazínu Ne
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter poradci radních Ne
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Krajinářská studie k Vidouli Ano
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Metropolitní plán Ano
20.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. dvoukolové hodnocení záměrů promájmů Ano
19.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. NP Stroupežnického 10 Ano
19.12.2017 21.02.2018 22 Petr Hnyk Bc. Lukáš Herold letohrádek Portheimka Ano
19.12.2017 04.01.2018 22 Pavel Chramosta Ing. Pavel Richter Vstřícnost MČ P5 vůči občanům Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu nebytového objektu navazujícího na nemovitost Stroupežnického 493/10, P5 bývalá Kavárna, co hledá jméno Ano
14.11.2017   21 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Odkoupení železniční staniční budovy v Hlubočepech Ne
14.11.2017 13.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Ing. Pavel Richter Změna funkčního využití ÚPn SU hl.m. Praha (k.ú. Smíchov, 4014, 4014/2, 4015) – lokalita Klamovka východ Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu NP Stroupežnického 493/10, Praha 5 Ano
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Další > >> 1 - 20 z 534