Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Interpelace

Interpelace

Informace k článku "Žvahovská škola opět ožívá"

Interpelace na místostarostu pana Ondřeje Gála

Od 1. září 2005 resp. již v průběhu letních měsíců začaly v budově Základní školy Pod Žvahovem působit dva nové subjekty soukromého středního školství. Je to více než rok, co měly být naplněny sliby o zajištění školního autobusu, o zřízení  předškolní družiny pro školáky dojíždějící tímto autobusem do školy na barrandovské sídliště. Otázku zavedení školního autobusu jsem již několikrát interpeloval a není dnes předmětem této interpelace nýbrž mé interpelace na Vašeho stranického kolegu a místostarostu Vojtěcha Zapletala.

Rád bych však reagoval a požádal Vás o vysvětlení informací z článku „Žvahovská škola opět ožívá“ uveřejněného v časopise radních Pražské pětky, kde se uvádí následující:

Škola byla zrušena rozhodnutím Rady kvůli nedostatečnému zájmu o zápis dětí do první třídy (pouze 7 rodičů projevilo zájem o zápis). Čtenáři však nejsou informování o tom, že zápis byl záměrně prováděn ve škole na Chaplinově nám., kde docházelo k odrazování rodičů od zápisu na žvahovskou školu a počet sedmi rodičů je počtem těch, kteří se přes toto odrazování dožadovali zápisu svých dětí na školu Pod Žvahovem. O nestandardnosti tohoto zápisu jste byl informován rodiči, kteří si na průběh zápisu stěžovali. Ve výběrovém řízení zvítězilo gymnázium Buďánka společně s konzervatoří Taneční centrum Praha. Pominu-li skutečnost, že o zrušení výuky základního školství v budově školy rozhodl i hlas Vaší stranické kolegyně Mgr. Zajíčkové, která tím dosáhla jednak přílivu žáků na školu, kde je ředitelkou, a jednak umožnila prostor pro podnájem konzervatoře, kde v době hlasování o slučování škol byl statutárním orgánem její manžel, žádám Vás o zodpovězení důvodů, proč vyhrály výběrové řízení dva subjekty, když v odpovědích na mé předchozí interpelace byla jako jeden z důvodů nevyhovění mému návrhu na ponechání alespoň prvního stupně (event. prvních dvou tříd) a pronajmutí zbytku školy jinému školnímu subjektu uvedena nemožnost školní budovu rozdělit na dvě části. Jeden z nájemců původní třídy dělí na měnší a druhý musí ve školní budově vybudovat šest tanečních studií, každé o velikosti tělocvičny. Dle vyjádření Vaše stranického kolegy a starosty pana Jančíka v otázkách pro starostu je uvedeno, že nájem je uzavřen na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou. V odpovědích na mé předchozí interpelace a vyjádřeních pro veřejnost jste uváděl, že škola je základnímu školství odejmuta pouze dočasně a bude mu navrácena po dosažení směrných čísel žáků školního věku ze spádové oblasti. Skutečnost, že školní budova je novými nájemci přebudována, je v rozporu s tímto prohlášením a proto se ptám, zda toto prohlášení bylo pravdivé, či zda jste změnil společně s Radou městské části názor na zabezpečení školní výuky v oblasti Hlubočep, kde nyní dochází k masové výstavbě bytů a nárůstu Vámi dovolávaného se směrného čísla. V souvislosti s tím se dožaduji odpovědi, jak je v nájemní smlouvě řešena otázka těchto investic a navrácení budovy do původního stavu, který je nutný pro chod základní školy. Prosím Vás o předložení nájemní smlouvy s Vaším stručným komentářem k této položené otázce.

Očekávám Vaši odpověď v dřívější než zákonné lhůtě.

                                                                                              Petr Navara - zastupitel

V Praze, dne 8.9.2005

Odpověď

Vážený pan

Mgr. Ing. Petr Navara

zastupitel MČ Praha 5

V Praze dne 3.10.2005

Věc: odpověď na interpelaci

Vážený pane kolego,

     odpovídám na interpelaci ze dne 8.9.2005 ve věci zrušení ZŠ Pod Žvahovem 463, Praha 5 kvůli nedostatečnému zájmu o zápis dětí do 1. třídy, ohledně zřízení předškolní družiny a ve věci výběrového řízení na pronájem této budovy.

Zřízení předškolní družiny

-         usnesením ZMČ P 5 č. 15/43/2004 byl vydán dodatek č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace MŠ Praha 5 – Hlubočepy, Hlubočepská 90 „Poskytování služeb ve smyslu péče o děti ve věku 6 – 8 let“

-         ředitelé ZŠ, MŠ v měsíci červnu seznámili rodiče s možností hlídací služby pro žáky od 1.9.2004, byly přihlášeny 2 děti, které v září nenastoupily

-         MŠ k 1.9.2004 měla a má vybudované zázemí pro hlídací službu, souhlas hygieny i pedagogický dozor (příloha č. 1)

ad 1)

-         zápis do 1. ročníku je standardně prováděn na kmenové ZŠ  a tou od 1.9.2004 byla ZŠ Barrandov, Chaplinovo nám. 1/615

-         po projednání s rodiči a vedením ZŠ Barrandov, Chaplinovo nám. 1/615 bylo prokázáno, že zápis měl normální průběh

-         RMČ Praha 5 usnesením č. 46/1596/2003 ze dne 2.12.2003 projednala návrh na zřízení odloučeného pracoviště v objektu Pod Žvahovem 463 pro 1. a 2. ročník, ale vzhledem k nedostatečnému počtu žáků nebylo odloučené pracoviště zřízeno (1.třída – 7 žáků, 2. třída – 6 žáků)

  

ad 2)

-         objekt Pod Žvahovem 463 byl vedením základní školy prostřednictvím OŠK dne 31.8.2004 předán OSM

-         pronájem objektu zajišťoval OOA – 3x vyvěšen záměr pronájmu, 4x projednáváno v KVV, která měla vždy podmínku provozovat budovu pro školské účely (příloha č. 2,3,)

-         k textu nájemní smlouvy a ke stavebním úpravám se OŠK ani KVV nevyjadřovaly

-         nástupnickou organizací při slučování se stala ZŠ Barrandov, Chaplinovo nám. 1/615, proto pí. ředitelka Mgr. Zajíčková nemohla mít střet zájmu týkající se naplněnosti FZŠ Barrandov II při PF UK Praha 5 – Hluobčepy, V Remízku 919

-         zákonní zástupci žáků se však mohou svobodně rozhodnout, kam umístí své dítě do ZŠ

ad 3)

-         po školské linii nebrání nic tomu, aby v okamžiku dostatečného počtu dětí (20 – 25 ve třídě) v lokalitě Hlubočepy byla znovu otevřena 1. třída ZŠ

-         kapacita bývalé ZŠ Pod Žvahovem 463 je oficiálně zařazena ke kapacitě ZŠ Chaplinovo nám. 1/615

-         nájemní smlouvy – příloha č. 4

     S úctou 

                                                                                                        Ondřej Gál

                                                                                              zástupce starosty                                                                                                                                                                                                                                            

Přílohy 1., 2., 3., 4. k nahlédnutí na OŠK a v KMČ

 
 
 
 
Datum
šipka doprava šipka doprava
Datum odpovědi
šipka doprava šipka doprava
Číslo ZMČ
šipka doprava šipka doprava
Interpelující
šipka doprava šipka doprava
Interpelovaný
šipka doprava šipka doprava
Věc
šipka doprava šipka doprava
Odpověď
11.09.2018 03.10.2018 26 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Retence dešťových vod Studie Na Pláni Ano
11.09.2018   26 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Používání herbicidu Roundup Ne
20.07.2018 20.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná JUDr. Tomáš Homola Dopravní napojení budov ČSOB Ano
20.07.2018 25.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná RNDr. Radomír Palovský CSc. Aplikace GDPR Ano
19.06.2018 18.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Herbicid Roundup Ano
17.04.2018 15.05.2018 24 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter PRAHA TV s.r.o. Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter vedoucí odboru OÚR Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter metropolitní plán Ano
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter podoba radničního magazínu Ne
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter poradci radních Ne
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Krajinářská studie k Vidouli Ano
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Metropolitní plán Ano
20.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. dvoukolové hodnocení záměrů promájmů Ano
19.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. NP Stroupežnického 10 Ano
19.12.2017 21.02.2018 22 Petr Hnyk Bc. Lukáš Herold letohrádek Portheimka Ano
19.12.2017 04.01.2018 22 Pavel Chramosta Ing. Pavel Richter Vstřícnost MČ P5 vůči občanům Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu nebytového objektu navazujícího na nemovitost Stroupežnického 493/10, P5 bývalá Kavárna, co hledá jméno Ano
14.11.2017   21 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Odkoupení železniční staniční budovy v Hlubočepech Ne
14.11.2017 13.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Ing. Pavel Richter Změna funkčního využití ÚPn SU hl.m. Praha (k.ú. Smíchov, 4014, 4014/2, 4015) – lokalita Klamovka východ Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu NP Stroupežnického 493/10, Praha 5 Ano
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Další > >> 1 - 20 z 534