Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Interpelace

Interpelace

Stav kaple Nejsvětější Trojice

Vážený pane starosto, vážené kolegyně, vážení kolegové,

moje interpelace se týká neutěšeného stavu kaple Nejsvětější Trojice při č.p. 108, U Nesypky. Stav tohoto památkově chráněného objektu je katastrofální, dokonce už na střeše rostou stromy a i okolí kaple je v dezolátním stavu, včetně skládky odpadků.

Jsem si vědoma, že kaple je v majetku soukromé osoby, ale mám dojem, že to je i věc městské části, jak bude o památky na našem obvodě postaráno.

Je na to pamatováno i v Zákoně č.50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v ustanovení § 86, odstavec 2 i v Zákoně č.20/1987 Sb. o státní památkové péči, který zabezpečuje zachování a ochranu kulturních památek.

Děkuji Vám za pozornost a za odpověď.

Mgr. Ĺubica Riedlbauchová

V Praze dne 18.11.2004

Odpověď

Vážená paní kolegyně,

      reaguji na Vaši interpelaci ze dne 18.11.2004 týkající se neutěšeného stavu kaple

   Nejsvětější Trojice při č.p.108, U Nesypky.

      Jak uvádíte, kaple je v majetku soukromé osoby, která je na základě zákona č.20/1987 Sb.

   o státní památkové péči povinna na vlastní náklad pečovat o zachování kulturní památky,

   udržovat ji v dobrém stavu a chránit ji před ohrožením poškozením, znehodnocením nebo

   odcizením. Rovněž podle stavebního zákona je vlastník povinen udržovat stavbu v dobrém

   technickém stavu (§86 odst.1).

      Na základě této skutečnosti vykonal Odbor výstavby MČ Praha 5 státní stavební dohled

   u kaple Nejsvětější Trojice a zaslal vlastníkovi objektu dne 20.10.2004 výzvu č.28/04

   týkající se nápravy a odstranění zjištěných nedostatků. Kopii této výzvy Vám přikládáme.

 
 
 
 
Datum
šipka doprava šipka doprava
Datum odpovědi
šipka doprava šipka doprava
Číslo ZMČ
šipka doprava šipka doprava
Interpelující
šipka doprava šipka doprava
Interpelovaný
šipka doprava šipka doprava
Věc
šipka doprava šipka doprava
Odpověď
11.09.2018 03.10.2018 26 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Retence dešťových vod Studie Na Pláni Ano
11.09.2018   26 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Používání herbicidu Roundup Ne
20.07.2018 20.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná JUDr. Tomáš Homola Dopravní napojení budov ČSOB Ano
20.07.2018 25.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná RNDr. Radomír Palovský CSc. Aplikace GDPR Ano
19.06.2018 18.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Herbicid Roundup Ano
17.04.2018 15.05.2018 24 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter PRAHA TV s.r.o. Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter vedoucí odboru OÚR Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter metropolitní plán Ano
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter podoba radničního magazínu Ne
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter poradci radních Ne
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Krajinářská studie k Vidouli Ano
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Metropolitní plán Ano
20.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. dvoukolové hodnocení záměrů promájmů Ano
19.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. NP Stroupežnického 10 Ano
19.12.2017 21.02.2018 22 Petr Hnyk Bc. Lukáš Herold letohrádek Portheimka Ano
19.12.2017 04.01.2018 22 Pavel Chramosta Ing. Pavel Richter Vstřícnost MČ P5 vůči občanům Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu nebytového objektu navazujícího na nemovitost Stroupežnického 493/10, P5 bývalá Kavárna, co hledá jméno Ano
14.11.2017   21 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Odkoupení železniční staniční budovy v Hlubočepech Ne
14.11.2017 13.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Ing. Pavel Richter Změna funkčního využití ÚPn SU hl.m. Praha (k.ú. Smíchov, 4014, 4014/2, 4015) – lokalita Klamovka východ Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu NP Stroupežnického 493/10, Praha 5 Ano
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Další > >> 1 - 20 z 534