Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Interpelace

Interpelace

Prokopské údolí a bezpečnost

 

Interpelace

 

V Praze 22.9.2016

 

Vážený pane starosto,

 

žádám Vás o zabezpečení bezpečnosti občanů na veřejně přístupných místech.

Dne 9.9.2016 vtrhla do Prokopského údolí firma Prostor s křovinořezy. A pod záminkou veřejně prospěšných prací sekali zeleň kolem cesty do vzdálenosti cca 150 cm od krajnice. Při práci s křovinořezem je bezpečná vzdálenost 16 m od nejbližší osoby. Pokud se někdo přiblíží na menší vzdálenost, musí být zastaven, anebo musí být vypnut křovinořez. To jsou základní bezpečnostní pravidla, které musí znát obsluha stroje a vedoucí skupiny. Nože křovinořezu tohoto typu se pohybují rychlostí 15 tisíc otáček.  To vše dělníci i jejich vedoucí zcela ignorovali.

Komunikace je v zákazu vjezdu a je využívána především pěšími, matky s dětmi, mateřskými školkami a jinými dětskými skupinami. Ten den bylo slunečno a  lidí zde bylo opravdu hodně.

Práce byla v rozporu s ochranářským plánem, byla prováděna ve vegetační době a to na území přírodní rezervace. Cyklisté a běžci nestačili před rotujícími kameny uhýbat.

Záminkou činnosti byla údržba svodidel. Svodidla zde byla namontována cca před 8 lety bez stavebního povolení. Tehdejší ředitel TSK  mi řekl, že svodidla neměli kam dát a že se jedná jen o jejich deponii. Městská policie tenkrát pokračování v nepovolené stavbě zakázala.

Svodidla vytvářejí překážku v biokoridoru, bezdůvodně zužují cestu a překážejí při údržbě břehových porostů. (podle ochranářského plánu je zakázáno sekat trávu do vzdálenosti 5m od břehu potoka – jakožto významného krajinného prvku).. V PR je předpoklad, že na břehu potoka mohou žít chráněné druhy.

Vrcholem stupidity bylo požívání vysavačů na listí. To vše v přírodní rezervaci

 

Pane starosto, chci odpovědět na tyto otázky:

 

Kdo a proč celou akci zorganizoval, s kým to konzultoval, kdo jim dal povolení k práci ve zvláště chráněném území.

Kolik peněz bylo vyplaceno na poškození přírody na území MČ Prahy 5.

Kdo bude potrestán a jak za hrubé porušení bezpečnostních předpisů.

Proč prázdné Pet – lahve a papíry kolem laviček rozsekali a ponechali ležet bez povšimnutí.

Hlavně mě zajímá, jak zajistíte, aby se podobná věc již neopakovala.

Kdo zajistí dozor, aby ve všech chráněných územích MČ Prahy 5 nebyly porušovány ochranářské plány a zákon č. 114/1992 Sb

 

Josef Matoušek

zastupitel

 

Odpověď

Městská část Praha 5

MUDr. Radek Klíma

         Starosta

                                                                                              Vážený pan

Zastupitel MČ Praha 5

Josef Matoušek

 

                                                                                                                  V Praze dne 15.11.2016

Vážený pane zastupiteli,

reaguji tímto na vaši interpelaci, přednesenou na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 5, dne 22.9.2016.

 

Dne 9.9.2016 probíhala v oblasti Prokopského údolí pravidelná běžná údržba zeleně TSK, k zajištění bezpečného průjezdného profilu cyklostezky. Konkrétně tyto práce byly realizovány z bezpečnostních důvodů před uskutečněním cyklojízdy v rámci Evropského týdne mobility ve spolupráci s hl. m. Prahou, která proběhla 18. září 2016.

Byla zde pouze ostříhána zeleň podél cyklostezky okolo svodidel, aby nezasahovala do průjezdného profilu a byl tak zajištěn bezpečný pohyb po cyklostezce. Tato cyklostezka je také využívána vozidly jako příjezdová komunikace k objektu Ministerstva obrany.

 

 

 

S pozdravem

 

 
 
 
 
Datum
šipka doprava šipka doprava
Datum odpovědi
šipka doprava šipka doprava
Číslo ZMČ
šipka doprava šipka doprava
Interpelující
šipka doprava šipka doprava
Interpelovaný
šipka doprava šipka doprava
Věc
šipka doprava šipka doprava
Odpověď
11.09.2018 03.10.2018 26 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Retence dešťových vod Studie Na Pláni Ano
11.09.2018   26 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Používání herbicidu Roundup Ne
20.07.2018 20.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná JUDr. Tomáš Homola Dopravní napojení budov ČSOB Ano
20.07.2018 25.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná RNDr. Radomír Palovský CSc. Aplikace GDPR Ano
19.06.2018 18.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Herbicid Roundup Ano
17.04.2018 15.05.2018 24 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter PRAHA TV s.r.o. Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter vedoucí odboru OÚR Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter metropolitní plán Ano
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter podoba radničního magazínu Ne
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter poradci radních Ne
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Krajinářská studie k Vidouli Ano
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Metropolitní plán Ano
20.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. dvoukolové hodnocení záměrů promájmů Ano
19.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. NP Stroupežnického 10 Ano
19.12.2017 21.02.2018 22 Petr Hnyk Bc. Lukáš Herold letohrádek Portheimka Ano
19.12.2017 04.01.2018 22 Pavel Chramosta Ing. Pavel Richter Vstřícnost MČ P5 vůči občanům Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu nebytového objektu navazujícího na nemovitost Stroupežnického 493/10, P5 bývalá Kavárna, co hledá jméno Ano
14.11.2017   21 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Odkoupení železniční staniční budovy v Hlubočepech Ne
14.11.2017 13.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Ing. Pavel Richter Změna funkčního využití ÚPn SU hl.m. Praha (k.ú. Smíchov, 4014, 4014/2, 4015) – lokalita Klamovka východ Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu NP Stroupežnického 493/10, Praha 5 Ano
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Další > >> 1 - 20 z 534