Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Interpelace

Interpelace

Golf klub

Interpelace

 

 

 

V Praze dne 22.9.2016

 

Vážený pane starosto,

 

z tisku jsem se dozvěděl, že golfový klub v Motole hodlá uzavřít cestu pro pěší mezi Vidoulemi a vozovnou Motol. Ta dále pokračuje k motolským rybníkům a k nemocnici Motol (kdyby mezi námi byl někdo, kdo tuto cestu nezná). Jedná se o historickou cestu. (Alois Jirásek - Dívčí válka.)

 

Věřím, že jsou to jenom dezinformace a při eventuálních jednáních s golfovým klubem, zajistíte průchodnost  této cesty pro veřejnost.

 

Dovoluji si připomenout, že původně tyto pozemky byly učeny jako rekreační prostor pro obyvatele Smíchova a Košíř. (soustava rybníků, koupališť, hřišť doplněná remízky a volným prostorem – taková jedna velká komunitní zahrada v přírodě s altánky.

 

 

Zůstanou průchozí cesty od podjezdu železniční trati směrem k Motolu a dále k podjezdu pod ulicí Bucharovou směrem ke Kalvárii? Veškeré pěší cesty by měly být chráněny věcným břemenem nebo smlouvou.

 

 

 

 

Josef Matoušek

zastupitel

 

Odpověď

Městská část Praha 5

MUDr. Radek Klíma

Starosta

 

Vážený pan Josef Matoušek

Zastupitel MČ Praha 5

 

Vážený pane zastupiteli,

reaguji tímto na Vaši interpelaci, přednesenou na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 5, dne 22. 9. 2016.

K Vaší interpelaci týkající se komunikace procházející areálem Golf Motol a spojující Vidouli s Plzeňskou ulicí Vám sděluji, že Vámi uváděná komunikace (Goldscheiderova, pozemek parc. č. 481 k. ú. Motol) je ve vlastnictví hl. m. Prahy. Jedná se o účelovou, veřejně přístupnou komunikaci s dílčím omezení vjezdu vozidel (mimo vozidel s povolením hl. m. Prahy). Výše uvedenou komunikaci lze uzavřít pouze se souhlasem (po předchozím stanovisku Policie ČR) příslušného silničního správního úřadu, kterým je v tomto případě Odbor dopravy ÚMČ Praha 5. Dle sdělení vedoucího odboru pana Ivana Růžičky, Odbor dopravy ÚMČ Praha 5 do současné doby neobdržel jakoukoliv žádost o omezení přístupu na tuto komunikaci.

 

V Praze dne 18. 10. 2016

 

S pozdravem

 

 
 
 
 
Datum
šipka doprava šipka doprava
Datum odpovědi
šipka doprava šipka doprava
Číslo ZMČ
šipka doprava šipka doprava
Interpelující
šipka doprava šipka doprava
Interpelovaný
šipka doprava šipka doprava
Věc
šipka doprava šipka doprava
Odpověď
11.09.2018 03.10.2018 26 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Retence dešťových vod Studie Na Pláni Ano
11.09.2018   26 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Používání herbicidu Roundup Ne
20.07.2018 20.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná JUDr. Tomáš Homola Dopravní napojení budov ČSOB Ano
20.07.2018 25.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná RNDr. Radomír Palovský CSc. Aplikace GDPR Ano
19.06.2018 18.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Herbicid Roundup Ano
17.04.2018 15.05.2018 24 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter PRAHA TV s.r.o. Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter vedoucí odboru OÚR Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter metropolitní plán Ano
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter podoba radničního magazínu Ne
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter poradci radních Ne
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Krajinářská studie k Vidouli Ano
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Metropolitní plán Ano
20.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. dvoukolové hodnocení záměrů promájmů Ano
19.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. NP Stroupežnického 10 Ano
19.12.2017 21.02.2018 22 Petr Hnyk Bc. Lukáš Herold letohrádek Portheimka Ano
19.12.2017 04.01.2018 22 Pavel Chramosta Ing. Pavel Richter Vstřícnost MČ P5 vůči občanům Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu nebytového objektu navazujícího na nemovitost Stroupežnického 493/10, P5 bývalá Kavárna, co hledá jméno Ano
14.11.2017   21 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Odkoupení železniční staniční budovy v Hlubočepech Ne
14.11.2017 13.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Ing. Pavel Richter Změna funkčního využití ÚPn SU hl.m. Praha (k.ú. Smíchov, 4014, 4014/2, 4015) – lokalita Klamovka východ Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu NP Stroupežnického 493/10, Praha 5 Ano
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Další > >> 1 - 20 z 534