Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Interpelace

Interpelace

personální situace na ÚMČ

Interpelace č. 1

 

Interpelovaný: Bc. Josef Žebera, pověřený výkonem funkce tajemníka

Téma: Personální situace na ÚMČ Praha 5

 

 

 

Vážený pane Žebero,

 

na zasedání zastupitelstva MČ Praha 5 dne 23. 6. 2016 jsem se v rámci interpelace tázala tehdejšího pověřeného tajemníka Mgr. Jakuba Lapáčka na personální situaci na ÚMČ P5. Konkrétně jsem žádala informace  o tom, kolik pracovních poměrů se zaměstnanci ÚMČ P5 bylo od října 2014 ukončeno, jaké byly konkrétní důvody pro ukončení pracovního poměru za strany zaměstnavatele u každého zaměstnance a kolik MČ uhradila bývalým zaměstnancům na odstupném. Rovněž jsem žádala informace o tom, zda všichni noví zaměstnanci byli přijati na základě řádného výběrového řízení. Na žádnou z těchto otázek jsem nedostala požadovanou odpověď. Dozvěděla jsem se pouze, že za necelé dva roky odešlo z ÚMČ 20 % zaměstnanců, což je obrovské číslo, které v důsledku může znamenat nestabilitu úřadu. Protože personální situace na ÚMČ Praha 5 se stále zhoršuje – odcházejí či jsou odejiti další zaměstnanci a zaměstnankyně, včetně těch, kteří na úřadě pracují dlouhá léta a problematice rozumí; roste rovněž počet stížností současných i bývalých zaměstanců a zaměstankyň na situaci na úřadě, strach z nejistoty a tlaky politické reprezentace, opětovně žádám pana pověřeného tajemníka, aby mi podrobně odpověděl na mé dotazy z interpelace ze dne 23. 6. 2016.

 

Věřím, pane Žebero, že vaše odpověď bude, na rozdíl od odpovědi pana Mgr. Jakuba Lapáčka, konkrétní a úplná.

 

Děkuji vám předem.

 

 

Bc. Tatiana Konrádová

zastupitelka, předsedkyně zastupitelského klubu SZ

 

 

V Praze dne 22. 9. 2016

Odpověď

 

 

 

Vážená   paní

Mgr. tatiana konrádová

zastupitelka   MČ Praha 5

 

 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

Váš dopis zn.

Naše č.j

Vyřizuje / linka

Datum

ZMČ Interpelace ze dne 22.9.2016

 

Dubinová   Dobromila Bc. / 257000908

17.10.2016

 

 

Interpelace ve věci: Personální situace na ÚMČ Praha 5

 

 

Vážená paní zastupitelko,

 

V souvislosti s Vámi přednesenou interpelací ze dne 22.9.2016 si Vám dovoluji sdělit následující:

 

Od října 2014 do 30. 06. 2016 bylo ukončeno celkem 121 pracovních poměrů, z toho 79 pracovních poměrů bylo ukončeno vzájemnou dohodou dle § 49 zákoníku práce, 16 pracovních poměrů bylo ukončeno výpovědí ze strany zaměstnance dle § 50 zákoníku práce a 23 výpovědí bylo ze strany zaměstnavatele (z toho v 6 případech z organizačních důvodů dle § 52 písm. c), v ostatních případech byla dna výpověď zaměstnanci ve zkušební době) a ve 3 případech došlo k ukončení pracovního vztahu z důvodu úmrtí zaměstnance.

 

Pokud jde o otázku odstupného, zde musím konstatovat, že přiznání odstupného a stanovení jeho výše pro zaměstnance v situaci, kdy výpověď byla dána ze strany zaměstnavatele, je dáno zákonem na základě počtu odpracovaných let zaměstnance. Bližší informace Vám však s ohledem na ochranu osobních údajů bývalých zaměstnanců ÚMČ Praha 5 nemohu poskytnout. Věřím však, že Vám postačí alespoň informace, že z celkového objemu mzdových prostředků rozpočtovaných pro sledované období (říjen 2014 až červen 2016) bylo na odstupném vyplaceno cca  2,88% mzdových prostředků.

 

Rád bych Vás touto cestou ubezpečil, že všichni noví úředníci ÚMČ P5 byli přijati v souladu se zákonem č. 312/2002Sb., o úřednících územních samosprávních celků, ve znění pozdějších předpisů. Jednalo-li se o zaměstnance ÚMČ P5, tak i v těchto případech docházelo k výběru na základě výběrového řízení na pozici zaměstnance územního samosprávního celku. Všechna výběrová řízení jsou vždy zveřejňována na webových stránkách Úřadu MČ Praha 5.

 

Závěrem, prosím, přijměte mé ujištění, že fungování Úřadu MČ Praha 5 s ohledem na výše uvedené skutečnosti je řádně zajištěno a nedochází k žádným komplikacím, které by měly dopad na chod úřadu. V případě jakýchkoliv nejasností, či potřeby dalšího doplnění jsem Vám k dispozici.

 

 

S pozdravem

 

Bc. Josef Žebera

vedoucí odboru živnostenského

a občanskosprávních agend

pověřen výkonem funkce tajemníka úřadu MČ Praha 5

 

 
 
 
 
Datum
šipka doprava šipka doprava
Datum odpovědi
šipka doprava šipka doprava
Číslo ZMČ
šipka doprava šipka doprava
Interpelující
šipka doprava šipka doprava
Interpelovaný
šipka doprava šipka doprava
Věc
šipka doprava šipka doprava
Odpověď
11.09.2018 03.10.2018 26 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Retence dešťových vod Studie Na Pláni Ano
11.09.2018   26 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Používání herbicidu Roundup Ne
20.07.2018 20.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná JUDr. Tomáš Homola Dopravní napojení budov ČSOB Ano
20.07.2018 25.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná RNDr. Radomír Palovský CSc. Aplikace GDPR Ano
19.06.2018 18.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Herbicid Roundup Ano
17.04.2018 15.05.2018 24 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter PRAHA TV s.r.o. Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter vedoucí odboru OÚR Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter metropolitní plán Ano
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter podoba radničního magazínu Ne
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter poradci radních Ne
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Krajinářská studie k Vidouli Ano
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Metropolitní plán Ano
20.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. dvoukolové hodnocení záměrů promájmů Ano
19.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. NP Stroupežnického 10 Ano
19.12.2017 21.02.2018 22 Petr Hnyk Bc. Lukáš Herold letohrádek Portheimka Ano
19.12.2017 04.01.2018 22 Pavel Chramosta Ing. Pavel Richter Vstřícnost MČ P5 vůči občanům Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu nebytového objektu navazujícího na nemovitost Stroupežnického 493/10, P5 bývalá Kavárna, co hledá jméno Ano
14.11.2017   21 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Odkoupení železniční staniční budovy v Hlubočepech Ne
14.11.2017 13.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Ing. Pavel Richter Změna funkčního využití ÚPn SU hl.m. Praha (k.ú. Smíchov, 4014, 4014/2, 4015) – lokalita Klamovka východ Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu NP Stroupežnického 493/10, Praha 5 Ano
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Další > >> 1 - 20 z 534