Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Interpelace

Interpelace

realizace prodeje pozemku par.c. 3560

Vážený pane radní Herolde,

na minulém zastupitelstvu jsem Vás interpeloval ve věci:

Realizace záměru prodeje pozemku parc. č. 3560, jehož součástí je dům č. p. 865 na adrese Grafická 46, Praha 5, včetně všech součástí a příslušenství, vše k. ú. Smíchov,  právnické osobě založené z oprávněných nájemců, dle platných Zásad prodeje bytových domů MČ Praha 5 za cenu dle znaleckého posudku Ing. Beneše č. 4428-028/16 z 20. 2. 2016, tzn. 22. 900. 000 Kč.

Kde jsem Vás žádal o vysvětlení k posudku zhotoveném Ing. Benešem.

Toto vysvětlení mi podal prostřednictvím Vaší odpovědi sám Ing. Beneš.

Musím ale konstatovat, že s odpovědí jsem spokojen nebyl, a to proto, že Ing. Beneš v odpovědi uvedl toto.

citace z předmětného posudku:

„str.17 – čl.4,3: průměrná prodejní jednotková cena je znalcem stanovena v závislosti na aktuálním stavu realitního trhu, aktuálním stavebně technickém stavu domu a jednotek a odráží obvyklou cenu dosažitelnou v daném místě a čase“

citace z  odpovědi Ing. Beneše

„Na základě uvažování výše uvedených vlivů, které odrážejí úvahy reálného realitního trhu, byla nejdříve znalcem stanovena cena bytové plochy v budově č.p.865 po jednotlivých podlažích, a to ve stavu, který odpovídá standardnímu domu,“

 

Tedy v posudku cenu před odečtením částky 8.650.000,-KČ Ing. Beneš uvádí jako cenu odpovídající aktuálnímu stavebně technickém stavu domu ale v odpovědi tvrdí, že odpovídá standardnímu domu.

 

citace z předmětného posudku:

„str.17 -  tabulka 2. řádek 6.: Náklady na nutnou rekonstrukci domu č.p.865 vynaložené před prodejem + výstavba půdních vestaveb + výtah atd.    - 8.650.000,-KČ“

citace z  odpovědi Ing. Beneše

„str.4 -   Znalec v posudku nijak neřeší problematiku neodbydlených nákladů za výstavbu půdních bytových jednotek nájemci ani neřeší problematiku výtahu, která je však pro kvalitu bydlení v objektu č.p.865 důležitá.  Tato problematika nebyla předmětem zadání.                              

Námitka zastupitele p. Pavla Chramosty o kompenzaci neodbydlených nákladů či o výtahu je irelevantní.“

 

Tedy v posudku částku 8.650.000,-KČ Ing. Beneš zdůvodňuje „Náklady na nutnou rekonstrukci domu č.p.865 vynaložené před prodejem + výstavba půdních vestaveb + výtah atd.“ ale v odpovědi tvrdí, že v posudku nijak neřeší „problematiku neodbydlených nákladů za výstavbu půdních bytových jednotek nájemci ani neřeší problematiku výtahu.!

 

Upozorňuji, že se jedná o právě o částku 8.650.000,-KČ, kterou jsem žádal vysvětlit a která byla zdůvodněna právě a jenom v tabulce č. 2.

 

Takže, je možné, že jsem se zbláznil, nebo jsem něco špatně pochopil. I když se domnívám, že ne. Spíše se ale domnívám, že se tady někdo, Ing. Beneš, snaží překroutit to, co napsal v posudku, podle kterého rozhodovalo zastupitelstvo, neboli lže.

 

Ani snad nebudu uvádět, co říkala moje babička o tom, kdo lže.

 

Nicméně se domnívám, že tak důležité podklady, jako jsou posudky, by měl pro MČ zhotovovat někdo, na kom není ani trochu pochybností a bohužel musím konstatovat, že tato pochybnost tady pro mě, jakožto zastupitele MČ u osoby Ing. Beneše je.

 

A proto Vás pane radní velmi důrazně vyzývám k ukončení spolupráce s Ing. Benešem a k přezkoumání jím zhotovených posudků, které mají být využity k budoucím nebo již běžícím prodejům nebo pronájmům nemovitého majetku MČ P5.

 

S úctou Pavel Chramosta

zastupitel

 

 

 

 

Mgr. Martina Pokorná

Členka ZMČ Praha 5

 

V Praze dne 22. 9. 2016

Odpověď

        Městská část Praha 5

 

              Bc. Lukáš Herold

         zástupce starosty MČ P5

 

                                                                                                                                        20. 10. 2016

                      

Interpelovaný: Bc. Lukáš Herold, zástupce starosty MČ Prahy 5

Interpelaci podal: Pavel Chramosta, zastupitel MČ Prahy 5

 

Vážený pane Chramosto,

 

odpovídám na Vaši interpelaci ze dne 22. 09. 2016.

 

na základě Vaší první interpelace jsem požádal pana Ing. Beneše o vyjádření, které se stalo součástí odpovědi na interpelaci. Abych měl já a celá městská část opravdovou jistotu v této věci, oslovil jsem ještě jiného znalce, konkrétně pana Ing. Mertena o odborné posouzení znaleckého posudku Ing. Beneše. Dovolím si citovat:

 

Závěr: Jak již bylo výše uvedeno, je znalecký posudek č. 4428-028/16, vypracovaný Ing Janem Benešem dne 20. 2. 2016, vypracován v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 151/1997 Sb. (zákon o oceňování majetku) a obsahuje veškeré formální i věcné náležitosti znaleckého posudku, včetně znalecké doložky. Kontrolním výpočtem byla stanovena cena dané nemovitosti v místě a čase obvyklá. Rozdíl mezi cenou stanovenou v posudku Ing. Beneše a stanovenou kontrolním výpočtem je 1.850.000 Kč. Tento rozdíl je minimální  - představuje méně než 8,8 z nižší částky (stanovené kontrolním výpočtem). Odhadnutou cenu 22.900.000 Kč v posudku č. 4428-028/16 lze proto považovat za správnou.

 

Tímto považuji celou věc za jednoznačně uzavřenou a nehodlám psát slohová cvičení na téma, zda jste se zbláznil či něco špatně pochopil – jak píšete ve své interpelaci. Důrazně se ale ohrazuji proti tomu, abyste lidi, kteří pracují pro MČ, a jak bylo jednoznačně potvrzeno, pracují velmi dobře, nevybíravým způsobem osočoval.

 

S pozdravem

 

 

 

Bc. Lukáš Herold

Zástupce starosty MČ Praha 5

 
 
 
 
Datum
šipka doprava šipka doprava
Datum odpovědi
šipka doprava šipka doprava
Číslo ZMČ
šipka doprava šipka doprava
Interpelující
šipka doprava šipka doprava
Interpelovaný
šipka doprava šipka doprava
Věc
šipka doprava šipka doprava
Odpověď
11.09.2018 03.10.2018 26 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Retence dešťových vod Studie Na Pláni Ano
11.09.2018   26 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Používání herbicidu Roundup Ne
20.07.2018 20.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná JUDr. Tomáš Homola Dopravní napojení budov ČSOB Ano
20.07.2018 25.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná RNDr. Radomír Palovský CSc. Aplikace GDPR Ano
19.06.2018 18.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Herbicid Roundup Ano
17.04.2018 15.05.2018 24 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter PRAHA TV s.r.o. Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter vedoucí odboru OÚR Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter metropolitní plán Ano
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter podoba radničního magazínu Ne
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter poradci radních Ne
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Krajinářská studie k Vidouli Ano
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Metropolitní plán Ano
20.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. dvoukolové hodnocení záměrů promájmů Ano
19.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. NP Stroupežnického 10 Ano
19.12.2017 21.02.2018 22 Petr Hnyk Bc. Lukáš Herold letohrádek Portheimka Ano
19.12.2017 04.01.2018 22 Pavel Chramosta Ing. Pavel Richter Vstřícnost MČ P5 vůči občanům Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu nebytového objektu navazujícího na nemovitost Stroupežnického 493/10, P5 bývalá Kavárna, co hledá jméno Ano
14.11.2017   21 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Odkoupení železniční staniční budovy v Hlubočepech Ne
14.11.2017 13.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Ing. Pavel Richter Změna funkčního využití ÚPn SU hl.m. Praha (k.ú. Smíchov, 4014, 4014/2, 4015) – lokalita Klamovka východ Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu NP Stroupežnického 493/10, Praha 5 Ano
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Další > >> 1 - 20 z 534