Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Interpelace

Interpelace

Košíře-Motol

 

14. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 5 dne 22. 9. 2016

 

Interpelace číslo 1

 

 

Ing. Pavel Richter

radní MČ Praha 5

 

 

Věc: Nabídka MČ Praha 5 na výkupu pozemků na stolové hoře Vidoule v PP Košíře-Motol

 

 

Vážený pane starosto, vážený pane radní,

 

obracím se na Vás ve věci nabídky úplatného převodu/prodeje pozemků v okolí stolové hory Vidoule do vlastnictví HMP a hospodaření MČ Praha 5.

 

Po diskuzi s právním zástupcem vlastníka a navrhovatele prodeje pozemků respektuji jeho přání zatím nezveřejňovat detaily této nabídky, nicméně zároveň i jeho souhlas obecněji hovořit a ptát se v této věci na zasedání ZMČ Praha 5.

 

Ač byla nabídka adresována vedle pana starosty, OMI, OÚR, i mně jako tehdejšímu gesčnímu radnímu, dostala se tato ke mně až v průběhu června tohoto roku. Důvod nedoručení do mých rukou po několik měsíců nyní ponechávám stranou, nepovažuji ho za podstatný.

 

Za mnohem důležitější vnímám samotný obsah nabídky. Ověřil jsem si, že se, jak píše navrhovatel prodeje a vlastník pozemků, skutečně jedná o důležité ne-li klíčové pozemky v okolí stolové hory Vidoule, kde se již po mnoho let svádí bitva o zachování a ochranu tohoto unikátního území a zabránění jakékoliv výstavby. Během této doby došlo již čtyřikrát k podnětům na změnu ÚP ze současného funkčního využití SO 1,3 (tedy přírodně rekreační plochy a částečně urbanizované plochy) na OB (čistě obytné). Naposledy pak podnětem č. 436, který by měla v blízké době projednávat RHMP a následně ZHMP.

 

Samotné území nabízené k odprodeji je součástí přírodního parku Košíře-Motol v lokalitě stolové hory Vidoule, která představuje zásadní zelenou plochu pro Prahu 13 a Prahu 5. Jedná se o přírodní památku a nejvyšší pražský západní kopec fungující jako plíce metropole.

Přívod čerstvého vzduchu a provětrávání vltavské kotliny je velmi důležité i pro občany MČ P5, pro oblast Smíchova, který nese emise a zatížení.

 

Odkup tohoto území by znamenal utnutí snah o zástavbu této lukrativní a unikátní lokality ze strany developerů, protože se se jedná o strategicky umístěné pozemky, bez jejichž vlastnictví nelze reálně provádět žádnou výstavbu, a tedy i pokusy o změnu ÚP by pozbyly smyslu.

 

Vezmu-li v potaz i navrhovanou cenu a finanční prostředky v rezervním fondu Prahy 5, pak by výkup pozemků neznamenal žádný výrazný zásah do rozpočtu Prahy 5. Současně si připomínám, jak téměř všechny strany kandidující ve volbách 2014 na Praze 5 se jednoznačně postavily proti výstavbě na Vidouli a za její ochranu.

 

Klub SZ s podporou ČPS pak jednoznačně podporuje a staví se za odkup nabízených pozemků. Předpokládáme, že podobný postoj by měl být vlastní všem zvoleným subjektům v ZMČ Praha 5 napříč politickým spektrem, protože takovouto možnost již pravděpodobně v budoucnu nebudeme mít.

 

Osobně považuji tuto nabídku za jedinečnou příležitost dostát nejenom předvolebním slibům, ale účinněji chránit a hlavně mít možnost přímo zasahovat a ovlivňovat lokalitu či území v okolí stolové hory Vidoule. Současně považuji odkup nabízených pozemků za prospěšnou a smysluplnou investici Prahy 5, investici, která bude mít přesah napříč volebními obdobími a která za akceptovatelnou částku bude učiněna opravdu ve prospěch naší obce a jejích obyvatel, stejně jako výkupy jiných unikátních a ohrožených pozemků.

 

Proto se ptám:

 

  1.  Jednala již MČ Praha 5, její vedení,      gesční radní a příslušné odbory ÚMČ Praha 5 s vlastníkem a      navrhovatelem prodeje pozemků?
  2. Jaké jsou      výsledky těchto jednání?
  3. Jaký názor a      postoj zaujímá vedení Prahy 5 k této nabídce a jaký je další      navrhovaný postup včetně časového harmonogramu?
  4. Bude se      nabídka projednávat i v příslušných výborech a komisích? Pokud ano,      tak v jakém časovém horizontu?
  5. Jaký je      postoj Prahy 5 k přímému odkupu nabízených pozemků bez účasti HMP?

 

 

 

 

 

 

 

 

Předem děkuji za vyjádření k dané nabídce a odpovědi na výše položené dotazy.

Mgr. Lukáš Budín

Člen ZMČ Praha 5

 

V Praze dne 22. 9. 2016

 

Odpověď

 

 

 

 

       Městská část Praha 5                                       e

       ING. PAVEL RICHTER

        radní

                                                                       Vážený pan

                                                                       Mgr. Lukáš Budín

                                                                       Člen ZMČ Praha 5

                                                                      

 

                                                                      V Praze dne 10. 10. 2016                        

 

 

Vážený pane zastupiteli,

 

 

k Vašim dotazům týkajících se nabídky úplatného převodu/prodeje pozemků v okolí stolové hory Vidoule do vlastnictví HMP a hospodaření MČ Praha 5 Vám sděluji následující:

 

Jednala již MČ Praha 5, její vedení, gesční radní a příslušné odbory ÚMČ Praha 5 s vlastníkem a navrhovatelem prodeje pozemků?

Za městskou část Praha 5 jednal s vlastníky pozemků 1. zástupce starosty pan Martin Slabý.

 

Jaké jsou výsledky těchto jednání?

Jaký názor a postoj zaujímá vedení Prahy 5 k této nabídce a jaký je další navrhovaný postup včetně časového harmonogramu?

Jaký je postoj Prahy 5 k přímému odkupu nabízených pozemků bez účasti HMP?

Žádný konkrétní závěr nebyl dosud učiněn. Současné vedení městské části v tuto chvíli v této záležitosti zahájilo jednání s vedením hlavního města Prahy. Vedení městské části je v tomto případě přesvědčeno, že získání pozemků a hlavně jejich další využití v souladu s územním plánem je záležitost celopražského významu.

 

Bude se nabídka projednávat i v příslušných výborech a komisích? Pokud ano, tak v jakém časovém horizontu?

V okamžiku, kdy se budeme blížit prosaditelné dohodě, bude vše projednáno také v příslušných výborech a komisích.

 

S pozdravem,

Ing. Pavel Richter

 
 
 
 
Datum
šipka doprava šipka doprava
Datum odpovědi
šipka doprava šipka doprava
Číslo ZMČ
šipka doprava šipka doprava
Interpelující
šipka doprava šipka doprava
Interpelovaný
šipka doprava šipka doprava
Věc
šipka doprava šipka doprava
Odpověď
11.09.2018 03.10.2018 26 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Retence dešťových vod Studie Na Pláni Ano
11.09.2018   26 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Používání herbicidu Roundup Ne
20.07.2018 20.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná JUDr. Tomáš Homola Dopravní napojení budov ČSOB Ano
20.07.2018 25.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná RNDr. Radomír Palovský CSc. Aplikace GDPR Ano
19.06.2018 18.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Herbicid Roundup Ano
17.04.2018 15.05.2018 24 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter PRAHA TV s.r.o. Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter vedoucí odboru OÚR Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter metropolitní plán Ano
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter podoba radničního magazínu Ne
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter poradci radních Ne
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Krajinářská studie k Vidouli Ano
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Metropolitní plán Ano
20.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. dvoukolové hodnocení záměrů promájmů Ano
19.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. NP Stroupežnického 10 Ano
19.12.2017 21.02.2018 22 Petr Hnyk Bc. Lukáš Herold letohrádek Portheimka Ano
19.12.2017 04.01.2018 22 Pavel Chramosta Ing. Pavel Richter Vstřícnost MČ P5 vůči občanům Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu nebytového objektu navazujícího na nemovitost Stroupežnického 493/10, P5 bývalá Kavárna, co hledá jméno Ano
14.11.2017   21 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Odkoupení železniční staniční budovy v Hlubočepech Ne
14.11.2017 13.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Ing. Pavel Richter Změna funkčního využití ÚPn SU hl.m. Praha (k.ú. Smíchov, 4014, 4014/2, 4015) – lokalita Klamovka východ Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu NP Stroupežnického 493/10, Praha 5 Ano
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Další > >> 1 - 20 z 534