Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Interpelace

Interpelace

Rušení ZŠ Pod Žvahovem

V ústní interpelaci pouze zopakuji otázky, které jsem položil radním písemně počátkem srpna a září tohoto roku. Zajímat mi bude především důvod tak razantního "útlumu", který je vlastně zrušením školy v nejbližším možném termínu.

Petr Navara

Odpověď

Věc: Odpověd' na interpelaci ze dne 18.9.2003 (i na dne 5.9.2003). vznesenou Mgr. Ing. Petrem Navarou, zastupitelem MČ P5

Vážený pane kolego,

slučování základních škol je složitý proces, kterému předchází vždy schválení záměru RMč P5 a následně projednání se všemi zúčastněnými stranami a znovu projednání v RMČ a následně v Zastupitelstvem MČ Praha 5.

ZŠ Pod Žvahovem je dlouhodobě nenaplněna. Proto byla navržena varianta sloučení se ZŠ Chaplinovo nám., nebot' dostupnost této školy je odpovídající (v návrhu školského zákona § 177, odst. 5 je nově zavedená povinnost obce zajistit spádové školy zavedením minimálního standardu vzdálenosti, který činí 4 km od místa trvalého pobytu žáka. Pokud vzdálenost přesáhne 4 km, je povinností zřizovatele zajistit žákům dopravu). Spádovost základních škol není určena vzdáleností, povinností zřizovatele je pouze zajistit spádovou školu. MČ Praha 5 přesto zajistí dopravní spojení školním autobusem budoucím školákům na ZŠ Chaplinovo nám., zajistí také ranní družinu v mateřské škole v Hlubočepech (Hlubočepská 90).

Rodiče nebo zákonní zástupci žáků si pro školní docházku mohou zvolit jinou ZŠ na MČ Praha 5 a jejich děti zde budou přednostně umístěni, což je rovněž uvedeno v důvodové zprávě.

Ve školním roce 2003/2004 průměrný počet žáků poklesl pod 17,(školský zákon č. 29/1984 Sb., §6, odst. 5 v platném znění), a proto usnesením RMČ č. 35/1236/2003 byla schválena žádost o výjimku průměrného počtu žáků ve třídě do 31.8.2004.

Do tohoto data bude požádán školský odbor MHMP o dofinancování platů učitelů.

Kapacita ZŠ Pod Žvahovem bude zachována a tím je zajištěno, že v budoucnu může být toto školské zařízení otevřeno.

Případné znovuzprovoznění ZŠ Pod Žvahovem bude však podmíněno nárůstem počtu žáků v příslušné oblasti do té míry, že nebude nucen zřizovatel dotovat nerentabilitu tohoto zařízení.

Je potěšující, že se o tento problém zajímáte podrobně a navštívil jste jednání komise výchovy a vzdělávání RMČ P5 konané 29.září 2003 a vznesl zde své připomínky k záměru sloučení ZŠ Pod Žvahovem se ZŠ Chaplinovo náměstí.

Komise Vaše připomínky v diskusi vyslechla a závěrem bylo, že podpořila a doporučila RMČ i ZMČ akt sloučení uvedených školských zařízení ke schválení.

Podrobnější informace včetně ekonomických a statistických ukazatelů obdržíte v příloze a jsou obsahem materiálu k projednávání, který jako každý člen ZMČ P5 obdržíte.

S úctou

                  Ondřej Gál

 
 
 
 
Datum
šipka doprava šipka doprava
Datum odpovědi
šipka doprava šipka doprava
Číslo ZMČ
šipka doprava šipka doprava
Interpelující
šipka doprava šipka doprava
Interpelovaný
šipka doprava šipka doprava
Věc
šipka doprava šipka doprava
Odpověď
11.09.2018 03.10.2018 26 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Retence dešťových vod Studie Na Pláni Ano
11.09.2018   26 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Používání herbicidu Roundup Ne
20.07.2018 20.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná JUDr. Tomáš Homola Dopravní napojení budov ČSOB Ano
20.07.2018 25.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná RNDr. Radomír Palovský CSc. Aplikace GDPR Ano
19.06.2018 18.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Herbicid Roundup Ano
17.04.2018 15.05.2018 24 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter PRAHA TV s.r.o. Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter vedoucí odboru OÚR Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter metropolitní plán Ano
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter podoba radničního magazínu Ne
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter poradci radních Ne
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Krajinářská studie k Vidouli Ano
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Metropolitní plán Ano
20.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. dvoukolové hodnocení záměrů promájmů Ano
19.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. NP Stroupežnického 10 Ano
19.12.2017 21.02.2018 22 Petr Hnyk Bc. Lukáš Herold letohrádek Portheimka Ano
19.12.2017 04.01.2018 22 Pavel Chramosta Ing. Pavel Richter Vstřícnost MČ P5 vůči občanům Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu nebytového objektu navazujícího na nemovitost Stroupežnického 493/10, P5 bývalá Kavárna, co hledá jméno Ano
14.11.2017   21 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Odkoupení železniční staniční budovy v Hlubočepech Ne
14.11.2017 13.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Ing. Pavel Richter Změna funkčního využití ÚPn SU hl.m. Praha (k.ú. Smíchov, 4014, 4014/2, 4015) – lokalita Klamovka východ Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu NP Stroupežnického 493/10, Praha 5 Ano
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Další > >> 1 - 20 z 534