Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Interpelace

Interpelace

veřejná dražba Šmukýřka

 

14. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 5 dne 22. 9. 2016

 

Interpelace číslo 3

 

 

Ing. Pavel Richter

radní MČ Praha 5

 

 

Věc: Zrušení a zastavení rozprodeje pozemků ve veřejné dražbě v lokalitě Šmukýřka

 

 

Vážený pane radní,

                    

obracím se na Vás ve věci nedávno proběhlé a do budoucna plánovaných veřejných dražeb pozemků v lokalitě Šmukýřka, jejichž správcem je Bytový podnik v Praze 5, státní podnik v likvidaci.

Dotčená lokalita Na Šmukýřce je charakterizována nízkopodlažní, rozvolněnou vilovou a bytovou zástavbou, doplněnou o neoplocenou stromovou a keřovou zeleň. Urbanistická skladba území byla dána výstavbou vojenského sídliště v padesátých létech dle unifikovaného vzoru (zděná budova se 2-3NP + sedlová střecha) nikoliv podél uliční čáry, ale do volného prostoru vymezeného ulicemi Na Šmukýřce, Na Stárce, Nad Turbovou. Pozdější dostavby tuto koncepci zachovaly.

Vzniklý veřejný prostor byl původně nájemci, nyní vlastníky bytových jednotek dlouhá desetiletí kultivován, takže nyní představuje funkční lesopark s pěšími komunikacemi a drobnými oddechovými plochami vhodně clonícími jednotlivé bytové domy. Bytový fond byl privatizován včetně zastavěných ploch pod budovami, ne však okolní pozemky. Majitelé se aktivně a dlouhodobě snažili o odkup částí pozemků (či ustanovení věcných břemen), přes které vedou nutné přístupy k jejich vlastnictví, ale bez úspěchu. Správcem dotčených pozemků, jak již bylo výše zmíněno, je Bytový podnik v Praze 5, státní podnik v likvidaci. Na jeho pokyn byla prodána cca polovina plochy ve „veřejné“ dražbě, aniž by se o této skutečnosti mohli skuteční zájemci dozvědět.

Netransparentní a neobvyklý prodej formou (ne)veřejné dražby za nízkou cenu považuji za nešťastný. Uvědomuji si omezené možnosti Prahy 5. Nicméně samospráva má možnost odvolat či jmenovat nového správce Bytového družstva Praha 5 v likvidaci, pokud ten současný s MČ Praha 5 nekomunikuje či nerespektuje její postoj. Vzhledem k tomu, že vlastníci dotčených bytových jednotek na základě této dražby nemají přístup ke svým nemovitostem, protože pozemek v bezprostředním okolí patří někomu jinému, rýsuje se zde jako přes kopírák nová kauza typu Farkáň a Central Group. Pevně věřím, že vedení Prahy 5 chce rozhodně zabránit tomuto stavu a předejít tak do budoucna problémům, které mohou těmito veřejnými dražbami vzniknout. 

Proto se ptám:

  1. Plánuje vedení Prahy 5 neprodleně      provést kroky vedoucí ke zrušení uskutečněné dražby, případně prověřit      právní možnosti zrušení?
  2. Podpoří vedení Prahy 5 kroky      k zamezení uskutečnění dalších chystaných dražeb a po diskuzi se správcem      Bytového podniku v Praze 5, státní podnik v likvidaci, mu doporučí      stejný postup?
  3. Jaký je postoj vedení      Prahy 5 zajistit předkupní právo pro dotčené vlastníky bytových jednotek      ve zmíněné lokalitě, pokud rozprodej bude nezbytný
  4. Plánuje se projednání      k zmíněným pozemkům v příslušných orgánech RMČ Praha 5 a ZMČ      Praha 5?

 

Předem děkuji za vyjádření k dané nabídce a odpovědi na výše položené dotazy.

Mgr. Lukáš Budín

Člen ZMČ Praha 5

 

V Praze dne 22. 9. 2016

Odpověď

 

 

       Městská část Praha 5                                       e

           ING. PAVEL RICHTER

                        radní

                                                                       Vážený pan

                                                                       Mgr. Lukáš Budín

                                                                       Člen ZMČ Praha 5

                                                                      

 

                                                                         V Praze dne 10. 10. 2016                         

Vážený pane zastupiteli,

 

 

k Vašim dotazům týkajících se zrušení a zastavení rozprodeje pozemků ve veřejné dražbě v lokalitě Šmukýřka Vám sděluji následující:

 

Plánuje vedení Prahy 5 neprodleně provést kroky vedoucí ke zrušení uskutečněné dražby, případně prověřit právní možnosti zrušení.

Rada se po obdržení dopisu ze dne 23. srpna 2016 od přípravného výboru Spolku Záchrana Zahrad Na Šmukýřce, okamžitě začala zabývat celou problematikou uskutečněného prodeje formou veřejné dražby v lokalitě Šmukýřka, mimo jiné se také zabývala otázkou možnosti zrušení již uskutečněné dražby, v tomto případě je nutné konstatovat, že zrušení lze dosáhnout pouze soudně, žalobu může podat jenom účastník dražby.

Na základě všech zjištění rada MČ Praha 5 na svém jednání dne 26. září 2016 odvolala z důvodu nespokojenosti s průběhem likvidace bytového podniku dosavadního likvidátora, současně jmenovala nového likvidátora. Nový likvidátor posuzuje veškeré informace, a pokud je mi známo, podal žalobu na neplatnost dražby. Tento krok podle našich informací udělali i někteří vlastníci jednotek, kteří měli uzavřenou nájemní smlouvu.

 

Podpoří vedení Prahy 5 kroky k zamezení uskutečnění dalších chystaných dražeb a po diskuzi se správcem Bytového podniku v Praze 5, státní podnik v likvidaci, mu doporučí stejný postup?

Jaký je postoj vedení Prahy 5 zajistit předkupní právo pro dotčené vlastníky bytových jednotek ve zmíněné lokalitě, pokud rozprodej bude nezbytný

Požádali jsme nového likvidátora, aby po seznámení se s problematikou představil nový plán likvidace majetku, kdy by měl reflektovat všechny dosavadní zkušenosti s prodeji pozemků.

 

Plánuje se projednání k zmíněným pozemkům v příslušných orgánech RMČ Praha 5 a ZMČ Praha 5?

Městská část nemá žádná přímá výkonná práva v této záležitosti. Ale v souladu s předchozí odpovědí si chceme udržet informovanost o všech budoucích krocích likvidátora.

 

 

S pozdravem,

 

Ing. Pavel Richter

 
 
 
 
Datum
šipka doprava šipka doprava
Datum odpovědi
šipka doprava šipka doprava
Číslo ZMČ
šipka doprava šipka doprava
Interpelující
šipka doprava šipka doprava
Interpelovaný
šipka doprava šipka doprava
Věc
šipka doprava šipka doprava
Odpověď
11.09.2018 03.10.2018 26 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Retence dešťových vod Studie Na Pláni Ano
11.09.2018   26 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Používání herbicidu Roundup Ne
20.07.2018 20.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná JUDr. Tomáš Homola Dopravní napojení budov ČSOB Ano
20.07.2018 25.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná RNDr. Radomír Palovský CSc. Aplikace GDPR Ano
19.06.2018 18.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Herbicid Roundup Ano
17.04.2018 15.05.2018 24 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter PRAHA TV s.r.o. Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter vedoucí odboru OÚR Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter metropolitní plán Ano
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter podoba radničního magazínu Ne
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter poradci radních Ne
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Krajinářská studie k Vidouli Ano
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Metropolitní plán Ano
20.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. dvoukolové hodnocení záměrů promájmů Ano
19.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. NP Stroupežnického 10 Ano
19.12.2017 21.02.2018 22 Petr Hnyk Bc. Lukáš Herold letohrádek Portheimka Ano
19.12.2017 04.01.2018 22 Pavel Chramosta Ing. Pavel Richter Vstřícnost MČ P5 vůči občanům Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu nebytového objektu navazujícího na nemovitost Stroupežnického 493/10, P5 bývalá Kavárna, co hledá jméno Ano
14.11.2017   21 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Odkoupení železniční staniční budovy v Hlubočepech Ne
14.11.2017 13.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Ing. Pavel Richter Změna funkčního využití ÚPn SU hl.m. Praha (k.ú. Smíchov, 4014, 4014/2, 4015) – lokalita Klamovka východ Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu NP Stroupežnického 493/10, Praha 5 Ano
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Další > >> 1 - 20 z 534