Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Interpelace

Interpelace

Lepší úřední deska

 

Mgr. Jakub Lapáček – tajemník MČ Praha 5

 

Lepší úřední deska, zveřejnění poradců, zveřejnění kontaktů „redakce“

 

Občané oceňuji některá zlepšení poskytování informaci od KST, KMČ a dalších odborů ale stále kritizuji nekvalitní radniční úřední desku, které chybí archiv i srozumitelnost.

Od voleb roku 2014 došlo k řadě změn orgánů samosprávy, politickým rošádám koalice a opozice. Veřejnost se obtížně orientuje v členech Klubů, který Klub nominoval do komisí a výborů nezastupitelích, poradcích a jejich odměnách. Dotaz a odpověď na podobnou interpelaci je http://www.praha5.cz/cs/interpelace/interpelace/414) a prosím informace ve stejné struktuře tabulky

Podobně mnozí aktivní občané kritizují, že radnice není dost transparentní, redakce nemá přijatý kodex Dobrého radničního periodika“,  najímá si na mediální služby (redakce)externí firmy, které neznají Prahu 5. Občanům vadí, že jejich články zaslané na redakce@praha5.cz nebyly zveřejněny ve zpravodaji PĚTKA ani na webu www.ipetka.cz.

 

1/ Kdy úřad zlepší úřední desku, aby neosobní informace (zejména z výběrových řízení o zakázkách, uzemním rozhodování, byly dlouhodobě dostupné tj. měly dobře prohledávatelný archiv do plné historické hloubky všech dat a pohodlná srozumitelná výběrová kriteria?

 

2/ Který zastupitel (případně tajemník a vedoucí odboru) měl od listopadu 2010 do současnosti najatého externího poradce?

Prosím tabulku všech poradců, komu radili, jakou dobu, za jakou zhruba měsíční částku.

 

3/ Kdo z redakce (pracovník KST, externí redaktor) od 2014 rozhodoval o zveřejňování článků v médiích radnice? (prosím tabulku jmen redaktorů, od/do kdy, rámcový plat)

 

4/ Kdo a kdy rozhodl, že „redakci“ budou od roku 2016 zajišťovat externí firmy? (prosím tabulku jmen nových redaktorů pracujících pro radnici, mail, mobil, rámcové měsíční náklady).

 

Děkuji, že odpovědi očíslujete podle otázek

 

13. ZMČ P5 - 23.6.2016                                Ing. Ondrej VELEK

 

E: ondrej.velek@praha5.cz

M: 604 334424

SKYPE: ondrej55

http://www.praha5.cz/cs/organizace/vybory-a-komise/4315-kontrolni-vybor

http://www.praha5.cz/cs/organizace/vybory-a-komise/24773-vybor-otevrena-radnice

Odpověď

 

 

 

Vážený   pan

Ing.   Ondřej Velek

zastupitel   MČ Praha 5

 

 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

Váš dopis zn.

Naše č.j.

Vyřizuje / linka

Datum

 

 

Dubinová   Dobromila Bc. / 257000908

 

 

 

Interpelace ve věci:

1)   externí poradci vedoucích odborů, tajemníka, radních a zastupitelů na ÚMČ Praha 5 (časové období a odměna)

2)   kdy budou zveřejněny (jak dříve bývalo) jednotlivé kompetence RMČ

3)   zda budou zřízeny pro všechny zastupitele tzv. „osobní stránky“ na webu ÚMČ

4)   nominaci expertů za jednotlivé kluby zastupitelů a zveřejnění kontaktů na ně

5)   zveřejnění ve stejném formátu všechny čestné občany od r. 2008

 

 

Vážený pane zastupiteli,

 

v souvislosti s Vámi přednesenou interpelací ze dne 22.9.2016 a 22.12.2016 si Vám dovoluji sdělit následující:

 

k bodu 1) přiložena příloha s přehledem jednotlivých poradců

 

k bodu 2) kompetence RMČ jsou uvedeny na webových stránkách MČ Praha 5 v sekci Zastupitelstvo/Rada – u jednotlivých členů RMČ dle jejich gescí. Zároveň je mezi dokumenty Rady chronologicky řazeno zveřejněno usnesení RMČ v této věci.

 

K bodu 3) v této době se dokončují práce na spuštění nových webových stránek MČ Praha 5, požadavek na zřízení tzv. „osobních stránek“ jednotlivých zastupitelů nebyl požadován. V případě, že tato potřeba vznikne, není problém tuto sekci zapracovat.

K bodu 4) kontakty na externí odborníky z řad veřejnosti, kteří jsou členy komisí a výborů spravují zapisovatelky/tajemnice příslušných komisí/výborů a nakládání s nimi je v kompetencích příslušných předsedů těchto poradních orgánů. Kontakty na ně jsou uvedeny na intranetu ÚMČ Praha 5 pouze v případě, že mají z titulu své činnosti potřebu přístupu do informačních systémů MČ Praha 5.

 

K bodu 5) do roku 2014 jsme zveřejňovali pod odkazem:  http://www.praha5.cz/cs/sekce/cestni-obcane-a-oceneni/  jsme zveřejňovali osoby, kterým byla předávána „ Záslužná medaile MČP5 - oceněné osoby od r. 2008

 

Od roku 2015 je navrženým osobám udělováno čestné občanství MČ Praha 5, a to na návrh od výboru pro kulturu, jehož předsedou je MUDr. Bednář.

 

 

Závěrem, prosím, přijměte mé ujištění, že fungování Úřadu MČ Praha 5 s ohledem na výše uvedené skutečnosti je řádně zajištěno a nedochází k žádným komplikacím, které by měly dopad na chod úřadu. V případě jakýchkoliv nejasností, či potřeby dalšího doplnění jsem Vám k dispozici.

 

 

S pozdravem

 

Bc. Josef Žebera

 

vedoucí odboru živnostenského

a občanskosprávních agend

pověřen výkonem funkce tajemníka úřadu MČ Praha 5

 

 
 
 
 
Datum
šipka doprava šipka doprava
Datum odpovědi
šipka doprava šipka doprava
Číslo ZMČ
šipka doprava šipka doprava
Interpelující
šipka doprava šipka doprava
Interpelovaný
šipka doprava šipka doprava
Věc
šipka doprava šipka doprava
Odpověď
11.09.2018 03.10.2018 26 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Retence dešťových vod Studie Na Pláni Ano
11.09.2018   26 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Používání herbicidu Roundup Ne
20.07.2018 20.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná JUDr. Tomáš Homola Dopravní napojení budov ČSOB Ano
20.07.2018 25.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná RNDr. Radomír Palovský CSc. Aplikace GDPR Ano
19.06.2018 18.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Herbicid Roundup Ano
17.04.2018 15.05.2018 24 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter PRAHA TV s.r.o. Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter vedoucí odboru OÚR Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter metropolitní plán Ano
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter podoba radničního magazínu Ne
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter poradci radních Ne
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Krajinářská studie k Vidouli Ano
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Metropolitní plán Ano
20.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. dvoukolové hodnocení záměrů promájmů Ano
19.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. NP Stroupežnického 10 Ano
19.12.2017 21.02.2018 22 Petr Hnyk Bc. Lukáš Herold letohrádek Portheimka Ano
19.12.2017 04.01.2018 22 Pavel Chramosta Ing. Pavel Richter Vstřícnost MČ P5 vůči občanům Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu nebytového objektu navazujícího na nemovitost Stroupežnického 493/10, P5 bývalá Kavárna, co hledá jméno Ano
14.11.2017   21 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Odkoupení železniční staniční budovy v Hlubočepech Ne
14.11.2017 13.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Ing. Pavel Richter Změna funkčního využití ÚPn SU hl.m. Praha (k.ú. Smíchov, 4014, 4014/2, 4015) – lokalita Klamovka východ Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu NP Stroupežnického 493/10, Praha 5 Ano
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Další > >> 1 - 20 z 534