Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Interpelace

Interpelace

Golfový turnaj

13. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 5 dne 23. 6.2016

Interpelace číslo 1.

MUDr. Radek Klíma
Starosta ÚMČ Praha 5

Věc: Charitativní golfový turnaj

Vážený pane starosto,

žádám o informace k sérii charitativních golfových turnajů, které se od jančíkovských charitativních turnajů inovativně liší tím, že jsou označeny římskými číslicemi.

Ptám se vás:

  • kdo zajišťoval jednotlivé akce Charitativního golfového turnaje
  • kde se akce konaly
  • v jaké výši byly schváleny prostředky na zajištění jednotlivých akcí
  • jaké byly skutečné náklady na zajištění akcí
  • kolik bylo účastníků
  • kolik bylo vybráno na darech
  • kterým NNO byly dary předány.

Také žádám o zveřejnění závěrečných zpráv z turnajů.

 

V případě III. ročníku v roce 2015 bylo schváleno finanční zajištění akce v maximální výši celkem 290 825 Kč podle usnesení č. 35/1268/2015 ze dne 15. 9. 2015. Faktura byla vystavena na 197 787 Kč plus neidentifikovatelná částka na tisk pozvánek na turnaj.

Ptám se vás:

  • Kolik však bylo vybráno od účastníků turnaje pro NNO?
  • Pokud bylo vybráno méně, než byly náklady na akci, jaký je smysl akce?
  • Považujete tyto akce za opravdu efektivní způsob získávání financí na dobročinné účely?

 

Předem děkuji za informace a odpovědi na výše položené dotazy.

 

 

 

 

 

 

Mgr. Martina Pokorná

Členka ZMČ Praha 5

 

V Praze dne 23. 6. 2016

 

Odpověď

Městská část Praha 5

MUDr. Radek Klíma

         Starosta

 

                                                                                                                              Vážená paní

Zastupitelka MČ Praha 5

Mgr. Martina Pokorná

 

                                                                                                                                                    V Praze dne 21.7.2016

Vážená paní zastupitelko,

na základě Vaší interpelace ve věci Charitativních golfových turnajů, Vám zasílám požadované údaje:

 

Na I. ročník Charitativního golfového turnaje pořádaného v roce 2011 a II. ročník Charitativního golfového turnaje pořádaného v roce 2012  byly poskytnuty granty z oblasti podpory sportovní činnosti schválené ZMČ (8. zasedání ZMČ, dne 28. 6. 2011, č. usnesení: 8/13/2011 a 18. zasedání ZMČ dne 19.6.2012, 18/34/2012). Tyto akce pořádala paní Vladislava Karlová a granty obdržela na základě své žádosti. Více údajů k těmto ročníkům nemohu poskytnout, jelikož byla akce pořádána externě.

 

Vyúčtování grantu z roku 2011 bylo předloženo ZMČ na 16. zasedání, dne 3. 4. 2012, 16/27/2012,  vyúčtování grantu z roku 2012 bylo předloženo ZMČ na 24. zasedání dne 18. 4. 2013, 24/38/2013.

 

III. ročník Charitativního golfového turnaje

 III. ročník Charitativního golfového turnaje pořádaný v roce 2015,  organizovala společnost eventuality s.r.o., která se osvědčila v minulých ročnících a podala nejnižší nabídku ze tří oslovených firem.

 

Turnaj se konal na golfovém hřišti  - Golf Club Praha v Motole, jelikož toto hřiště územně spadá pod naší MČ a jako klub je nejstarším v České republice.

 Golfového turnaje se účastnilo  52 hráčů (13 flightů) a další nehrající hosté, celkově se tedy akce a její charitativní části zúčastnilo cca 80 osob plus zástupci MČ.

 Náklady na zajištění akce byly schváleny RMČ dne 15. 9. 2015, č. usnesení 35/1268/2015 v předpokládané výši 220.825,- Kč vč. DPH (produkce + catering) ze schváleného rozpočtu pro rok 2015.

 Skutečně vynaložené náklady byly ale nižší a konečná faktura byla vystavena na 197.787,-Kč.

 Výtěžek z tomboly, dražby a finančních darů ve prospěch charitativního cíle turnaje bylo vybráno 73.100,-Kč. Tato částka byla věnována Nadačnímu fondu pro předčasně narozené děti a jejich rodiny, konkrétně byla tato částka určena pro slečnu Barborku, která trpí mozkovou obrnou a je upoutána na invalidní vozík. Bez intenzivní rehabilitace se neobejde a ke zlepšení jejího stavu jí velmi pomáhá rehabilitační léčba Therasuit v Centru Hájek, která však stojí na dva týdny 48.000,--Kč a bohužel ji nehradí zdravotní pojišťovna. NF mimo jiné úzce spolupracuje s prenatálními a porodními centry v ČR, samozřejmě i s Motolskou nemocnicí.

 Tento druh akce považujeme za přínosný nejen z důvodu dobročinného, což je jasné již z názvu akce, ale vidíme v něm i další možnost setkávání se s podnikatelskými subjekty, dále podporu networkingu mezi podnikateli a v neposlední řadě i  podporu společenské odpovědnosti firem (CSR).

 V letošním roce je jako příjemce výtěžku z turnaje navrhovaná společnost Haima CZ, která úzce spolupracuje s nemocnicí Motol.

 

HAIMA CZ, z.s. je spolek, který již 25 let aktivně pomáhá dětem postiženým závažnými onkologickými onemocněními, jako jsou leukémie a další nádorová onemocnění.

Během léčby děti procházejí náročnou a intenzivní chemoterapií, radioterapií, a často i transplantací kostní dřeně. což má za následek řadu vedlejší účinků. Úspěšný návrat dětských pacientů do života vyžaduje intenzivní specializovanou rehabilitaci. Vybraný sponzorský příspěvek poslouží na konání rekondičních pobytů, které výrazně pomáhají návratu vyléčených dětí mezi zdravé vrstevníky.

 

Tento charitativní účel vidíme ve všech směrech jako velmi přínosný.

 

 

 

S pozdravem a přáním příjemného léta

 

 

 
 
 
 
Datum
šipka doprava šipka doprava
Datum odpovědi
šipka doprava šipka doprava
Číslo ZMČ
šipka doprava šipka doprava
Interpelující
šipka doprava šipka doprava
Interpelovaný
šipka doprava šipka doprava
Věc
šipka doprava šipka doprava
Odpověď
11.09.2018 03.10.2018 26 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Retence dešťových vod Studie Na Pláni Ano
11.09.2018   26 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Používání herbicidu Roundup Ne
20.07.2018 20.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná JUDr. Tomáš Homola Dopravní napojení budov ČSOB Ano
20.07.2018 25.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná RNDr. Radomír Palovský CSc. Aplikace GDPR Ano
19.06.2018 18.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Herbicid Roundup Ano
17.04.2018 15.05.2018 24 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter PRAHA TV s.r.o. Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter vedoucí odboru OÚR Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter metropolitní plán Ano
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter podoba radničního magazínu Ne
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter poradci radních Ne
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Krajinářská studie k Vidouli Ano
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Metropolitní plán Ano
20.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. dvoukolové hodnocení záměrů promájmů Ano
19.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. NP Stroupežnického 10 Ano
19.12.2017 21.02.2018 22 Petr Hnyk Bc. Lukáš Herold letohrádek Portheimka Ano
19.12.2017 04.01.2018 22 Pavel Chramosta Ing. Pavel Richter Vstřícnost MČ P5 vůči občanům Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu nebytového objektu navazujícího na nemovitost Stroupežnického 493/10, P5 bývalá Kavárna, co hledá jméno Ano
14.11.2017   21 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Odkoupení železniční staniční budovy v Hlubočepech Ne
14.11.2017 13.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Ing. Pavel Richter Změna funkčního využití ÚPn SU hl.m. Praha (k.ú. Smíchov, 4014, 4014/2, 4015) – lokalita Klamovka východ Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu NP Stroupežnického 493/10, Praha 5 Ano
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Další > >> 1 - 20 z 534