Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Interpelace

Interpelace

park Kavalírka

13. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 5 dne 23. 6.2016

 

Interpelace číslo 3.

 

Ing. Pavel Richter

Radní MČ Praha 5

 

Věc: Výkup pozemku parku Kavalírka

 

 

Vážený pane radní,

 

obracím se na Vás ve věci výkupu pozemku parku Kavalírka. Dne 27. 4. 2016 jsem měl schůzku s vlastníky pozemku, který je veden jako veřejná zeleň. Tématem schůzky bylo pokračování jednání z doby minulého volebního období o směně či možném výkupu pozemku. Majitelé pozemku (rodina Brouků) projevili jednoznačný zájem a ochotu se dohodnout na prodeji či směně.

 

Zároveň by tak bylo naplňováno usnesení RMČ Praha 5 (č. 9/350/2013) a ZMČ Praha 5 (zápis z jednání 14.3.2013) ohledně dohody MČ Praha 5 s vlastníky pozemků parku Kavalírka.

Požadavky, které byly formulovány v petici za ochranu a revitalizaci parku z roku 2013, byly totiž jednoznačně podpořeny Radou MČ Praha 5 a pak jednomyslně schváleny hlasováním Zastupitelstva MČ Praha 5. V tomto smyslu mi připadá logické, aby současné vedení celou záležitost buď dotáhlo do zdárného konce (prodej, směna) či se alespoň o toto pokusilo, nebo aby byla příslušná usnesení rady a zastupitelstva revokována.

Za klíčové považuji získání předmětných pozemků do vlastnictví Prahy 5 tak, aby bylo možné území zachránit a revitalizovat (projekt na revitalizaci již dávno existuje). V neposlední řadě jde také o zefektivnění a ekonomičtější nakládání s prostředky obce, kdy Praha 5 investuje do údržby parku dle smlouvy 700 – 1 100 tisíc. Za částku kolik již za léta Praha 5 utratila za údržbu, by se jí jednoznačně vyplatilo pozemek koupit.

Jednáním s majiteli byl v minulém volebním období pověřen usnesením 23. ZMČ 14. 3. 2013 místostarosta Jaroslav Nedvěd, který nechal zpracovat odhad ceny pozemků a zahájil jednání s vlastníky.

Domnívám se, že by přísliby, již několikrát deklarované, měly být v této věci dodrženy. Ještě v době, kdy jsem byla SZ součástí koalice, jsme prosazovali výkup či směnu pozemku parku Kavalírka. Investice do výkupu pozemků jako jsou parky, veřejná zeleň či pozemky ohrožené nevhodnou výstavbou považujeme za smysluplné a v obecném zájmu. Částka několika milionů za výkup by jistě nezatížila rozpočet Prahy 5.

 

Ptám se tedy:

 

1)     Plánujete pokračovat v jednání s majiteli o výkupu či směně tohoto pozemku?

2)     Pokud ano, v jakém časovém úseku a zda počítáte s předložením a projednáním materiálu o výkupu či směně do VMI a VŽP?

 

Předem děkuji za vyjádření a odpovědi na výše položené dotazy.

Mgr. Lukáš Budín

Člen ZMČ Praha 5

 

V Praze dne 23. 6. 2016

Odpověď

Městská část Praha 5
ING. PAVEL RICHTER
radní

Vážený pan
Mgr. Lukáš Budín
Člen ZMČ Praha 5

V Praze dne 21. 7. 2016                         

Vážený pane zastupiteli,

na základě Vaší interpelace ve věci výkupu pozemku parku Kavalírka, Vám zasílám požadované údaje:

  1. S právním zástupcem vlastníků pozemku domlouváme termín schůzky během prázdnin.
  2. Po této schůzce předpokládám předložení materiálů týkajících se výkupu do zmíněných výborů.

S pozdravem,

Ing. Pavel Richter

 
 
 
 
Datum
šipka doprava šipka doprava
Datum odpovědi
šipka doprava šipka doprava
Číslo ZMČ
šipka doprava šipka doprava
Interpelující
šipka doprava šipka doprava
Interpelovaný
šipka doprava šipka doprava
Věc
šipka doprava šipka doprava
Odpověď
11.09.2018 03.10.2018 26 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Retence dešťových vod Studie Na Pláni Ano
11.09.2018   26 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Používání herbicidu Roundup Ne
20.07.2018 20.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná JUDr. Tomáš Homola Dopravní napojení budov ČSOB Ano
20.07.2018 25.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná RNDr. Radomír Palovský CSc. Aplikace GDPR Ano
19.06.2018 18.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Herbicid Roundup Ano
17.04.2018 15.05.2018 24 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter PRAHA TV s.r.o. Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter vedoucí odboru OÚR Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter metropolitní plán Ano
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter podoba radničního magazínu Ne
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter poradci radních Ne
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Krajinářská studie k Vidouli Ano
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Metropolitní plán Ano
20.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. dvoukolové hodnocení záměrů promájmů Ano
19.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. NP Stroupežnického 10 Ano
19.12.2017 21.02.2018 22 Petr Hnyk Bc. Lukáš Herold letohrádek Portheimka Ano
19.12.2017 04.01.2018 22 Pavel Chramosta Ing. Pavel Richter Vstřícnost MČ P5 vůči občanům Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu nebytového objektu navazujícího na nemovitost Stroupežnického 493/10, P5 bývalá Kavárna, co hledá jméno Ano
14.11.2017   21 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Odkoupení železniční staniční budovy v Hlubočepech Ne
14.11.2017 13.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Ing. Pavel Richter Změna funkčního využití ÚPn SU hl.m. Praha (k.ú. Smíchov, 4014, 4014/2, 4015) – lokalita Klamovka východ Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu NP Stroupežnického 493/10, Praha 5 Ano
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Další > >> 1 - 20 z 534