Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Interpelace

Interpelace

služební cesta

Téma: Podrobné informace o cestě radních do Číny v roce 2015

 

Interpelace na radu městské části P5

 

 

 

 

Vážení radní,

 

          V průběhu loňského roku jste uskutečnili cestu do Číny. Vzhledem k tomu, že jsem nikde nenašel podrobné informace k tomuto tématu, obracím se proto na Vás s žádostí o poskytnutí následujících informací.

 

  1. Kdo tuto cestu organizoval a jakým způsobem došlo k vybrání zrovna Číny a její konkrétní oblasti k návštěvě.
  2.  Jaké náklady si tato cesta vyžádala včetně případné reciprocity.
  3. Kdo a s jakým zadáním se cesty účastnil.
  4. Jaké konkrétní poznatky tato cesta přinesla. To znamená poznatky a zkušenosti, které jsou již aplikovány, nebo budou v brzké době aplikovány na řízení městské části P5.
  5. Kde lze dohledat zprávu od jednotlivých účastníků o výsledku cesty, ve vztahu k jejich činnosti.

 

 

 

Děkuji za odpověď

 

Josef Endal

Zastupitel ANO 2011

Praha 5                                                                    v Praze dne 26.1. 2016                                               

 

Odpověď

Městská část Praha 5

MUDr. Radek Klíma

         Starosta

 

Vážený pan

Zastupitel MČ Praha 5

Josef Endal

 

V Praze dne 22.2.2016

Vážený pane zastupiteli,

reaguji na Vaši interpelaci ve věci reciproční služební cesty do obvodu Panyu v Čínské lidové republice, která se uskutečnila v termínu 17 – 24. listopadu 2015.

S obvodem Panyu bylo uzavřeno dne 14. 5. 2015 Memorandum o vzájemné výměně mezi obvodem Panyu, ČLR a MČ Praha 5, na základě Usnesení RMČ č. 16/461/2015 ze dne 14. 4. 2015. Memorandum hovoří zejména o spolupráci v oblastech kultury, sportu, cestovního ruchu, obchodu, vědy a techniky.

Pří příležitosti podpisu Memoranda v Praze nabídla delegace z Panyu zástupcům MČ Praha 5 reciproční návštěvu, která se uskutečnila ve výše uvedeném termínu.

Reciproční služební cesty se kromě mě zúčastnil místostarosta Mgr. Vít Šolle, radní Viktor Čahoj, Mgr. Markéta Hošková, která poskytovala tlumočnické služby na základě příkazní smlouvy a pan Li Yi Sen, president česko-čínské asociace pro obchodní a kulturní výměnu, který cestu organizoval a své náklady si hradil sám.

Kromě oficiální reprezentace MČ Praha 5 jako její statutární představitel jsem se na místě zajímal zejména o problematiku dopravy a možností sdílení dobré praxe v palčivých otázkách obou obvodů, jako jsou například brownfieldy apod., místostarosta Mgr. Vít Šolle se účastnil zejména za účelem seznámení se s možnostmi účasti žáků a studentů obou měst na kulturních a podobných akcích, například ve spolupráci s Domem dětí a mládeže v Panyu.

 Radní Viktor Čahoj se v rámci své gesce seznámil zejména s vědecko-technickou oblastí možné spolupráce, například s možností využití místního unikátního výpočetního střediska.

Služební cesta si vyžádala náklady stejné jako u jiných služební cest do partnerských měst či do měst, se kterými je podepsáno obdobné Memorandum. Na straně MČ Praha 5 tak byly hrazeny náklady na dopravu do/z cílové země, pojištění a diety tak jak je běžné, níže přikládám podrobné vyúčtování. Náklady na straně obvodu Panyu byly zejména na místní každodenní transfery, ubytování, stravu.

Konkrétní poznatky a počátky spolupráce byly navázány zejména v oblastech:

doprava v klidu (automatické parkovací systémy), LED osvětlení (možnost bezplatného pilotního projektu osvětlení v některém z našich veřejných nebytových prostorech), spolupráce v oblasti kultury a sportu, dále v oblasti IT.

Zprávu o služební cestě zpracoval radní Viktor Čahoj a byla schválena RMČ Usnesením číslo 7/211/2016.

 

S pozdravem

 
 
 
 
Datum
šipka doprava šipka doprava
Datum odpovědi
šipka doprava šipka doprava
Číslo ZMČ
šipka doprava šipka doprava
Interpelující
šipka doprava šipka doprava
Interpelovaný
šipka doprava šipka doprava
Věc
šipka doprava šipka doprava
Odpověď
11.09.2018 03.10.2018 26 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Retence dešťových vod Studie Na Pláni Ano
11.09.2018   26 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Používání herbicidu Roundup Ne
20.07.2018 20.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná JUDr. Tomáš Homola Dopravní napojení budov ČSOB Ano
20.07.2018 25.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná RNDr. Radomír Palovský CSc. Aplikace GDPR Ano
19.06.2018 18.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Herbicid Roundup Ano
17.04.2018 15.05.2018 24 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter PRAHA TV s.r.o. Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter vedoucí odboru OÚR Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter metropolitní plán Ano
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter podoba radničního magazínu Ne
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter poradci radních Ne
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Krajinářská studie k Vidouli Ano
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Metropolitní plán Ano
20.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. dvoukolové hodnocení záměrů promájmů Ano
19.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. NP Stroupežnického 10 Ano
19.12.2017 21.02.2018 22 Petr Hnyk Bc. Lukáš Herold letohrádek Portheimka Ano
19.12.2017 04.01.2018 22 Pavel Chramosta Ing. Pavel Richter Vstřícnost MČ P5 vůči občanům Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu nebytového objektu navazujícího na nemovitost Stroupežnického 493/10, P5 bývalá Kavárna, co hledá jméno Ano
14.11.2017   21 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Odkoupení železniční staniční budovy v Hlubočepech Ne
14.11.2017 13.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Ing. Pavel Richter Změna funkčního využití ÚPn SU hl.m. Praha (k.ú. Smíchov, 4014, 4014/2, 4015) – lokalita Klamovka východ Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu NP Stroupežnického 493/10, Praha 5 Ano
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Další > >> 1 - 20 z 534