Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Interpelace

Interpelace

opláštění majetků

Téma: Opláštění majetků MČ Prahy 5

Interpelovaný: Radní MČ Prahy 5 pro investice, nebytové prostory, pozemky, hospodářskou správu

 

 

Interpelace

 

Vážený pane radní,

 

Dovoluji se na Vás obrátit s otázkou, zda opláštění budov a zevní strana oplocení majetků naší městská část Praha 5 je naším majetkem. Jedná se mi o prostor – škvíru mezi opláštěním a přiléhajícím pozemku, který již není ve vlastnictví MČ Prahy 5, zejména, když v něm vyrůstají náletové byliny a zjevně poškozují opláštění. Osobně nejsem srozuměn s přístupem vedoucího pracovníka instituce zřizované MČ Praha 5, který mi ve výzvě k nápravě poškozování oplocení odpověděl: „Všechny pozemky (komunikace) okolo Kulturního klubu Poštovka (dále jen KKP) jsou v majetku hlavního města Prahy a KKP NEBUDE zajišťovat jejich úklid.“ Uvedený přístup je pro mě nepochopitelný, zejména když za předchozích vedení Rad MČ Praha 5 nedocházelo k tomuto poškozování, a především i k tomu, že proběhla investičně náročná renovace plotu KKP.

 

Žádám o vyjádření, zda se jedná o obecné nakládání s majetkem MČ Prahy 5.

Žádám o vyjádření, jak dojde k přerušení poškozování  a nápravě poškození zevního opláštění plotu KKP. 

Žádám, abych obdržel písemnou odpověď v zákonném časovém rámci.

 

 

V Praze dne 26.1.2016

                                                                                                    MUDr. Zlatko Marinov

                                                                                                     zastupitel MČ Praha 5

 

Odpověď

                                                                                              Vážený pan

                                                                                                          MUDr. Zlatko Marinov

                                                                                                          zastupitel                                           

V Praze dne 4.2.2016

 

 

Vážený pane doktore,

 

na základě Vaší interpelace ze dne 26.1.2016 bylo provedeno Odborem majetku a investic prošetření Vámi zmiňované situace, na místě byla vyhotovena  fotodokumentace, která bude založena na odboru. 

Zásah náletových rostlin do struktury pláště plotu na východní straně oplocení Kulturního domu Poštovka je skutečně ve střední části viditelný. Musíme však potvrdit stanovisko zástupce instituce zřizované MČ Praha 5, že všechny pozemky okolo KKP jsou ve vlastnictví obce hl.m.Prahy, potažmo ve správě TSK hl. m. Prahy. Uvedenou problematiku by náš odbor s vlastníkem vyřešil, pouze upozorňujeme, že ve vazbě s výstavbou „Villadomů Poštovka“ dojde k rozšíření komunikace, která přímo navazuje na dotčený plot, betonový základ bude vystavěn znovu a posunut o 3,5m, podél vznikne nový asfaltový  chodník. Tato akce byla ošetřena dne 21.1.2009  “Souhlasem vlastníka pozemku parc.č. 1935/98, k.ú. Košíře“ a dále dne 25.10.2013 „Smlouvou o právu provést stavbu“ a „Smlouvou o spolupráci“ která řeší pokácení a následnou náhradní výsadbu stromů. Smluvní vazby jsou koncipovány tak, aby před zahájením stavby byla uzavřena nájemní smlouva s Kulturním domem Poštovka, který má pozemek parc.č. 1935/98, k.ú. Košíře ve zřizovací listině a může přímo písemně ošetřit a následně kontrolovat práci firmy. Stavebník byl telefonicky kontaktován, dle jeho informace bude stavba zahájena v rozmezí jednoho roku. Následně bude přebírat komunikaci do správy TSK hl.m.Prahy, jejíž stanovisko  bylo  nedílnou součástí smlouvy. V případě dotazů se obraťte přímo na Odbor majetku a investic, oddělení správy a evidence nemovitostí.

 

 

 

S pozdravem

 

Ing. Pavel Richter, radní

 

 
 
 
 
Datum
šipka doprava šipka doprava
Datum odpovědi
šipka doprava šipka doprava
Číslo ZMČ
šipka doprava šipka doprava
Interpelující
šipka doprava šipka doprava
Interpelovaný
šipka doprava šipka doprava
Věc
šipka doprava šipka doprava
Odpověď
11.09.2018 03.10.2018 26 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Retence dešťových vod Studie Na Pláni Ano
11.09.2018   26 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Používání herbicidu Roundup Ne
20.07.2018 20.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná JUDr. Tomáš Homola Dopravní napojení budov ČSOB Ano
20.07.2018 25.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná RNDr. Radomír Palovský CSc. Aplikace GDPR Ano
19.06.2018 18.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Herbicid Roundup Ano
17.04.2018 15.05.2018 24 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter PRAHA TV s.r.o. Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter vedoucí odboru OÚR Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter metropolitní plán Ano
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter podoba radničního magazínu Ne
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter poradci radních Ne
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Krajinářská studie k Vidouli Ano
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Metropolitní plán Ano
20.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. dvoukolové hodnocení záměrů promájmů Ano
19.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. NP Stroupežnického 10 Ano
19.12.2017 21.02.2018 22 Petr Hnyk Bc. Lukáš Herold letohrádek Portheimka Ano
19.12.2017 04.01.2018 22 Pavel Chramosta Ing. Pavel Richter Vstřícnost MČ P5 vůči občanům Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu nebytového objektu navazujícího na nemovitost Stroupežnického 493/10, P5 bývalá Kavárna, co hledá jméno Ano
14.11.2017   21 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Odkoupení železniční staniční budovy v Hlubočepech Ne
14.11.2017 13.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Ing. Pavel Richter Změna funkčního využití ÚPn SU hl.m. Praha (k.ú. Smíchov, 4014, 4014/2, 4015) – lokalita Klamovka východ Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu NP Stroupežnického 493/10, Praha 5 Ano
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Další > >> 1 - 20 z 534