Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Interpelace

Interpelace

ředitelé institucí

Téma: Pracovní náplň vedoucích institucí zřizovaných MČ Praha 5

Interpelovaný: Starosta městské části Praha 5

 

Interpelace

 

Vážený pane starosto,

 

Dovoluji se na Vás obrátit s otázkou, zda přetěžuje městská část Praha 5 ředitele institucí zřizovaných MČ Praha 5 v rámci pracovních povinností, tak že se nemohou věnovat řešení podnětů občanů Prahy 5. Osobně nejsem srozuměn s přístupem vedoucího pracovníka kulturní instituce zřizované MČ Praha 5, který mi ve výzvě k nápravě poškozování majetku MČ Prahy 5 ve správě odpověděl: „Zřejmě jste dobře nepochopil, co jsem vám psala v odpovědi na vaši „zastupitelskou a občanskou iniciativu“. Tak tedy znovu a naposled, protože mám opravdu dost jiné práce ...“

 

Žádám o vyjádření, zda se jedná u vedoucích pracovníků institucí zřizovaných MČ Praha 5 o obecně odmítavý a podrážděný přístup k  projednávání podnětů  občanů Prahy 5.

Žádám o vyjádření, jak je v pracovní náplni vedoucích pracovníků institucí MČ Prahy 5 ukotveno řešení podnětů občanů Prahy 5. 

Žádám o vyjádření, jak zajistíte upřednostnění řešení podnětů občanů Prahy 5 u institucí zřizovaných MČ Prahy 5.

Důrazně žádám, abych obdržel písemnou odpověď v zákonném časovém rámci.

 

 

V Praze dne 26.1.2016

                                                                                                    MUDr. Zlatko Marinov

                                                                                                     zastupitel MČ Praha 5

 

 

Odpověď

Městská část Praha 5

MUDr. Radek Klíma

         Starosta

                                                                                                                   Vážený pan

                                                                                                            Zastupitel MČ Praha 5

                                                                                                              MUDr. Zlatko Marinov                                                                          

       V Praze dne 17.2.2016

 

Vážený pane,

k Vaší písemné interpelaci na téma „Pracovní náplň vedoucích institucí zřizovaných MČ Praha 5“ adresované starostovi městské části Praha 5, kterou jste předal na zasedání zastupitelstva městské části Praha 5 konaném dne 26.1.2016, Vám sděluji následující:

Vzhledem k tomu, že jste ve své interpelaci neuvedl žádné konkrétní údaje, vyjma citace jedné věty z blíže neurčeného zdroje, mohu Vám odpovědět toliko v obecné rovině.

Základní povinností každého zaměstnance a každého vedoucího zaměstnance vyplývající z pracovního poměru je dodržovat právní předpisy vztahující se k práci jimi vykonávané. Tato povinnost je primárně zakotvena v pracovněprávní úpravě, která dopadá na všechny zaměstnance, a to bez rozdílu, zda se jedná o zaměstnance soukromoprávního či veřejnoprávního sektoru. S porušením této zákonné povinnosti je pak spojen určitý právní důsledek (např. výpovědní důvod).

Pokud tedy budete jako člen zastupitelstva městské části Praha 5 vznášet dotazy, připomínky a podněty na statutární orgány právnických osob, jejichž zakladatelem je městská část Praha 5, nebo na vedoucí příspěvkových organizací a organizačních složek, které městská část Praha 5 založila či zřídila, realizujete svoje zákonné právo (viz ustanovení § 87 odst. 2 ve spojení s ustanovením § 51 odst. 3 písm. b) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze) a musíte obdržet písemnou odpověď do 30 dnů. Rovněž můžete jako člen zastupitelstva městské části požadovat od zaměstnanců právnických osob, které městská část založila nebo zřídila, informace ve věcech, které souvisejí s výkonem Vaší funkce, nestanoví-li zákon jinak (viz ustanovení § 51 odst. 3 písm. c) výše citovaného zákona).

Ze strany uváděných orgánů a osob se pak jedná o povinnost tyto požadavky vyřídit, neboť je stanovena právním předpisem vztahujícím se k práci jimi vykonávané.

Pokud jste se ovšem ve svém kontaktu s „vedoucím pracovníkem kulturní instituce zřizované MČ Praha 5“ (jak uvádíte) neidentifikoval jako člen zastupitelstva městské části Praha 5, pak se nejednalo o realizaci Vašeho práva spojeného s výkonem veřejné funkce, ale pouze o svobodnou možnost komunikace s libovolným subjektem.

S politováním musím konstatovat, že úroveň jakýchkoliv projevů právní úprava neřeší, nicméně je na místě předpokládat projevy odpovídající obecnému chápání slušnosti a prosté různých emočních komentářů. V tomto smyslu je možné přijmout adekvátní opatření, ovšem pouze na základě konkrétní stížnosti, např. na nezdvořilé chování apod.

 

S pozdravem

 

 

 

 
 
 
 
Datum
šipka doprava šipka doprava
Datum odpovědi
šipka doprava šipka doprava
Číslo ZMČ
šipka doprava šipka doprava
Interpelující
šipka doprava šipka doprava
Interpelovaný
šipka doprava šipka doprava
Věc
šipka doprava šipka doprava
Odpověď
11.09.2018 03.10.2018 26 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Retence dešťových vod Studie Na Pláni Ano
11.09.2018   26 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Používání herbicidu Roundup Ne
20.07.2018 20.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná JUDr. Tomáš Homola Dopravní napojení budov ČSOB Ano
20.07.2018 25.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná RNDr. Radomír Palovský CSc. Aplikace GDPR Ano
19.06.2018 18.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Herbicid Roundup Ano
17.04.2018 15.05.2018 24 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter PRAHA TV s.r.o. Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter vedoucí odboru OÚR Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter metropolitní plán Ano
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter podoba radničního magazínu Ne
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter poradci radních Ne
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Krajinářská studie k Vidouli Ano
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Metropolitní plán Ano
20.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. dvoukolové hodnocení záměrů promájmů Ano
19.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. NP Stroupežnického 10 Ano
19.12.2017 21.02.2018 22 Petr Hnyk Bc. Lukáš Herold letohrádek Portheimka Ano
19.12.2017 04.01.2018 22 Pavel Chramosta Ing. Pavel Richter Vstřícnost MČ P5 vůči občanům Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu nebytového objektu navazujícího na nemovitost Stroupežnického 493/10, P5 bývalá Kavárna, co hledá jméno Ano
14.11.2017   21 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Odkoupení železniční staniční budovy v Hlubočepech Ne
14.11.2017 13.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Ing. Pavel Richter Změna funkčního využití ÚPn SU hl.m. Praha (k.ú. Smíchov, 4014, 4014/2, 4015) – lokalita Klamovka východ Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu NP Stroupežnického 493/10, Praha 5 Ano
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Další > >> 1 - 20 z 534