Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Interpelace

Interpelace

zveřejnění

Téma: Zveřejnění výše platu vedoucích odborů a tajemníka Úřadu MČ Praha 5

Interpelovaný: Rada MČ Praha 5

 

Interpelace

 

Vážení členové rady,

 

žádám o zveřejnění výše platu (včetně všech příplatků a osobního ohodnocení) jednotlivých vedoucích odborů a tajemníka Úřadu městské části Praha 5.

 

Na podporu zveřejnění výše platu jednotlivých vedoucích odborů a tajemníka Úřadu MČ Praha 5 si dovolím ocitovat část odůvodnění rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 22. října 2014, sp. zn. 8 As 55/2012:

 

„Každá moc, i demokratická, korumpuje, a čím méně je kontrolována, tím větší je nebezpečí jejího zneužití. Kontrola prostřednictvím takových institutů, jako je § 8b zákona o svobodném přístupu k informacím, má řadu výhod, které ve svém souhrnu významně brání zneužívání veřejné moci a posilují demokratickou legitimitu politického systému. V první řadě se na kontrole může podílet každý, a to přesně v té míře, v jaké se rozhodne být aktivní. Nikdo není vyloučen, každý má možnost se ptát a dozvědět se. To již samo o sobě posiluje vztah veřejné moci a občana, brání rozdělení na „my“ a „oni“ a posiluje vědomí veřejnosti, že veřejná moc není účelem o sobě či prostředkem mocných k udržení jejich výsad, odcizeným od občanské společnosti, nýbrž nástrojem občanů, tvořících politickou obec, k prosazování obecných, společně sdílených zájmů a cílů.

Dalším účelem je, že zjištění získaná prostřednictvím zákona o svobodném přístupu k informacím mohou sloužit k účinné sebereflexi veřejné moci. Naznačují-li tato zjištění, že veřejná moc hospodařila způsobem, který je nezákonný, nehospodárný, nemravný, nerozumný či v jiných ohledech nepatřičný, může to vyvolat reakci veřejnosti či příslušných orgánů a v důsledku toho i patřičnou korekci v chování veřejné moci.

Konečně nelze podcenit ani preventivní účinek zákona o svobodném přístupu k informacím. Samotná skutečnost, že veřejná moc může být vystavena dotazům z řad veřejnosti, které je povinna zodpovědět, ji zpravidla povede k tomu, aby se chovala řádněji, než kdyby se veřejné kontroly nemusela obávat,“

V Praze dne 26.1.2016

 

                                                                                                                    

                                                                                                               JUDr. Petr Lachnit

                                                                                                               zastupitel MČ Praha 5

Odpověď

Městská část Praha 5

MUDr. Radek Klíma

         Starosta

 

Vážený pan

Zastupitel MČ Praha 5

 

V Praze dne 26.2.2016

Vážený pane zastupiteli,

k Vaší interpelaci uplatněné dne 26.1.2016 na zasedání zastupitelstva městské části Praha 5 na téma „zveřejnění výše platu vedoucích odborů a tajemníka Úřadu MČ Praha 5“, uvádím následující:

                Využil jste svého práva stanoveného v ustanovení § 51 odst. 3 písm. b) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze a vznesl jste podnět na radu městské části Praha 5 spočívající v žádosti zveřejnění výše platu (včetně všech příplatků a osobního ohodnocení) jednotlivých vedoucích odborů a tajemníka Úřadu městské části Praha 5, přičemž jste připojil část odůvodnění rozsudku Nejvyššího správního soudu sp. Zn. 8 As 55/2012 ze dne 22.10.2014.

                Ve vztahu k obsahu Vašeho podnětu musím konstatovat, že je neurčitý. Není zřejmé, co považujete za zveřejnění (kde, jak, komu), ani  „který“ plat má být zveřejněn (obvykle se tento požadavek specifikuje určitým obdobím, např. v roce 2015, za měsíc leden apod.).

                Ve vztahu k platné právní úpravě, dosavadní judikatuře a metodickým pomůckám dozorových orgánů zpracovaných právě na základě dosavadní relevantní  judikatury,  je Váš návrh požadavkem nad rámec zákona, tzn., že se jedná o  dobrovolné zveřejňování platů jednotlivých vedoucích odborů a tajemníka Úřadu městské části Praha. V tomto případě tedy nelze diskutovat o nutnosti respektovat i práva dotčených osob, zejména jejich právo na soukromí.

 Všechny dotčené osoby se již  ke zveřejnění jejich platů vyjádřily, a to nesouhlasně, kdy uvedly  velmi vážné racionální důvody opodstatňující jejich rozhodnutí. Tím je jednoznačně dáno, že městská část nemůže dobrovolně zveřejňovat výše platů jednotlivých vedoucích odborů a tajemníka Úřadu městské části Praha 5 bez jejich souhlasu, aniž by se vystavila možnému postihu ze strany dozorových orgánů, zejména Úřadu na ochranu osobních údajů (sankce ze správní delikty dle zákona  o ochraně osobních údajů je až do výše 10 mil Kč), nebo těchto osob samých, pokud by se domáhaly ochrany a případné náhrady škody  soudní cestou.

                Jistě není nutné zdůrazňovat, že poskytování informací týkajících se odměňování zaměstnanců ve veřejné správě souvisí s aplikací zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. I Vámi citované části odůvodnění rozsudku Nejvyššího správního soudu se k této problematice vztahují, ze žádného rozhodnutí Nejvyššího správního soudu však nevyplývá obecná povinnost tyto údaje zveřejňovat bez vazby na informační zákon. Z tohoto zákona mimo jiné vychází i posuzování oprávněnosti/neoprávněnosti poskytnutí informací a následného dovozování odpovědnosti (např. poskytne-li povinný subjekt informace v souladu se zákonem, odpovědnost za následné nakládání s ní přechází na toho, komu byla poskytnuta, a to v plném rozsahu).

Ubezpečuji Vás, že informace zmíněného druhu městská část poskytuje, ovšem zásadně v intencích platné právní úpravy a relevantní  judikatury s její znalostí v plném rozsahu, nikoliv pouze jednotlivých segmentů.

 

S pozdravem

 
 
 
 
Datum
šipka doprava šipka doprava
Datum odpovědi
šipka doprava šipka doprava
Číslo ZMČ
šipka doprava šipka doprava
Interpelující
šipka doprava šipka doprava
Interpelovaný
šipka doprava šipka doprava
Věc
šipka doprava šipka doprava
Odpověď
11.09.2018 03.10.2018 26 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Retence dešťových vod Studie Na Pláni Ano
11.09.2018   26 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Používání herbicidu Roundup Ne
20.07.2018 20.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná JUDr. Tomáš Homola Dopravní napojení budov ČSOB Ano
20.07.2018 25.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná RNDr. Radomír Palovský CSc. Aplikace GDPR Ano
19.06.2018 18.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Herbicid Roundup Ano
17.04.2018 15.05.2018 24 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter PRAHA TV s.r.o. Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter vedoucí odboru OÚR Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter metropolitní plán Ano
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter podoba radničního magazínu Ne
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter poradci radních Ne
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Krajinářská studie k Vidouli Ano
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Metropolitní plán Ano
20.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. dvoukolové hodnocení záměrů promájmů Ano
19.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. NP Stroupežnického 10 Ano
19.12.2017 21.02.2018 22 Petr Hnyk Bc. Lukáš Herold letohrádek Portheimka Ano
19.12.2017 04.01.2018 22 Pavel Chramosta Ing. Pavel Richter Vstřícnost MČ P5 vůči občanům Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu nebytového objektu navazujícího na nemovitost Stroupežnického 493/10, P5 bývalá Kavárna, co hledá jméno Ano
14.11.2017   21 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Odkoupení železniční staniční budovy v Hlubočepech Ne
14.11.2017 13.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Ing. Pavel Richter Změna funkčního využití ÚPn SU hl.m. Praha (k.ú. Smíchov, 4014, 4014/2, 4015) – lokalita Klamovka východ Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu NP Stroupežnického 493/10, Praha 5 Ano
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Další > >> 1 - 20 z 534